Dávkování Léčebného Konopí - Méně je více

  • Vysoké dávky THC nemusí nutně působit lépe
  • Studie dokazují, že mírné dávkování je nejefektivnější pro léčbu bolesti
  • Při dávkování konopí je třeba pamatovat na dvoufázový efekt 
  • Ostatní kanabinoidy a terpeny ovlivňují výsledný účinek konopí

Vcelku nečekanou výpovědí zaměstnanců, kteří pracují v amerických výdejnách léčebného a rekreačního konopí je, že většina zákazníků preferuje odrůdy s mírnějším psychoaktivním účinkem.  

Nicméně, někdy v 80. letech 20. století se mezi pěstiteli rozrostl trend křížení "čistokrevně" psychoaktivních odrůd, což mělo za následek postupné zvyšování obsahu THC v rostlinách, zatímco neméně důležitý kanabinoid CBD se začal vytrácet. Podle americké vládní organizace National Institute on Drug Abuse se od roku 1980 obsah THC v konopí zvýšil ze 4%  na 15% (v roce 2012).  V dnešní době již není problém najít odrůdy s 20 nebo dokonce i s 30% obsahem THC.

Existuje mnoho důvodů, proč většina pacientů dává přednost méně psychoaktivním odrůdám. Vysoké dávky THC nejsou natolik terapeuticky efektivní a navíc mají potenciál vyvolat nepříznivé, dlouhodobě nebo krátkodobě trvající vedlejší účinky. Nemluvě o tom, že “předávkování” THC je přinejmenším nepříjemné. Proč tedy pěstitelé nadále šlechtí stále silnější odrůdy s čím dál vyšším obsahem THC?

Důležitost mírného dávkování chápali lékaři již před zhruba 5000 lety. V nejstarším vydání čínského lékopisu PenTs'ao (Herbář) se píše, že pozření nadměrného množství Ma seeds (Marijuana seeds) způsobí, že člověk uvidí démony.  Naopak pozření menšího množství "Ma" umožní člověku komunikovat s duchy. Samozřejmě je velmi nepravděpodobné, že konzumace velkého množství konopí nám umožní vidět démony, stejně jako je nepravděpodobné, že správná dávka nám otevře bránu do světa duchů.

Co by jsme si však z tohoto starého moudra měli odnést je fakt, že již naši předci dobře chápali pojem "méně je více", který ve spojitosti s léčebným konopím platí dvojnásob.

Dvoufázový efekt - Méně je více

Co se týče látek, které nám nějakým způsobem dělají dobře, jsme jako lidé náchylní k přemýšlení typu "pokud mi špetka tohodle udělá dobře, víc mi udělá ještě líp". To je však zřídkakdy pravdou. Cannabis, ostatně jako mnohé jiné látky, působí takzvaným „dvoufázovým efektem“.

Alkohol nám poslouží jako jednoduchý příklad. Co se stane když vypijete pouze jednu nebo dvě sklenice vína? Jste uvolnění a upovídaní a účinek je zkrátka velmi příjemný. Naopak, když to přeženete a vína vypijete o dost více, může to ve vás vyvolat přehnané emoce, agresivitu nebo dokonce i tělesnou nevolnost. To je názorný příklad dvoufázového efektu v akci. Malé a mírné dávky vyvolají požadovaný účinek, avšak velké dávky vyvolají pravý opak.

Dvoufázový efekt je u konopí daleko mírnější než u alkoholu, avšak není úplně bez následků. Příliš vysoké dávky THC mohou neblaze postihnout kognitivní funkce (krátkodobě) a dokonce vyvolat úzkost nebo záchvaty paniky.

Co se léčebného účinku týče, je známo, že vysoké dávky THC jsou nejen terapeuticky méně účinné než dávky menší - mohou také symptomy nemoci přímo zhoršit.

Například, v placebem kontrolované, randomizované studii badatelů ze San Diega se opět potvrdilo, že THC může být velice efektivní pro tlumení bolesti - to však platí jen v určitém rozmezí dávek.

Při administraci placeba nebo malé dávky THC účastníci studie nezpozorovali žádnou úlevu od bolesti. Jako nejefektivnější se projevila střední dávka, zatímco vysoká dávka THC symptomy spíše zhoršila. Nedostatkem této studie však je, že doktoři brali v potaz pouze THC a ne ostatní kanabinoidy nebo terpeny.

GW Pharma dospěla k podobnému závěru při klinickém testování orálního spreje Sativexu, který obsahuje syntetické THC a CBD v poměru 1:1. Pacienti byli rozděleni do tří skupin, kdy 1. skupina měla sprej použít 1-4x denně, 2. skupina 6-10x a poslední skupina 11-16x. Jak se dalo očekávat, oproti placebu měla největší úspěšnost 1. a 2. skupina s malou až střední dávkou, zatímco pacienti ve 3. skupině zpozorovali nepříznivé účinky (22% z nich předčasně ukončilo účast na studii).

"Dvoufázový efekt byl zpozorován v nespočtu dalších studiích zabývajících se širokým spektrem nemocí, od deprese až po roztroušenou sklerózu."

Dávky THC a CBD

Menší dávky = lepší terapeutický účinek

Nejenže bylo upřednostňování menších dávek potvrzeno v kontrolovaných studiích, badatelé posbíraly také spoustu neoficiálních dat uživatelů, z nichž většina nevyhledává co nejsilnější stav, ale co nejefektivnější terapeutický účinek.

Dále, v randomizované kontrolované studii Dr. Donalda Abrahama, onkologa ze San Francisca a jeho týmu mělo 18 aktivních uživatelů konopí za úkol porovnat účinky kouření a vaporizování. Vědci poté zkoumali subjektivní závěry a pocity účastníků podle parametrů jako je například, “příjemnost“ prožitého zážitku nebo “pocitová síla“ účinku.

Účastnící v různé dny obdrželi konopí s náhodně malým, středním nebo vysokým obsahem THC. Nikdo nepreferoval nízkou dávku, avšak dvojnásobný počet lidí preferoval střední dávku před tou vyšší.

“Dnešní tráva není stejná jako tráva vašich rodičů“ - oblíbený argument příznivců prohibice, kteří tím chtějí naznačit, že vysoká koncentrace THC v rostlinách může být nějakým způsobem nebezpečná. Co však neberou v potaz je, že vyšší koncentrace nemusí být vždy špatná. Vědecké důkazy (včetně Abrahamovi studie) ukazují, že pokud je obsah THC vyšší, pacienti ve výsledku inhalují méně dýmu, což je z lékařského pohledu zdravější. I přestože koncentrace THC v konopí může dosáhnout bodu, kdy jsou léčebné účinky v podstatě nulovéa pro většinou uživatelů nepříjemné“předávkování marihuanou" na předpis není fyzicky nijak nebezpečné.

S rostoucí popularitou léčebného konopí, se objevuje stále větší počet labužníků, kteří si vybírají své oblíbené odrůdy nejen pro jejich potenci a sílu, ale i pro aroma, rozmanitost terpenů a celkovou kvalitu genetiky. V budoucnu můžeme očekávat, že pěstitelé se už nadále nebudou předhánět o co největší obsah THC, ale budou spíše soustředit svoje síly a um na vyšlechtění širokého spektra odrůd s rozmanitým obsahem kanabinoidů, terpenů a flavonoidů.

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral

Zdroje: leafly.com .ncbi.nlm.nih.go

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 01/30/17