Technické konopí (konopí seté)

O technickém konopí

Technické konopí jsou vlastně dvoudomé rostliny se vztyčenými lodyhami. Konopí dělíme na samičí rostliny, které jsou nižší, ale za to hutnější a samčí rostliny, které jsou naopak vysoké a štíhlé. Lodyhy bývají vysoké asi 2,5 až 3 metry. Někdy jejich výška může dosáhnout až 5 metrů.

Z technického konopí (cannabis sativa) se dá zužitkovat téměř vše! Z této rostliny tedy lze čerpat konopné vláknoolej a výživné semena. K pěstování nejsou potřeba žádné jedy (pesticidy a herbicidy). Konopí je totiž vysoká kytka a rychle přeroste všechny rostlinky a plevely. Je totiž samo velmi odolný plevel. To přitom ale vůbec neubírá na přínosu setého konopí. 

Technické konopí se vyznačuje pro průmysl jako výborná rostlina. Svými příznivými růstovými vlastnostmi (tenkým nevětveným stonkem) a téměř nulovým obsahem THC (max 0,2% podle norem EU).

Cannabis Sativa

Tady u nás v České Republice se nejvíce vyskytují tyto druhy konopí:

  •   Konopí seté (=technické konopí) se pěstuje pro své dlouhé a pevné stonky, které se využívá v textilním průmyslu (konopná látka). Také je velmi využíváno pro svá olejnatá semínka. Olej získaný ze semínek se používá v kosmetice, potravinách, k výrobě mazadel, mýdel a třeba i barev. Je to vlastně všestranně využitelná bylina. Toto konopí neobsahuje nebo obsahuje velmi nízké procento THC.
  •   Konopí indické je pěstováno hlavně pro svůj pryskyřičný sekret. Tento druh konopí se využívá hlavně pro kouření marihuany. Nejvíce se využívá k výrobě měkkých drog a hašiše.
  •   Konopí rumištní je plevelnou rostlinou, která se k nám dostala z jižní Ukrajiny.

 


Něco z minulosti

Nejvíce se u nás konopí začalo pěstovat asi v 18. a v první polovině 19. století. Po roce 1840 byly do provozu uvedeny tři továrny na zpracování vláken a textilií.

Začátkem 20. století se přistoupilo k levnějším variantám, jako byly například syntetické materiály (silon, nylon,…). Z těch pár stovek hektarů, které se zde vypěstovaly, se z vlákna vyráběly například provazy, pytle nebo sítě…

Po 1. světové válce se v Československu pěstovalo kolem 9000 ha, v roce 1930 asi 4500 ha. V roce 1935 se o konopí diskutovalo jako o „nové náhradní plodině“. Odborníci se zabývali výzkumem s kvalitních odrůd. Zájem by byl, ale chyběl zpracovatelský průmysl a tedy odbyt vypěstovaného materiálu. V roce 1955 u nás bylo oseto konopím asi 220 ha plochy.

 

Ze zákona

Do roku 1996 nebylo u nás pěstování konopí v rozporu s legislativou. Od 1. Ledna 1999 vstoupil v platnost zákon č. 167/98 „O návykových látkách“, který upravuje pěstování konopí i máku. Od poloviny 90. let byl rozvoj pěstitelů konopí určován především zájmem zpracovatelů lnu, kteří využívají podobné technologické postupy. Pod záštitou Lnářského svazu se od roku 1999 pravidelně konají  Dny lnu a konopí a Sklizňové dny konopí.

V dubnu 1999 vzniklo občanské sdružení Konopa. Konopa se účastí ekologických a kulturních událostí. Pořádají odborné vzdělávací akce, poskytují info o ekologických, sociálních a ekonomických výhodách konopí.

V současnosti zde fungují tři závody, které zpracovávají vlákenné materiály pro automobilový průmysl. Jejich roční zpracovatelská kapacita přesahuje 1000 tun vlákna. Poptávka u nás dlouhodobě několikanásobně převyšuje nabídku. Je zde tedy předpoklad vysokého nárůstu pěstované plochy v následujících 10 letech.

