"Konopí způsobuje schizofrenii" Opravdu?

  • O schizofrenii způsobené léčebným konopím jsme slyšeli již mnoho a to obzvláště ze strany prohibicionistů.
  • Nové výzkumy však naprosto popírají jakýkoli kauzální vztah mezi vývinem schizofrenie a užíváním cannabisu a zároveň osvětlují celou situaci.
  • Podle dnešních studií to vypadá, že schizofrenie naopak vede k užívání konopí – tedy naprostý opak toho, čím se prohibicionisté oháněli.

Výzkumem, který se snaží celou problematiku osvětlit, je studie Bristolské univerzity, která využívá již dobře zmapovaná, pozorovatelná data o asociacích mezi užíváním konopí a schizofrenií. Badatelé v této studii mimo jiné zmiňují, že spojitost mezi konopím a schizofrenií je dodnes velmi málo pochopena a prokázat, že u zrodu této nemoci stojí právě cannabis, se projevilo jako značně problematické.

Jak se projevuje Schizofrenie?

Schizofrenie jako taková je celoživotním, mentálním onemocněním, které mimo jiné způsobuje rozpad subjektivního vztahu mezi emocemi, myšlenkami a chováním. Tento stav dále vede k vadnému vnímání, nevhodným činům a citům, odcizení se od reality a dosavadních interpersonálních vztahů a nakonec k naprosté mentální fragmentaci, halucinacím a životě takzvaně ve „fantazii“.

I přesto, že na tuto duševní chorobu nebyl dosud vynalezen žádný opravdu účinný lék, je možné zasáhnout určitým terapeutickým způsobem. Doktorka Suzi Gage, jedna z hlavních vědců pracujících na již zmíněné studie Bristolské školy experimentální psychologie vysvětluje, že užívání konopí ke schizofrenii nevede, avšak schizofrenie ke konopí ano:

„Našich výsledků bylo dosaženo pomocí nejmodernějších metod, pomocí kterých se snažíme rozmotat záhadné klubíčko asociací mezi schizofrenií a užíváním cannabisu. Prozatím máme k dispozici silné důkazy o tom, že pacienti trpící na tuto mentální chorobu začnou užívat konopí až po jejím propuknutí. Tento fakt však nevyvrací možnost kauzálních rizik spojených s užíváním konopí u schizofreniků,“ vysvětluje doktorka Gage. „Velmi zajímavé bude následně nahlédnout hlouběji do sub-populace těžkých uživatelů konopí, kteří mají zároveň vyšší předpoklady pro vývin schizofrenie.“

Výzkum schizofrenie a konopí - "Potřebujeme více dat"

Značným nedostatkem výzkumu je však dosud neuspokojivá databáze o subjektech, která se dotýká jen toho, zdali medicínské konopí někdy v životě užili nebo neužili. Důkladnější databáze subjektů s informacemi o tom, jak často a jaké dávky užívali nebo stále užívají, by následné studii umožnila poskytnout o hodně přesnější závěry.

„To, co bychom opravdu potřebovali, je databáze genetických variabilit, které předpokládají těžkou nebo lehkou formu užívání konopí. Zatím to totiž vypadá, že jediným vzorcem, který by teoreticky mohl zvyšovat šance na vývin schizofrenie je těžké, chronické užívaní konopí.“ Vysvětluje dále Gage. „Jakmile budou identifikovány genetické předpoklady chronického užívání, budeme moci s jistotou určit jeho spojitost s vývinem schizofrenie.“

Pro-konopní advokáti proti důkazům o způsobování schizofrenie konopím protestují již vcelku dlouho. Jedním z nich je Paul Armentano, zástupce ředitele v americké národní organizaci, která bojuje za reformu zákonů zabývajících se léčebným konopím.

"Data, která zde vidíme, nám jasně ukazují, že je v případě konopné legislativy třeba přejít na normální, smysluplné a hlavně humánní zákony," vysvětluje Armentano. "Momentální prokázaná rizika užívaní konopí nás logicky směřují pouze k regulaci, v žádném případě však ke kriminalizaci. Hlavním smyslem regulace je omezit přísun konopí k rizikové populaci, zamezit přehnaným trestům a zlepšit celkové povědomí a vzdělání okolo konopí."

Spotřeba konopí stoupá, počet případů schizofrenie zůstává stejný

"Další ze separátních studií z valné většiny zamítají kauzální vztah mezi užíváním konopí a vývinem schizofrenie a to zejména proto, že objem konzumace léčebného konopí se v posledních letech razantně zvýšil, zatímco počet případů schizofrenie zůstává statický."

Nejposlednější výzkum komentuje Armentano následovně:

"Jediné, co nám nejnovější výzkum ukazuje s určitou přesností je fakt, že jedinci náchylnější k vývinu schizofrenie jsou zároveň náchylnější k počátku užívání konopí v mladším věku. Nemáme tedy žádný důkaz o konopí jako spouštěči schizofrenie. Je zde však určitý vztah mezi těžkým, chronickým užíváním konopí již v brzkém věku, které je pravděpodobnější mezi jedinci se slabostí pro psychózy."

Autor: Jimi Devine

Překlad: Filip Maral

Zdroje: cannabisnow.com 

Obrázky: espira.or mac.h-cdn.co

 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/25/17