Konopí jako náhrada Tabáku, Alkoholu a dalších drog

  • Kanadští pacienty upřednostňují léčebné konopí před jinými léčivy, dokazují nové studie
  • Většina respondentů díky konopí snížila objem užívaných opiátů jako je Vicodin nebo morfin
  • Překvapením je, že respondenti nahradili konopím i další, návykové drogy je alkohol a zejména tabák

 

Pacienti volí léčebné konopí

Tak, máme tady další studii, která opět prokazuje, že pacienti jako pomocníka pro zápas se svými zdravotními problémy místo farmaceutických drog mnohem raději volí léčebné konopí.

V minulém článku "Konopím proti Chronické Bolesti" jsme zmiňovali studii, ve které se cannabis projevil jako oblíbená alternativa pro prášky proti bolesti u osob trpících na různé druhy chronických bolestí. V této studii, publikované v "Journal of Pain", sevědci ptali 244 pacientů, jak moc jim konopí proti bolesti pomáhá. Ve výsledku se zjistilo, že tito pacienti lépe zvládají vedlejší efekty léčby a celkově se jim zlepšila kvalita života. Další se studií prokázaly podobné výsledky.

Nyní, v aktuální studii z Kanady, pozorujeme další nadějné výsledky, které poukazují na potenciál léčebného konopí jako pomocníka proti závislosti na alkoholu, tabáku a dalších drogách. Tento výsledek dále posilňuje spekulace o tom, že by cannabis mohl být užitečný jako harm-reduction (snížení následků) nástroj pro potencionálně nebezpečné léky a drogy. Tato zjištění byla zveřejněna v mezinárodním deníku drogové politiky (International Journal of Drug Policy).

V této konkrétní studii zanalyzovali výzkumníci Philipe Lucas a Zach Walsh data sesbíraná od 107 respondentů, kteří za tímto účelem obdrželi léčebné konopí od společnosti Tilray, legálního  výrobce konopí uznaného federální vládou USA.

tabák konopí závislost alkohol

Hlavním účelem studie bylo zjistit, zda-li pacienti konopím nahrazují jiná, farmaceutická léčiva jako jsou opiáty. Lucas a Zach nakonec zjistili, že celých 63% respondentů opravdu užívá konopí jako náhradu farmaceutických léčiv, přičemž 30% z nich nahrazovalo  "marihuanou" právě opiáty. Další dvě nejčastěji nahrazovaná léčiva byly benzodiazepiny a antidepresiva. I přesto, že je účinek určitých druhů konopí spojován s úzkostí a pocity nejistoty až paranoie, 12% respondentů úspěšně nahradilo antidepresiva konopím.

Léčebné Konopí jako náhrada Tabáku a Alkoholu

Avšak farmaceutická léčiva nebyly jedinou látkou, kterou pacienti nahrazovali konopím - 12% z nich odpovědělo, že konopím úspěšně nahradili tabák. Pro některé osoby možná tento výsledek znamená něco jako "z bláta do louže", avšak studie zatím poukazují na následující, zásadní rozdíl mezi kouřením  konopí a tabáku: "Celých 80 až 90% případů rakoviny plic je způsobeno kouřením tabáku, zatímco mezi umírněným kouřením konopím a rakovinou plic dosud nebyla zjištěna naprosto žádná korelace". (Více v článku "Škodí konopí vaším Plicím?")

Dalším nejčastějším uchazečem o náhradu byl alkohol - celých 25% zúčastněných ohlásilo, že alkohol běžně nahrazuje konopím. 3% respondentů potom nahradilo konopím jiné, nelegální drogy.

Jako problémový se však zatím jeví přístup pacientů ke kvalitnímu konopí - celých 42% respondentů přiznalo, že si kromě legálně zakoupeného konopí museli "přilepšovat" nákupem u nelegálních dealerů. Toto číslo nám ukazuje, že je situace v Kanadě sice lepší, ale přesto stále podobná situaci u nás - konopí je předražené a pojišťovny tuto léčbu nehradí, pacienti jsou tedy nuceni vyhledávat zdroje na černém trhu nebo si jednoduše pěstovat konopí vlastní.

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Zdroj: herb.co

Obrázky: resize.rbl.ms thesmokersclub

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/27/17