"Konopí způsobuje schizofrenii" Opravdu?

  • O schizofrenii způsobené léčebným konopím jsme slyšeli již mnoho a to obzvláště ze strany prohibicionistů.
  • Nové výzkumy však naprosto popírají jakýkoli kauzální vztah mezi vývinem schizofrenie a užíváním cannabisu a zároveň osvětlují celou situaci.
  • Podle dnešních studií to vypadá, že schizofrenie naopak vede k užívání konopí – tedy naprostý opak toho, čím se prohibicionisté oháněli.

Výzkumem, který se snaží celou problematiku osvětlit, je studie Bristolské univerzity, která využívá již dobře zmapovaná, pozorovatelná data o asociacích mezi užíváním konopí a schizofrenií. Badatelé v této studii mimo jiné zmiňují, že spojitost mezi konopím a schizofrenií je dodnes velmi málo pochopena a prokázat, že u zrodu této nemoci stojí právě cannabis, se projevilo jako značně problematické.

Jak se projevuje Schizofrenie?

Schizofrenie jako taková je celoživotním, mentálním onemocněním, které mimo jiné způsobuje rozpad subjektivního vztahu mezi emocemi, myšlenkami a chováním. Tento stav dále vede k vadnému vnímání, nevhodným činům a citům, odcizení se od reality a dosavadních interpersonálních vztahů a nakonec k naprosté mentální fragmentaci, halucinacím a životě takzvaně ve „fantazii“.

I přesto, že na tuto duševní chorobu nebyl dosud vynalezen žádný opravdu účinný lék, je možné zasáhnout určitým terapeutickým způsobem. Doktorka Suzi Gage, jedna z hlavních vědců pracujících na již zmíněné studie Bristolské školy experimentální psychologie vysvětluje, že užívání konopí ke schizofrenii nevede, avšak schizofrenie ke konopí ano:

„Našich výsledků bylo dosaženo pomocí nejmodernějších metod, pomocí kterých se snažíme rozmotat záhadné klubíčko asociací mezi schizofrenií a užíváním cannabisu. Prozatím máme k dispozici silné důkazy o tom, že pacienti trpící na tuto mentální chorobu začnou užívat konopí až po jejím propuknutí. Tento fakt však nevyvrací možnost kauzálních rizik spojených s užíváním konopí u schizofreniků,“ vysvětluje doktorka Gage. „Velmi zajímavé bude následně nahlédnout hlouběji do sub-populace těžkých uživatelů konopí, kteří mají zároveň vyšší předpoklady pro vývin schizofrenie.“

Výzkum schizofrenie a konopí - "Potřebujeme více dat"

Značným nedostatkem výzkumu je však dosud neuspokojivá databáze o subjektech, která se dotýká jen toho, zdali medicínské konopí někdy v životě užili nebo neužili. Důkladnější databáze subjektů s informacemi o tom, jak často a jaké dávky užívali nebo stále užívají, by následné studii umožnila poskytnout o hodně přesnější závěry.

„To, co bychom opravdu potřebovali, je databáze genetických variabilit, které předpokládají těžkou nebo lehkou formu užívání konopí. Zatím to totiž vypadá, že jediným vzorcem, který by teoreticky mohl zvyšovat šance na vývin schizofrenie je těžké, chronické užívaní konopí.“ Vysvětluje dále Gage. „Jakmile budou identifikovány genetické předpoklady chronického užívání, budeme moci s jistotou určit jeho spojitost s vývinem schizofrenie.“

Pro-konopní advokáti proti důkazům o způsobování schizofrenie konopím protestují již vcelku dlouho. Jedním z nich je Paul Armentano, zástupce ředitele v americké národní organizaci, která bojuje za reformu zákonů zabývajících se léčebným konopím.

"Data, která zde vidíme, nám jasně ukazují, že je v případě konopné legislativy třeba přejít na normální, smysluplné a hlavně humánní zákony," vysvětluje Armentano. "Momentální prokázaná rizika užívaní konopí nás logicky směřují pouze k regulaci, v žádném případě však ke kriminalizaci. Hlavním smyslem regulace je omezit přísun konopí k rizikové populaci, zamezit přehnaným trestům a zlepšit celkové povědomí a vzdělání okolo konopí."

Spotřeba konopí stoupá, počet případů schizofrenie zůstává stejný

"Další ze separátních studií z valné většiny zamítají kauzální vztah mezi užíváním konopí a vývinem schizofrenie a to zejména proto, že objem konzumace léčebného konopí se v posledních letech razantně zvýšil, zatímco počet případů schizofrenie zůstává statický."

Nejposlednější výzkum komentuje Armentano následovně:

"Jediné, co nám nejnovější výzkum ukazuje s určitou přesností je fakt, že jedinci náchylnější k vývinu schizofrenie jsou zároveň náchylnější k počátku užívání konopí v mladším věku. Nemáme tedy žádný důkaz o konopí jako spouštěči schizofrenie. Je zde však určitý vztah mezi těžkým, chronickým užíváním konopí již v brzkém věku, které je pravděpodobnější mezi jedinci se slabostí pro psychózy."

O čem píšeme

Autor: Jimi Devine

Překlad: Filip Maral

Zdroje: cannabisnow.com 

Obrázky: espira.or mac.h-cdn.co

 

Časté dotazy

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 05/25/17