Kde a jak se konopí seté pěstuje

Nejlepším místem pro pěstování konopí je teplejší oblast a úrodnější půda. U nás se dá konopí pěstovat ve všech úrodnějších oblastech čr. Konopí je přecitlivělé na mráz, je citlivější než len. Mladé rostlinky slabší mrazíky snesou, ale i přesto je pro ně vhodnější teplo. Doporučená doba na výsev semen se odhaduje za dobu „ledových mužů“ (po 14. Květnu).

V první fázi růstu konopí potřebuje hodně zálivky, proto se mu dopřává dostatek vody, později je již schopné odolávat i přechodnému suchu. Půda je pro konopí už náročnějším kouskem. Nejlepší jsou úrodné, hluboké a zpracovatelné půdy. Měly by to být hlinité a písčitohlinité půdy s nízkou spodní vodou. Důležité je dobré hnojení a pořádný nášup humusu. Konopí nevyhovují kyselé půdy a nejlépe roste na půdách neutrálních až slabě zásaditých.

Pěstování omezeno legislativou

Pěstování konopí setého (technického) je zde upraveno Společným katalogem odrůd druhů zemědělských rostlin EU, který je vydáván v souladu s ustanoveními článku 17 směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002.

Jsou zde uvedeny šlechtěné odrůdy konopí setého, které obsahují méně jak 0,3 % THC. V příloze jsou uvedeny odrůdy konopí pěstované na vlákno a konopí pěstované na vlákno schválené v hospodářském roce 2007/08.

Výrobky a produkty technického konopí

Spektrum výrobků z konopí je velmi široké, dá se z něj vyrobit až 25 tisíc stoprocentně recyklovatelných výrobků. V západních zemích se technické konopí běžně pěstuje a zpracovává. U nás v České republice je vše ve fázi výzkumu, zkušební výroby a zkušebního pěstování. Ačkoli máme vůči konopí velmi benevolentní vztah produkty nechnického konopí jsou u nás stále spíš netradiční, ačkoli jde o zcela běžnou věc. 

Základní využitelnou surovinou je biomasa a semeno. Stonek je vhodný například pro výrobu biopaliv – benzín, brikety, dřevěné uhlí, metanol nebo elektřina. Celulózu i hemicelulózu, která se nalézá ve dřeni lze přeměnit na alkoholová paliva. Konopí se dá ovšem využít na další spoustu výrobků.

Konopí se dají využít v oblasti potravinářství, v chemickém a textilním průmyslu, samozřejmě v lékařstvíkosmetice apod. U nás se konopí seté využívá nejvíce pro netkaný textil, papírenský a automobilový průmysl a pro stavební účely. Významné je využití dřevité hmoty (pazdeří) pro energetické využití ve formě biopeletek. Může se s nimi topit například v krbových kamnech, krbech i v jiných kamnech či kotlích na tuhá paliva. Brikety jsou lisovány bez jakéhokoliv pojiva, takže neobsahují žádné škodlivé látky. Mají tvar válce o průměru 6,5 cm. Výhřevnost se je asi 16,5 MJ/kg při vlhkosti 9%.

Konopná semena obsahují 30 – 35 % vysychavého oleje s vysokým zastoupením mastných kyselin.

Konopný olej, získaný lisováním z konopných semen se dá využít jako motorové palivo, dále na výrobu barev a laků, a také v oblasti potravinářství. Konopné semeno se velmi využívá v potravinářství a u chovatelů ptactva (velmi dobré krmivo).

Nejčastější využití konopí setého:

- PAPÍR

- ŠATSTVO A PROVAZY

- PALIVO

- KOSMETIKA

-  BIOMASA

- LÉKAŘSKÉ ÚČELY (častěji konopí indické, kvůli množství kannabioidů)

Semena certifikovaného konopí

  • Články z kategorie Konopí sativa, Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/03/12
(Aktualizováno: 06/02/21)