Účinky léčebného konopí na hyperaktivitu s poruchou pozornosti (ADHD)

  • Vědci čtou internetová fóra, aby se dozvěděli více o pacientech pokoušejících se o samoléčbu svého ADHD za pomocí konopí

Jak to tak zatím vypadá, jedním z prvních krůčků ke kvalitnějšímu výzkumu terapie hyperaktivní poruchy za pomocí léčebného konopí je aktivita badatelů z univerzity Duke na internetových fórech.

Výzkum málokdy začíná v laboratoři, většinou je spíš podnícen situací nebo příběhem, který nás nabádá k otázkám. Než se tedy začneme posmívat faktu, že tito výzkumníci shromažďují svá data pro studie z internetových fór, je dobré si uvědomit jednu věc: proč by si badatelé spojovali léčbu ADHD a konopí, kdyby nebylo zvědavých experimentátorů, kteří se pokouší o léčbu podomácku a navíc úspěšně?

“Jedním z hlavních cílů této studie bylo systematicky charakterizovat pacienty a pečovateli nejčastěji používaný informační portál, na kterém zanechávají i své názory a zkušenosti: Internet,“ vysvětlují vědci. “Zhruba 72% dospělých a 84% adolescentů hledá informace o zdravotnictví na internetu.“

Momentálně není hotový žádný oficiální výzkum, natož klinické studie, které by se zabývaly léčbou ADHD pomocí léčebného konopí. Jediná dostupná data jsou ze studií dívajících se na užívání konopí jako problémové. Tyto studie se zabývali pouze vztahem takzvané poruchy v užívání konopí (cannabis use disorder) a výskytem hyperaktivity s poruchou pozornosti.  

hyperaktivita a konopí

Těmto rozborům informací převzatých z internetových fór sice chybí zásadní demografická data a empirické důkazy o efektivnosti, právě díky nim však přišla na řadu otázka: je možné, že může konopí v případě ADHD působit příznivě?

Z celkových 401 postů, které byly vybrány z 258 relevantních diskuzí, vědci vyvodili následující:

  • 25% z celkového počtu postů naznačuje, že konopí v případě ADHD působí terapeuticky
  • 8% naznačuje, že může konopí uškodit
  • 2% postů tvrdí, že konopí nemá na ADHD žádný vliv

Vědci však připomínají, že na určitých typech internetových fór může být přístup a celkový konečný názor uživatelů do jisté míry pokroucen “pro-konopným sentimentem“a oblíbeností léčebného konopí, i přesto je zde však solidní základ neoficiálních informací poukazujících na potenciál této rostliny a jejího pozitivního působení na ADHD.

Internet, fontána informací           

Co však z této kvalitativní analýzy dělá zajímavý kousek vědecké literatury je právě původ dat, ze kterých byly vyvozeny statistické výsledky. Tato studie je názornou ukázkou, že:

  • Názory a historky, které lidé sdílí na internetu mají reálný dopad na vědecký přístup ke konopí a také na všeobecný názor veřejnosti
  • Mnoho pacientů je stále nuceno vyhledávat a čerpat informace z neověřených dat, přístupných pouze na internetu

"Ano, pravdou je, že pokud jde o mentální zdraví, většina osob upřednostňuje vyhledávání informací online, oproti kontaktu mezi čtyřma očima," vysvětlují vědci. "Tyto internetová fóra poskytují pacientům prostor pro sociální interakci, kde mohou své zážitky a problémy sdílet bez jakéhokoli filtru nebo přetvářky, což z nich pro vědu dělá vynikající zdroj informací, které nám mohou pomoci lépe pochopit čím pacienti i jejich pečovatelé v případě výskytu ADHD prochází."

Když se podíváte například na databázi konopných odrůd na serveru Leafly, kde je také nespočet komentářů a zkušeností uživatelů s jednotlivými odrůdami a jejich aplikacemi proti ADHD, začne vám být jasné, jak mocnou databází dat internet opravdu je a proto není divu, že se po něm poohlíží i vědci.

Stále je tu však celá řada otázek čekajících na odpověď. Jak je cannabis schopen ovlivnit mozková spojení a působit tak pozitivně či negativně na ty, které jsou spojovány s vývojem ADHD? Jak by mohla konopná alternativa ovlivnit problematickou léčbu pomocí stimulantů? Hodně otázek, málo výzkumu. Analýza internetových fór je sice malinkým krůčkem, avšak každý krůček správným směrem se počítá.

 

Autor: Bailey Rahn

Překlad: Filip Maral

Zdroj: leafly.com

Obrázky: cdns countercurrentnews

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/11/17