Konopí jako Super-Antibiotikum Budoucnosti

  • Nadužívání antibiotik způsobilo vývin takzvaných superbakterií, rezistentních proti většině dnešních farmaceutických léků
  • Léčebné konopí vykazuje pozitivní aktivitu jako antibiotika proti rezistentním bakterií
  • Prvním antibiotickým užitím by mohly být speciální, konopné mastičky

Země v Nouzi

"Pokud se všechny zúčastněné strany nepustí do naléhavé, koordinované akce, můžeme očekávat svět ocitající se v post-antibiotické éře," vysvětluje doktor Keiji Fukuda, asistent generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), oddělení zdravotní bezpečnosti,  po světově prvním hlášení WHO týkající se antibiotické rezistence.

"Běžné infekce a malá zranění, které jsme dosud byli schopni léčit naprosto bezproblémově, mohou opět zabíjet," popisuje dále Fukuda. Bakterie odolné na momentální antibiotika jsou momentálně jedním z absolutně nejzávažnějších zdravotních problémů světa.

Ironie Antibiotik

Hrozivou ironií je fakt, že evoluce  rezistentních "superbakterií" je hnána právě léky používanými v první řadě za účelem jejich zničení. Například Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), bakterie zodpovědná podle statistik Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) za až 10,000 úmrtí ročně, je přímým vedlejším produktem nadužívání antibiotik.

MRSA je bakterie, která infikuje otevřené rány a zvyšuje tím tak šance pacientů na úmrtí až o 60%. Momentálně je MRSA postrachem nemocnic a dalších zdravotních institucí, kde se dokáže bez problémů šířit mezi lidmi v blízkém kontaktu.

MRSA je běžně spojována s lidmi s oslabeným imunitním systémem, nedávno se však začaly vyskytovat i hromadné infekce napříč zdravou populací - například propuknutí nemoci na New Yorské střední škole v roce 2015.

V roce 2014 dokonce president Obama vyhlásil oficiální boj proti rezistentním bakteriím, které nazval "vážnou hrozbou veřejného zdraví a ekonomiky".

"Marihuana" jako poslední spása?

Roku 2008 vykonal tým britských a italských výzkumníků první studii svého druhu, zabývající se jednou z nejběžněji kultivovaných rostlin na planetě a jejího použití proti MRSA: konopím.

Výzkumníci si ke studii vybrali 5 nejběžněji vyskytujících se kanabinoidů a otestovali jejich účinnost proti šesti odvětvím bakterie MRSA, mezi které patřily i ty zodpovědné za nejhorší hromadné infekce v nemocnicích a podobně. Výsledkem byla překvapivá "potentní aktivita" všech pěti kanabinoidů u všech odvětví MRSA.

Kanabinoidy jsou všeobecně schopny zpomalit nebo úplně zastavit šíření určitých typů rakoviny, snížit zánětlivost nebo působit jako mocné antioxidanty. Díky tomuto výzkumu jsme se tak navíc i dozvěděli, že se jejich blahodárné schopnosti vztahují i na rezistentní bakteriální infekce, a že tím pádem spadají mezi jedny z nejmocnějších antibiotik na světě.

antibiotikum přírodní

"Dle dosavadního výzkumu víme, že jsou tyto látky tvořeny rostlinou konopí specificky za účelem vytvoření antimikrobiální obrany, která přímo ovlivňuje a zaměřuje bakteriální buňky," vysvětluje Simon Gibbons, jeden z hlavních autorů této studie a vedoucí Katedry farmaceutiky a biologické chemie na londýnské univerzitě farmaceutiky (UCL), v interview pro zpravodajský server MIT.

Nejdůležitějším objevem studie je potvrzení pozitivní aktivity kanabinoidů i proti těm nejvíce adaptovaným, rezistentním formám MRSA, proti kterým nezabírají ani ta nejsilnější dostupná antibiotika.  

"Mechanismus, pomocí kterého je cannabis schopen zabíjet tyto rezistentní formy bakterií je pro nás stále záhadou..." říká Gibbons. "Netroufám si ani odhadnout, jakým způsobem tyto bakterie účinkují. Faktem však zůstává, že jsou proti těmto bakteriím schopny působit vysoce potentním způsobem, tudíž zde musí probíhat nějaký specifický mechanismus."

"Autoři studie navrhují použití léčebného konopí jako zdroje nového a efektivního antibiotika, které se může okamžitě začít aplikovat."

"Nejpraktičtějším způsobem aplikace kanabinoidů by nyní mohlo být využití speciálních mastiček, které by našly využití obzvláště v nemocničním prostředí, kde by mohly být aplikovány na otevřené rány namísto dnes nadužívaných antibiotik," vysvětluje dále Giovanny Appendin, profesor italské univerzity Piemonte Orientale a spoluautor studie.

Dva z pěti použitých kanabinoidů, které se projevily jako nejúčinnější, nepůsobí psychoaktivně. Dále, produkce kanabinoidních antibiotik budoucnosti by mohla být díky době růstu konopí rychlá a účinná.

Appendino na závěr dodává: "Průmyslově pěstované, technické konopí, které nemá žádné rekreační využití by se tak mohlo stát zdrojem velmi účinného, antibiotického léčiva."

konopí marihuana antibiotikum

Skrytá historie antibiotického konopí

Přivítání rostliny konopí do oblasti medicíny však není ničím novým; tato rostlina byla využívána jako lék různými kulturami již po tisíciletí.

Například, roku 1960 naši čeští doktoři F. Šantavý a J. Kabelík, z univerzity Palackého, vypracovali dosud dost možná nejpřehlednější popis historického využití léčebného konopí. Překvapivým zjištěním celé jejich práce je, že oproti aplikaci konopí jako narkotika bylo jeho použití naprostou většinou historických kultur jakožto antibiotika a terapeutika pro chronická onemocnění.

"Veškeré dostupné informace o historické, lidové medicíně evropských kultur nám napovídají, že v jimi využívaném konopí nebyly obsaženy žádné psychoaktivní kanabinoidy a pokud ano, tak pouze v zanedbatelném množství," tvrdí autoři práce. "Místo toho byl důraz kladen na antiseptické, antibiotické a občas také analgetické účinky konopí."

Podobné vzorce byly zpozorovány i v zápisech na papyrusech pocházejících ze starého Egypta, které mluví o "fundamentálním použití konopí jako antiseptika" a také u moderních kmenů z Afriky, kde jsou "interní i externí aplikace konopí jako analgetika, sedativa a antibiotika" velmidobře zdokumentovány.

Dále, například v lidové medicíně obyvatel Jižní Ameriky byla a je marihuana používána proti nemocem jako je kapavka nebo tuberkulóza.

 

Autor: Ocean Malandra

Překlad: Filip Maral

Zdroj: reset.m

Obrázky: wearechange hellomd cdn.davidwolf

Zboží k článku

  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/09/17