Působení CBD na Mozek

  • CBD je nepsychoaktivní složkou konopí
  • Působí na celou řadu receptorových systémů lidského těla
  • Momentálně probíhá celá řada klinických, zvířecích a in vitro experimentů
  • Vědci se domnívají, že komplexní účinek CBD příznivě působí na kondice jako je závislost či úzkost

Kanabidiol (CBD) je jedním z mnoha kanabinoidů produkovaných rostlinou konopí. Co se obsahu v rostlině týče, umisťuje se v pořadí hned jako druhý po veleznámém THC. Hlavní charakteristikou těchto takzvaných fytokanabinoidů (phyto = převzato z řečtiny, znamená rostlina) je jejich schopnost interakce s lidským endokanabinoidním systémem. (Více v článku "Úvod do Endokanabinoidního systému")

Zatímco THC je známé především pro své psychoaktivní i léčebné účinky, CBD je naopak význačné proto, že na psychiku jedince zdánlivě nijak nepůsobí (mluví se pouze o antidepresivních účincích), ale má rovněž jako THC celou řadu zdraví blahodárných účinků. To z něj dělá velmi zajímavý prospekt v očích lékařů, vědců i pacientů.

Vyhodnocení dosavadních důkazů

Tou absolutně nejzajímavější vlastností CBD je jeho širokosáhlé léčebné a terapeutické využití. Stále je však třeba pamatovat na to, že jednotlivé aplikace CBD pro individuální poruchy a nemoci jsou ověřeny různými stupni studií a vědeckých materiálů. Některé z léčebných účinků CBD jsou již ověřeny za pomoci klinických studií, další pouze z pokusů na zvířatech a jiné jsou vypozorovány například jen v mikroskopických testech in vitro (takzvaně ve zkumavce). Navíc, každá z těchto studií má své silné i slabé stránky.

Klinické výzkumy nám umožňují vypozorovat zejména účinky a efektivnost léčby pro poruchy a nemoci u lidí, zatímco testy na zvířatech a in vitro experimenty nám umožňují detailněji nahlédnout na fungování a biologické mechanismy působení CBD. Nicméně, testy prováděné na zvířatech málokdy vedou ke klinickým aplikacím, i tak jsou ale jejich výsledky velmi hodnotnými kousky biologických znalostí o fungování látek. Navíc, většina prvotních průlomových objevů se děje právě během testů na zvířatech.

Proč je CBD natolik terapeuticky účinné?

CBD se dosud nejvíce proslavilo díky svým ohromujícím účinkům proti rezistentním formám dětské epilepsie (Více např. v článku "Konopí proti Epilepsii"). Momentálně probíhá celá řada klinických výzkumů zabývajících se právě aplikací CBD pro pacienty trpící na epilepsii. Jsou zde však i další důkazy, zejména ze studií na zvířatech a in vitro experimentů, prokazující účinnost CBD proti zánětům, jeho funkci jako analgetika (proti bolesti), neuroprotektivní vlastnosti a také velmi zajímavé terapeutické účinky v motivačních poruchách jako je deprese, úzkost a také závislost. (Více v článcích "Deprese" a "Závislost na Konopí")

Jaká je však biologická základna všech těchto blahodárných účinků CBD? Klíčovou součástí je vyloženě "promiskuitní" farmakologie CBD - tedy jeho schopnost působit na širokou řadu receptorových oblastí jak v mozku, tak po těle.

CBD působení na mozek

Receptorový systém mozku

Náš mozek obsahuje obrovské množství vysoce specializovaných buněk zvaných neurony. Každý neuron je potom propojen s celou řadou dalších neuronů pomocí struktur, kterým říkáme synapse. Synapse jsou místa, pomocí kterých jednotlivé neurony komunikují - "posly zpráv" jsou zde látky zvané neurotransmitery. (Viz. obrázek dole)

Citlivost jednotlivých neuronů na individuální neurotransmitery je poté přímo ovlivněna počtem receptorů, které jsou schopné dané neurotransmitery přijímat a rozeznávat. Tento mechanismus si můžeme představit jako různé typy zásuvek a přípojek. Všechny neurony obsahují různé typy receptorů, proto mohou reagovat na některé neurotransmitery a na jiné zase ne.

