Evoluce rostliny Konopí

  • Pokud chceme alespoň s nějakou přesností určit původní výskyt konopí, musíme zvážit klimatické podmínky nutné pro jeho vzkvétání, podívat se na první fosilní záznamy a také na první důkazy historického využití této rostliny člověkem

Léčebné konopí patří mezi historicky první rostliny, které lidstvo začalo aktivně kultivovat. Díky jeho hluboko sahající historii tak máme k dispozici spoustu informací o jeho užívání všemožnými kulturami a lidmi z celého světa. Řada historických dokumentů a archeologických nálezů nám tak pomáhá dozvědět se jak, proč a kdy se konopí objevilo v různých částech naší Země. Celá záležitost se však stává mnohem zamlženější v momentě, kdy se chceme dostat k informacích o pravém původu a evoluci této všestranně užitečné byliny.

Momentálně nemáme k dispozici žádný fosilní záznam absolutně prvních rostlin konopí. Cannabis byl vždy hodnotným předmětem obchodu a jako takový se v průběhu migrace lidstva rozprostřel široko daleko po celém světě, což je dalším z důvodů, proč je pro nás těžké zaměřit jeho pravý prvopočátek.

Nedostatek solidních důkazů tak nutí badatele přistupovat k výzkumu deduktivně a využívat znalostí dalších příbuzných rostlin, které nám mohou ve výsledku pomoci vytvořit smysluplnou teorii o tom, jak a proč léčebné konopí vlastně vzniklo.

Jaké podmínky potřebuje konopí k tomu, aby zdravě vzkvétalo?

Pokud chceme alespoň s nějakou přesností určit evoluční zdroj konopí, musíme se nejprve podívat, jak vypadají environmentální podmínky, ve kterých se mu daří nejlépe. Například tedy objem slunečního záření, teplota, vlhkost a kombinace všech parametrů, ve kterých cannabis vzkvétá. Víme například, že konopí je rostlina milující sluneční záření a vyšší teploty. S takovou znalostí můžeme vcelku bezpečně předpokládat, že se konopí vyvinulo původně v otevřenějším typu prostředí, které postrádá vyšší porost vrhající moc stínu.

Víme také, že cannabis reaguje na fotoperiodu - během delších dnů jara a léta zuřivě roste, zatímco během kratších dnů a zdelšujících se nocích začíná kvést. Navíc, konopí nemá rádo přílišný chlad, pokud však má dostatečnou zásobu vody a živin, dokáže přežít období extrémních veder.

Zatímco vydržet ve vlhkých podmínkách konopí dokáže, přehnaně suché prostředí mu nesvědčí. Dále, přespříliš vlhké prostředí je bohaté na invazivní houby, proti kterým se cannabis špatně brání - potřebuje tedy půdu, která dobře odvádí vlhkost.

Pokud tedy vezmeme v potaz všechna tyto fakta, můžeme si udělat vcelku jasnou představu o prostředí, ve kterém se konopí původně vyvinulo: mírný severní klimat, kde jsou horká, vlhká léta a kde v klidu stíhá dokončit svůj 4-6 měsíční životní cyklus v písčitých, naplavených půdách například okolo vodních toků.

Kdy vzniklo první konopí?

Na otázku, kde asi zhruba konopí vzniklo, jsme si již téměř odpověděli, nyní se tedy můžeme zabývat otázkou, kdy se konopí poprvé objevilo na povrchu země. Jelikož je zde zásadní nedostatek fosilních záznamů, musíme se podívat na rostliny, které jsou konopí příbuzné. I zde se však dostáváme k jisté kontroverzi, jelikož taxonomické označení cannabisu se liší botanik od botanika.

Jako první zařadil konopí a jeho sesterskou rostlinu chmel do rostlinné rodiny Cannabaceae rakouský botanik Stephan Endlicher v roce 1837. Později bylo konopí přeřazeno dalšími botaniky do Urticaceae - rodiny kopřiv a následně do rodiny fíků - Moraceae.

evoluce rostliny konopí

V roce 2003 se však objevil článek v Novozélandském oficiálním deníku botaniky od autorů Johna Mcpartlanda a Judith Nicholsonové, kteří prozkoumávali příbuzenské vztahy rostlin na základě podobnosti parasitů. Autoři ve výsledku zjistili, že 7 parasitů, kteří bývají aktivní u rostlin konopí, se rovněž vyskytuje v rodině rostlin Urticaceae, přičemž ani jeden z těchto 7 se nevyskytuje v Moraceae. Z těchto dat tedy můžeme na základě takzvaného Fahrenholzsova pravidla vyvodit, že se Cannabaceae vyvinulo z nebo pospolu Urticaeae.

Nejstarší z momentálně dostupných fosilních záznamů nám napovídá, že rodina Urticaeae se vyvinula v období oligocénu, které započalo přibližně před 34 miliony let. Chmel (Humulus lupulus), nejbližší sourozenec konopí, se plně vyvinul před 6.38 miliony let. Můžeme tedy zhruba předpokládat, že se konopí vyvinulo někdy mezi obdobím před 34 a 6.38 miliony let.

Kde se konopí původně vyvinulo?

Nyní je třeba se podívat na historické a archeologické stopy, které nám napoví kde a kdy začalo být konopí poprvé používáno člověkem. Jedním z nedávných objevů je například neolitická stavební plocha v Tchaj-Wanum, datující se do období 12,000 let před naším letopočtem, kde byla nalezena keramika  zdobená vtlačovaným konopným provázkem. Dále, v roce 2003 byla v severozápadní Číně, konkrétně oblasti Sin-ťiang, objevena 2,700 let stará hrobka s mumifikovaným šamanem, s kterým tam také leželo pár pozůstatků konopných semen a listů.

Historické využití léčebného konopí je také kvalitně zdokumentováno ve starých posvátných textech Hinduismu, Atharva Veda, které vznikly zhruba před 1,400 až 2,000 lety před naším letopočtem.

Jsou zde také důkazy o starověké Jámové kultuře z oblasti dnešní severní Evropy a jejím využití konopí jak pro jeho psychoaktivní vlastnosti, tak jako surovinu pro výrobu lanoví a to zhruba 3,000 let před naším letopočtem. Další z důkazů napovídají, že lidé starého Egypta začali konopí využívat asi 1,550 let před naším letopočtem. Co se však zbytku Afriky týče, bylo konopí introdukováno mnohem později. V Novém světě se cannabis objevil až s příchodem evropských kolonistů.

Všechny tyto důkazy nás tedy logicky vedou k vyvození, že se konopí původně vyvinulo v oblasti Eurasie. Navíc, s přihlédnutím na fakt, že evropský typ volně rostoucího konopí není natolik psychoaktivní, jako jeho varieta z jižní a východní Asie, můžeme předpokládat, že úplně první konopí vzniklo v oblasti střední Asie, odkud se rozmnožilo dále do světa.

Přírodní výskyt konopí se pochopitelně postupně měnil s klimatickými změnami, určit přesnou polohu jeho původního výskytu je tedy zapeklité. Některé z teorií mluví konkrétně o severní oblasti Ťan-šan nebo pohoří Altaj.

S přihlédnutím na naši znalost klimatických požadavků konopí a prvních historických záznamů o jeho užití lidmi nám teorie původního výskytu v Centrální Asii nabízí zatím nejrozumněji znějící vysvětlení. Zde na něj nejspíše před 120,000 lety narazili první lidé migrující z Afriky.

Zbytek je, jak se říká, historie.

Překlad: Filip Maral

Autor: Leafly staff

Zdroje: leafly.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/05/17