Léčebné Konopí v Náboženstvích světa

  • Myslíte, že konopí nemá kromě rastafariánství žádnou spojitost s náboženstvím? Potom vás možná následující text vcelku překvapí.

Nejenže je konopí užíváno během náboženských obřadů, je také spojeno s dlouholetou tradicí celé řady náboženství dnešního i dávného světa. Začněme tedy v oblasti, kde má užívání konopí historicky nejhlubší kořeny - v Číně.

Konopí v Čínském náboženství

Konopí v kombinaci s ženšenem užívané za účelem odhalení pravd o budoucnosti - takový byl rostlinný psychoaktivní mix šamanů vyznávajících taoismus. Dávní taoisté věřili, že jim konopí umožňuje vyslat svého ducha dopředu v čase a předpovědět tak, co se v budoucnu stane.

V prastarém taoismu bylo však konopí povoleno užívat jen těm nejvýše postaveným představitelům. V žádném případě potom nebylo konopí sdíleno s obyčejnými lidmi, což by mohlo vysvětlovat absenci zmínek o konopí v prastarých textech. V roce 200 našeho letopočtu započala éra dynastie Han, která přesedlala na Konfucianismus, což znamenalo konec jak pro taoismus, tak pro náboženské užívání konopí v Číně.

Konopí v Indickém náboženství

Zatímco okolo roku 200 našeho letopočtu nábožensky směřovaná aplikace konopí v Číně ustupovala, v Indii probíhal pravý opak. V Indii bylo konopí považováno za samotný dar z nebes, zaslaný bohy jako akt milosrdenství - mělo lidem pomoci oprostit se od strachu, dosáhnout rozkoše a zvýšit sexuální touhy. Další hinduistické pověry mluví o konopí jako o rostlině, která vyrostla z božského nektaru spadeného z nebes.

Velmi populární teorií spojené s hinduismem je také příběh, ve kterém konopí vzniklo jako výsledek snahy bohů a démonů o získání amrity - sanskritu, pomocí kterého lze dosáhnout nesmrtelnosti. Ať už se rozhodneme věřit v cokoli, je zcela jasné, že konopí má v hinduismu velice posvátné postavení.

V praxi bylo v Indii konopí nabízeno bohům ve formě posvátného nápoje při rituálních obřadech a také užíváno mezi jejich účastníky.

Konopí v Tibetském náboženství

Indie s Tibetem sdílí nejen hranice, ale i dlouholeté náboženské tradice spolu s rituálním užíváním konopí. Tibet je historicky buddhistický národ. V jednom z dvou hlavních náboženských proudů buddhismu, takzvaném Mahayana buddhismu se praví, že Gautama Budhha dodržoval v cestě za osvícením dietu skládající se z pouhopouhého jednoho konopného semínka denně.

Buddha je také často znázorňován způsobem, kde drží misku, ve které je "soma" - listy konopí. Praktikanti buddhismu často užívali konopí před jejich meditací, aby dosáhli vyššího stavu vědomí.

Náboženství a konopí marihuana

Konopí v náboženství starověkého Řecka

Starověké kultury Skýtského království  a Asýrie používali při svých náboženských obřadech konopí jako kadidlo. Hérodotos, řecký historik, známý také jako "otec historie" z pátého století před Kristem, ve svých zápiscích popisuje, jak Skýtové konali náboženské ceremonie ve stanech vcelku podobných typickým týpím amerických indiánů (obrázek dole), kde rituálně inhalovali výpary konopí, které pomalu pálili v předem nachystaných kadidelnicích.

Předpokládá se, že lidé z dávné Asýrie konopí rituálně užívali již od 9. století před Kristem, historikové si však tímto nejsou zatím úplně jisti. Co však jisté je, že v určité době začali asyrové používat výpary z cannabisu pro zapuzení zlých duchů jak během pohřbů, tak při porodech.

náboženské užití konopí

Konopí ve Starém Zákoně

Konopí je naprosto nedílnou součástí východních náboženství, jsou zde však i odborníci, kteří věří, že je konopí spojeno i s křesťanstvím a judaismem. Například, v roce 1936 polská etymoložka Sula Benetová představila radikálně pozměněnou interpretaci Starého Zákona. Podle Suly si historikové zaměnili staré hebrejské slovo kaneh bosm, které přeložili jako calamus - tradičně používanou aromatickou rostlinu. Podle této etymoložky však kaneh bosm ve skutečnosti znamená konopí. Pokud je interpretace Suly správná, znamená to, že bychom měli radikálně změnit naše chápání Starého Zákona.

Reference o kaneh bosm jsou v Písni Písní, Knize Izajáš, Jeremjáše, Ezechiela a také knize Exodus.

Konopí v Jamajském náboženství

Novodobý výzkum náboženského užití konopí se dosud zabýval zejména jeho spojením s rastafariánstvím.

Toto tradiční jamajské náboženství bylo zpopularizováno nejprve Bobem Marleym a nedávno také americkým umělcem Snoop Lionem, dříve známým jako Snoop Dog. Rastafariánství se soustředí zejména na boha Jah a na rituální užívání konopí spolu s odmítáním jakékoli formy oprese. Náboženské užití konopí rastafariány se stalo v průběhu 20. století předmětem vyšetřování. V roce 1993 však celá věc kulminovala v nový zákon o náboženské svobodě, který v USA umožňuje užívání konopí pro náboženské a spirituální praktiky.

Co jsme se tedy dnes přiučili? Konopí je součástí lidstva již po hodně, opravdu hodně dlouhou dobu. Historicky bylo užíváno jak za účelem léčby, tak pro náboženské a spirituální praktiky.

 

Autor: Bailey Rahn

Překlad: Filip Maral

Zdroj: leafly.com 

Obrázky: 3yf0ko2 images

Zboží k článku

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/02/17