Krevní testy řidičů na THC jsou nesmyslné, tvrdí studie

  • Testování řidičů na přítomnost THC je značně problematické
  • Výsledky studií prokazují, že řízení v kombinaci s telefonováním přes handsfree je dvakrát nebezpečnější, než řízení pod vlivem konopí

 

Jeden z největších automobilových klubů USA, AAA (Americká automobilová asociace) se prudce opírá do legislativy spojené s krevním testováním řidičů na THC. "Tyto testy jsou nesmyslné, nejsou podloženy absolutně žádným vědeckým základem". Bezpečnostní komise klubu AAA se tedy rozhodla nenechávat nic náhodě a vykonala svou vlastní studii. Jejich výsledné stanovisko je následující:

"Určit spolehlivě takovou prahovou hodnotu THC, psychoaktivní molekuly konopí, která by negativně ovlivňovala schopnost řízení je pomocí krevních testů nemožné."

 

 

 

 

Zákony například ve státech Washington, Nevada, Colorado, Montana, Ohio a Pennsylvania přitom odsuzují ty, kteří danou zákonnou hodnotu překročí a propouští ty, u kterých naměří hodnoty pod. Výsledkem jsou potom neprávně odsouzení řidiči, kteří byli za jízdy naprosto střízliví a měli pouze zbytkové hodnoty THC v krvi, což mohou být pozůstatky třeba z minulého týdne.

Bezpečností komise klubu AAA nyní navrhuje, aby tyto testy byly nahrazeny specializovanou silniční policií, která dokáže rozeznat, zdali je řidič v negativně ovlivněn či ne a to až po jeho otestování na přítomnost THC v daném momentu namísto v krvi. Policisté by přitom měli být schopni určit stav řidiče i podle indikátorů jako je barva jazyka, rozšíření zorniček a podezřelého chování.

Marshall Doney, prezident a CEO společnosti AAA, se k situaci vyjadřuje následovně: "Pochopitelně je zde poptávka po změně zákona jak ze strany zákonodárců tak ze strany veřejnosti. Mluví se hlavně o zavedení zákonů, které by se podobali těm, které aplikujeme například v případě podnapilého řízení. Hlavním problémem v momentálním přístupu k marihuaně a řízení je to, že není podložen žádným vědeckým výzkumem."

Určit s naprostou přesností, zdali je řidič v moment kontroly pod vlivem konopí, je v tomto případě mnohem složitější, než u klasičtějšího alkoholu. Způsob testování, který používáme pro určení podnapilosti v případě konopí jednoduše nefunguje. Například, řidič může být v moment kontroly naprosto střízlivý a test stejně vyjde pozitivní.

řízení pod vlivem marihuany postih

Podnapilý Vs "Zkouřený" řidič

Momentálně nejsou dostupné žádné studijní výsledky, které by nám napovídaly, jaká hodnota THC v krvi je dostačující na to, aby byla schopnost řízení motorového vozidla nějakým negativním způsobem ovlivněna. Dalším problémem je i to, že zkušenější uživatelé konopí mohou mít daleko vyšší hladinu THC v krvi a zároveň fungovat za volantem na 100%, zatímco méně zkušený uživatel může mít hladinu THC podprahovou a i tak být na silnici hrozbou.

Navíc, někteří z řidičů mohou být pod vlivem v moment zastavení policií, aktivní THC však může z krve vyprchat ještě před tím, než jim je na stanici nebo v nemocnici odebrána krev - celý proces totiž většinou trvá déle než dvě hodiny.

Nemluvě o tom, že někteří z pravidelných uživatelů mohou mít stálou hladinku THC v krvi i přesto, že jsou naprosto střízliví.

"Momentální zákony nedávají naprosto žádný smysl. Jednoduše řečeno, abyste si byli naprosto jistí, že se držíte v rámci zákona, nesměli byste buďto konopí kouřit vůbec nebo rovnou nikdy neusednout za volant."  vyjadřuje se k tématu Mark A. R. Kleiman, profesor univerzity New York, který se specializuje právě na drogy a kriminální zákon. Kleiman také navrhuje, že místo nového zákona, o  kterém mluví nadace AAA, by stačilo z nálezu THC v krvi udělat dopravní přestupek.

O čem píšeme

Řízení pod vlivem "marihuany"

Kleimen dále vyzdvihuje, že některé z dosavadních studií prokazují zhruba zdvojnásobení šancí pro nehodu pro řidiče pod vlivem konopí. Zároveň však toto zjištění srovnává s faktem, že řízení v kombinaci s mluvením přes handsfree riziko nehody zvyšuje rovnou čtyřnásobně.

"Rizika řízení pod vlivem konopí jsou srovnatelná s řízením auta, ve kterém na vás ze zadní sedačky křičí brečící dítě." popisuje Kleiman.

Jedinou výjimkou je podle Kleimana případ řidiče, který je zároveň pod vlivem konopí i alkoholu. V takovém případě se riziko razantně násobí, jelikož kombinace těchto dvou substancí výrazně snižuje schopnost řízení.

 

Překlad: Filip Maral 

Zdroj: leafly.com

Obrázky: wp.com thcnetwork.co

 

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/14/17