Spotřeba konopí v Austrálii výrazně klesá. Proč?

  • Podle čerstvých statistik australských akademiků to vypadá, že spotřeba konopí v austrálii výrazně klesá. Jaké jsou však důvody tohoto poklesu?

Podle statistiky vycházející z nedávné studie Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney od roku 2001 do roku 2013 významně klesla spotřeba konopí v celé Austrálii. Statistika a čísla v této studii mluví jasně, celá záležitost se však začíná zamotávat, pokud se chceme dozvědět příčinu tohoto trendu.

V období mezi rokem 2001 až 2013 razantně klesla spotřeba cannabisu a to zejména mezi mladými lidmi. U teenagerů od 14 do 19 let klesla meziroční spotřeba z 24.4% na pouhých 14.8%. Mezi dvacátníky byl vypozorován útlum celkové spotřeby taktéž a to z 29.1% na 20.8%. Jedinou věkovou skupinou, u které byl zpozorován nárůst, byli čtyřicátníci.

Důvody poklesu spotřeby konopí

Podle průzkumu zveřejněném v posudkovém žurnálu Drug & Alcohol Review může být momentální sestupný trend způsoben kombinací až pěti signifikantních faktorů. Výzkumníci zodpovědní za tento průzkum, Alison Ritter a Oluwadamisola Sotade vybízejí k dalšímu, komprehensivnímu výzkumu důvodu snížení spotřeby konopí v Austrálii.

"Sestupného trendu jsem si byli vědomi již nějakou dobu, " vysvětluje Ritter, spoluautor studie. "Tentokrát se snažíme zamířit spíše na odpověď na otázku, proč je spotřeba cannabisu na ústupu."

Badatelé Ritter a Sotade se shodli na pěti zásadních proměnných, které by mohli sestupný trend pomoci vysvětlit. Konkrétně se jedná o změny v postoji lidu ke konopí, regulaci, zásobě, komplementární braní jiných drog a také 'zvýšení v trendu zdravého životního stylu'.

Aby mohla být celá záležitost lépe pochopena, je třeba podle autorů zároveň potřeba hlouběji prozkoumat všechny tyto faktory: "Momentálně je potřeba kompletně nová, multidisciplinárně zaměřená agenda výzkumu zabývající se faktory jako je nová regulace a ekonomika za pomocí ekonometrických technik a sociálně-kulturních analýz, které budou schopny možné důvody sestupného trendu ve spotřebě konopí empiricky otestovat a prokázat."

 

O čem píšeme

Ovlivní nový zákon o léčebném konopí celkovou spotřebu?

"Okolo tohoto tématu se stále vede mnoho spekulací," vysvětluje Ritter serveru Leafly, "avšak dosavadní data pocházející ze států USA, kde je již konopí nějakou dobu legální pro rekreační i léčebné účely nám ukazují, že míra v užívání konopí se mezi mladými po legalizaci léčebného konopí nezvyšuje."

"Ve spojitosti s mírou užívání konopí mezi dospělými vycházejí prozatím vcelku protichůdné studie," popisuje dále Ritter. "Některé ze studií prokazují nárůst v užívání, jiné nevidí žádnou změnu. Nejdůvěryhodněji zatím vypadají studie prokazující zvýšení v počtu osob trpících na poruchu v užívání konopí (cannabis use disorder)."

Důsledky budoucí dekriminalizace konopí?

Ritter dále vysvětluje, že "v Austrálii byla vždy velmi silná podpora pro dekriminalizaci léčebného konopí" a dodává, že každá země bere definici "dekriminalizace" malinko jinak. Ve vědeckém posudku, opět vypracovaném akademiky z univerzity New South Wales z minulého roku, můžeme vidět zajímavá data o dekriminalizaci léčebného konopí.

Výzkum dekriminalizace konopí indikuje následující důsledky:

  • Snížení nákladů států a daní společnosti - obzvláště snížení nákladů potřebných pro vykonávání trestního systému
  • Dekriminalizace konopí nezvyšuje spotřebu drog
  • Dekriminalizace konopí nezvyšuje míru zločinu

Nalezení důkazů o tom, že dekriminalizace konopí nezvyšuje spotřebu drog samozřejmě nutně neznamená, že spotřebu přímým důsledkem snižuje. Nicméně, všechna tyto data jsou velmi hodnotným přínosem pro všechny země, které o budoucí dekriminalizaci konopí uvažují.

 

Autor: Joe Wilson

Překlad: Filip Maral

Zdroje:  leafly.com ndarc.med.unsw.edu.au

Obrázky: naturalsociety.co media-cache

Časté dotazy

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/07/17