Dále, receptory mozku nereagují pouze na "domácí" neurotransmitery jako je serotonin a dopamin, ale i na exogenní látky jako jsou rostlinné kanabinoidy, tedy například THC a CBD. Když tedy vykouříte nebo sníte léčebné konopí, dovolujete látkám původně stvořeným pro rostlinu vstoupit do vašeho systému a skrze krev se dostat až do vašeho mozku. Jakmile tyto látky projdou až do mozku, začnou přímo ovlivňovat běžné mozkové funkce - avšak pouze v místech, kde jsou pro ně "nachystané" dané typy receptorů.

CBD ovlivňuje mnoho různých receptorových systémů těla

I přesto, že je CBD kanabinoid, není v přímé interakci s klasickými kanabinoidními receptory CB1 a CB2. Namísto toho spíše nepřímo ovlivňuje jejich signalizaci.

To zčásti vysvětluje důvod, proč CBD nepůsobí stejně psychoaktivně jako THC (více v článku "Proč CBD nepůsobí psychoaktivně?"). Oproti tomu má CBD schopnost zvýšit produkci tělu vlastních kanabinoidů a to tak, že omezuje produkci enzymů, které naše endokanabinoidy rozkládají.

Fascinující je na CBD také to, že ovlivňuje i aktivitu receptorů, které nemají s kanabinoidy nic společného. Mezi ně patří například opiátové receptory, známé pro svoji funkci regulace bolesti. Opiátové receptory jsou také přímým terčem farmaceutických léků proti bolesti a také často zneužívaných látek jako je morfin, heroin nebo fentanyl. CBD je v přímé interakci také s dopaminovými receptory, které hrají ústřední roli v našem výsledném chování a motivaci.

Právě schopnost CBD působit i na dopaminové receptory dost možná vysvětluje, proč jeho aplikace snižuje pocity závislosti, abstinenční příznaky a celkově příznaky spojené s vysazením návykové látky. Tento mechanismus však stále není dostatečně probádaný a je zde stále řada otazníků čekajících na vysvětlení.

Terapeutický potenciál CBD v souvislosti se závislostmi se dále týká i velmi významného serotoninového systému. Výsledky studií na zvířatech nám ukazují, že CBD přímo aktivuje určité serotoninové receptory mozku a i tyto interakce mají za následek snížení chování spojovaného se závislostmi. Tento vliv na serotoninový systém je navíc spojován i se snížením pocitů úzkosti, které bylo demonstrováno jak v klinických studiích, tak v pokusech na zvířatech.

CBD léčebné konopí

 

CBD a serotoninový systém = nadějná budoucnost

Schopnost CBD přímo působit na serotoninové receptory A1 je spojována s pozoruhodným počtem potencionálních, terapeutických aplikací. Farmakolog a profesor z univerzity Aberdeen, Roger Pertwee, popisuje biologický účinek CBD následovně:

"Očividná schopnost CBD přímo působit na serotoninové receptory A1 nás vede k domnění, že je schopno vylepšit fyzické kondice jako je například závislost na opiátech, neuropatická bolest, deprese a úzkost, nevolnost a zvracení (například z chemoterapie) nebo i schizofrenie," vysvětluje Roger. "Nyní je dalším důležitým krokem zjistit, jak podobné budou výsledky a působení aplikace CBD u lidí v porovnání s výsledky hotových testů na zvířatech."

Jelikož je prozatímní většina výsledků pouze ze studií na zvířatech, musíme si pro ujištění počkat na další výsledky, tentokrát již z klinických testů.

CBD: Psychiatrická pomůcka nebo komplexní farmakologie?

Důkladné pochopení látky CBD je stále velice zapeklité a to zejména díky jeho působení napříč celou řadou různých receptorových oblastí. Právě tato komplexnost však dost možná hraje klíčovou roli v jeho léčebné efektivnosti. Motivační poruchy jako je závislost či úzkost jsou stále z velké části nepochopenými jevy, které koření v nejednom receptorovém systému. Komplexnost působení CBD je tedy dost možná tím pravým způsobem, jak bojovat proti rovněž komplexním poruchám.

Momentálně probíhá celá řada výzkumů, které se zabývají aplikacemi CBD na různé poruchy a onemocnění. Nezbývá tedy než se těšit na další rozluštěné kousky celé této komplexní, biologické hádanky.

Autor: Nick Jikomes

Překlad: Filip Maral

Zdroj: leafly.com alchimiaweb researchgate´rcpsych.org researchgate.net 

 

 

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/12/17