Zpomaluje Konopí Vnímání Času?

  • Studie se zabývají účinkem "marihuany" na vnímání času
  • Dilataci časového vnímání zažívájí zejména občasní uživatelé
  • Tolerance hraje v efektu zpomalení vnímání času důležitou roli

Pocit zpomalení nebo zkreslení času po požití například obzvláště silného konopného muffinu či po aplikaci některé ze silně psychoaktivních odrůd zná jistě jak spousta pacientů léčících se konopím, tak mnoho rekreačních uživatelů. Pro některé osoby může být tento pocit příjemný, pro jiné znepokojující.

Jelikož je mechanismus zkreslení vnímání času vskutku zvláštní, začali se o něj zajímat i vědci a jakožto správní badatelé vykonali celou řadu testů. Co tedy na tento zajímavý, "konopný fenomén" říká věda?

Oficiální výzkum vnímání času pod vlivem "marihuany"

"Jedním z nejčastěji popisovaných účinků uživateli konopí je pocit zpomalení vnímání času," vysvětluje londýnský psychiatr Zerrin Atakan, který důkladně posuzoval veškeré studie zabývající se tímto fenoménem až do roku 2012. "Náš průzkum studií zabývajících se účinky marihuany na uživatele, zejména tedy účinky subjektivními, ukazuje, že celých 70% uživatelů pod vlivem konopí nadhodnocuje uplynulý čas. Jinými slovy, připadá jim, že čas plyne pod vlivem pomaleji."

Co je však třeba zmínit je, že většina z těchto studií trpí určitými nedostatky jako například nedostatečný počet zkoumaných subjektů, uvážení jejich minulosti a počtu zkušeností s konopím, rozdíly mezi metody aplikace - například vaporizace či kouření versus orální aplikace, která má oproti kouření velmi rozdílné účinky - a mnohé další faktory, které by stály za uvážení.

Tyto nedostatky byly rozeznány týmem z lékařské fakulty univerzity Yale a již později roku 2012 se tato skupina badatelů rozhodla rozvířit mlhu, která obestírá konopí a "klopýtání času".

"Fakt, že jsou některé drogy schopny deformovat vnímání času mi přijde naprosto fascinující, obzvláště když to nikdo nedokáže pořádně vysvětlit." vysvětluje Deepak D'Souza, profesor yalské univerzity v oboru psychiatrie a vedoucí výzkumného týmu. "Obzvláště zajímavé mi potom připadalo, že naprostá většina z osob, kterým konopí působí pocit zpomalení času, popisovala efekt cannabisu jako nežádoucí."

"Následného výzkumu se účastnilo 44 jedinců s různou hloubkou zkušeností s konopím. Jednotlivým osobám bylo poté podáno buďto placebo, nebo dávka THC pohybující se od 0.015mg/kg po 0.05 mg/kg (nitrožilní podání). "

Prvním testem byl poté takzvaný "odhadovací úkol", kdy se badatelé jednotlivců každých 5-30 sekund opakovaně ptali, kolik si myslí, že uběhlo času. Aby se zabránilo aktivnímu počítání času, museli subjekty v průběhu vykonávat další, rozptylovací aktivitu - například, museli počítat počet písmen B v daném odstavci článku a podobně. V druhém testu subjekty vykonávali podobnou rozptylovací aktivitu, avšak byli dotázáni, aby na předem danou časovou periodu drželi jednu z kláves na počítači. 

Výsledky byly poté následující - subjekty, které byly pod vlivem konopí přehodnocovali v porovnání se svými střízlivými protějšky uplynulý čas o průměrně 25% a klávesu pro měření času drželi o 15% kratší dobu.

"Cannabis vskutku ovlivňuje vnímání času - 5 minut tedy může být vnímáno jako 10 a podobně." říká vedoucí projektu D'Souza. "Subjektivním pocitem je tedy to, že vnější čas ubíhá pomaleji. Tento efekt se však dostaví pouze tehdy, kdy dojde ke zrychlení vnímání času zevnitř."

Marihuana konopí a čas

Jednodušeji řečeno, subjekty pod vlivem THC prožívali zrychlení jejích vnitřních myšlenek a subjektivního vnímání, načež jim externí proud času připadal zpomalený. Po vystřízlivění však tento efekt vždy pominul.

Podobný efekt zrychlení vnitřních hodin organismu byl zpozorován i u pokusů na zvířatech. Například v jedné ze studií z roku 2001, kde byly myším podány chemikálie ovlivňující endokanabinoidní systém, se ukázaly naprosto stejné výsledky jako u lidí v pozdějších studiích. Stejné výsledky byly prokázány také u pokusů na opicích.

 

 

 

Co ovlivňuje dilataci vnímání času?

Jakým specifickým způsobem dokáže konopí ovlivnit a zrychlit naše vnitřní hodiny?

"Je to stále vcelku záhadné a veškeré hypotézy zabývající se tímto fenoménem jsou pouze spekulativní" konstatuje D'Souza.

Nicméně, další ze studií prokazují, že integrální částí mozku, která je zodpovědná za správné vnímání času je takzvaný talamo-kortiko-striatální okruh. Navíc, tato oblast mozku je známá i pro vysoký obsah kanabinoidních receptorů. Mechanismus zaplavení mozku kanabinoidy jako je THC a specificky ovlivnění receptorů v této mozkové oblasti by tedy mohlo vysvětlovat tento fenomén.

Dlouhodobé versus občasné užívání konopí

Následné analýzy studií doktora D'Souze a jeho týmu prokazují, že efekt ovlivnění časového vnímání je častější obzvláště u osob, které konopí konzumují pouze občasně oproti uživatelům, kteří aplikují frekventovaněji. Dočasně změněné vnímání času bylo zpozorováno u všech občasných uživatelů, kterým byla podána střední až vysoká dávka, zatímco frekventovaní uživatelé (užívání 2-3 týdně a více) byli proti tomuto účinku naprosto imunní.

Vědci se tyto rozdíly snaží vysvětlit řadou hypotéz. Jednou z nich je, že i když se u frekventovaných uživatelů zachovává euforický efekt, jejich receptory jsou na externí THC natolik "zvyklé", že nadále neovlivňuje jejich normální funkci a tedy ani vnímání času.

Další hypotézou je potom intuitivní re-kalibrace vnitřních biologických hodin - uživatelé si na efekt zpomalení času natolik zvyknou, že se jejich vnímání automaticky re-kalibruje a vnímání času se vrátí do normálu. V tomto případě by však takoví jednotlivci museli trávit více času pod vlivem konopí, než ve střízlivém stavu.

Konečné důsledky užívání konopí a změn vnímání času

"Správné časování se týká naprosto všech akcí a chování," popisuje Atakan "Z toho důvodu by tedy mohlo být užívání konopí v určitých situacích docela nebezpečné. Mnoho z každodenních výkonů, jako je například jednoduché přecházení přes cestu, vyžaduje přesné vnímání času."

Zatímco se tedy konopí s jednoho pohledu dá využít jako příjemný "prodlužovač dne", je třeba počítat i s určitými riziky. "Změna vnitřního vnímání času může být docela nebezpečná například pokud daná osoba operuje s technikou, která vyžaduje důkladnou pozornost a podobně. Z toho důvodu by s tímto faktorem ovlivnění vnímání času měl každý uživatel počítat a aplikovat konopí pouze ve vhodných, bezpečných situacích."

Nakonec je však třeba konstatovat, že i přes mnohé vykonané studie zabývající se tímto fenoménem jsem stále velmi, opravdu velmi daleko od důkladnějšího pochopení celé záležitosti. Vnímaní času a čas jako takový je záhadou i bez přidaného THC.

Jak konstatuje doktor Atakan: "Nemáme zkrátka dostatek studií na to, abychom byli schopni důkladněji vysvětlit celou problematiku. Abychom s jistotou pochopili efekt konopí na vnímání času, je třeba nadále vymýšlet a aplikovat důkladnější metody výzkumu."

Do budoucna se vědci chystají například na důkladnější snímání mozkových oblastí, které jsou údajně zodpovědné za vnímání času.

Taková budoucnost však může být docela daleko...nebo vám to jen tak připadá?

Autor: Adam Hoffman

Překlad: Filip Maral

 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/15/17