Nejčastější chyby pěstování konopí

Živiny jsou pro rostliny důležité. Aby mohlo konopí dobře vstřebávat živiny je potřeba správné pH. Při nedostatku živin se může projevovat řada negativní jevů, které zpomalují růst, například kroucení, hnědnutí listů, vysušení, slábnutí stonku.. 

 

Před jakýmkoli zjišťováním nedostatku některých živin správně zkontrolujte pH. Správné pH substrátu se pohybuje mezi 6.5 - 7.0. V případě hydroponického pěstování nižší, mezi 5.5 až 6.5.

 

 

 

Přehled potřebných živin a jejich symptomy nedostatku/nadbytku:

bór | vápník | měď | železo | hořčík | mangan | molybden | dusík | fosfor | draslík | síra | zinek

Nejčastější chyby pěstování

kořenová hniloba | špatná zálivka | světelný stres | nadbytek živin

Nedostatek bóru (Br)

 • Příznaky: Listy konopí a kořeny prokazují při nedostatku bóru abnormálně pomalý růst. Prvními znaky je špatný růst do výšky. Nové listy mohou žloutnout (v důsledku chlorózy). Listy vypadají popálené. Stonek rostliny se může zdát hrubší a dutý. Konopí připomíná při nedostatku brómu stav nedostatku vápníku. V kombinací s bórem je dobré udržovat i dobrou hladinu vápníku (Ca). 

 • Řešení: Bór nemá vůli se absorbovat při nedostatku draslíku a dusíku. Musí být také dostatečná vlhkost. Nedostatek bóru může mít rostlina i při vysokém nebo nízkém pH. Řešením je tedy zvýšení hladiny draslíku a dusíku. Pomůže ověření pH substrátu a dávejte pozor na správnou vlhkost. 

nedostatek bóru konopíbor deficit marihuana

Nedostatek vápníku (Ca)

 • Příznaky: Při nedostatku vápníku může být konopí těžce tvarovatelné. Nedostatek vápníku v konopí často znamená také méně hořčíku a železa. Na listech se mohou projevovat mrtvé skvrny, malé hnědé skvrnky.  Dalším příznakem nedostatku vápníku u konopí jsou kroutící se listy, květy a poupata mohou vykazovat známky rozkladu. Společně s těmito dvěma příznaky může být problém s bakteriemi v kořenech, často kořenový systém zapáchá

 • Řešení: Nejprve je  nutné ověřit, zda je pH půdy v normě. Bez správného pH se živiny správně neabsorbují.  Společně s nedostatkem vápníku se často vyskytuje míň hořčíku a železa, proto zkontrolujte hladinu Fe a Mg. Vhodné je použít doplňkové hnojivo (nejčastěji Cal-Mag).  Po doplnění živin a korekci pH se můžeme do týdně dočkat zlepšení a růstu nových zdravých listů. (doporučované hladina v přípravku: : Dusík (N) 2,0% vápník (Ca) 3,2%, hořčík (Mg) 1,2% železa (Fe) 0,1% )

Málo vápníku konopílist konopí vápník

Nedostatek mědi (Cu)

 • Příznaky: Konopí s nedostatkem mědi se projevuje na růstu. Listy konopí jsou často zkroucené a vyznačují se neobvyklým zbarvením. Nové listy tmavnou a kroutí se, zatímco staré listy žloutnou a mohou mít až bílé odstíny. V půdě se většinou vyskytuje měď pro konopí v dostatečné formě, proto jde méně pravděpodobný problém. Je nutné zkontrolovat správné pH k dobrému vstřebávání živin

 • Řešení: Nedostatek mědi často způsobují dva faktory, špatné pH půdy a stre. V případě hydroponie může pomoci výměna vody.

deficit měďi

Nedostatek železa (Fe)

 • Příznaky: Nedostatek železa získáte u konopí snadno. Listy budou projevovat příznaky žloutnutí ale žíly budou mít tendenci zůstat zelené. Nedostatek železa může vypadat podobně jako málo hořčíku, ale má vliv pouze na mladé listy.

 • Řešení: Nedostatek železa je velmi rozšířený problém, železo je totiž poměrně nestálé a má tendenci reagovat s dalšími živinami. Nejprve zkontrolujte, zda není pH pod 6,5 (5,7 u hydroponického pěstování nebo Rockwool). Vstřebávání železa může omezit příliš mnoho fosforu, zkontrolujte tedy hnojivo zda neobsahuje nadměrně hodně fosforu (i kopřivy jsou bohaté na P). Hnojivo doporučujeme doplňovat v zálivce.

nedostatek železa konopíželezo marihuana

Nedostatek hořčíku (Mg)

 • Příznaky: Okraje listů mohou být žluté nebo světle zelené. Stejné příznaky mohou postihovat i žíly. 

 • Řešení: Nedostatek hořčíku je nejčastěji způsoben špatným pH. V případě hydroponie je dobré při indikaci problému s živinami vyměnit roztok

nedostatek hořčíku konopídeficit hořčíku marihuana

Nedostatek manganu (Mn)

 • Příznaky: Deficit manganu způsobuje žloutnutí listů a žil. Na listech se mohou vyskytovat i hnědé skvrny. Skvrny se mohou postupně rozšiřovat a zabít list úplně. Listy postupně uvadají a deformují se. Nedostatek manganu způsobuje zakrnění růstu konopí.

 • Řešení: Nedostatek manganu můžeme indikovat při příliš vysokém pH. Stejně tak s příliš vysokým obsahem železa. Korekci manganu pomůže snížení zásaditosti, klidně na minimum. Hydroponické pěstování je více náchylné na snížení hladiny manganu.

deficit manganudeficit manganu u marihuany

Nedostatek molybdenu (Mo)

 • Příznaky: Počáteční příznaky se mohou podobat nedostatku dusíku (zežloutnutí starších spodních listů). Listy mohou být strakaté a flekaté. Barva listů se může zbarvit do nechtěné oranžové, červené nebo růžové barvy na okrajích směrem ke středu listů. Okraj listů má opačnou barvu ke středu listů

 • Řešení: Vstřebávání molybdenu se snižuje přímo úměrně se snižováním zásaditosti substrátu (pH). Při nižším pH jak 6,5 zůstane molybden v půdě a nevstřebává se.  U hydroponických systémů je tato hranice na 5.5-6.0.

molybden konopínedostatek molybdenu konopí

Nedostatek dusíku (N)

 • Příznaky: Dusík je důležitým prvkem zejména během během vegetativní fáze. S nástupem růstové fáze se musí obsah dusíku snižovat, proto nepoužívejte hnojivo s nadměrným množstvím dusíku. Nedostatek tohoto prvku způsobuje žloutnutí celého listu (odspodu, i těch starších). Listy postupně odumřou úplně a nemusíte se dočkat sklizně. Nedostatek dusíku v pozdní fázi květu je u konopí normální a nemusíte se obávat snížení úrody.  

 • Řešení: Řešením je hnojivo bohatým na obsah dusíku nebo organické hnojivo, které je často na dusík bohaté. Pokuste se doplnit hladinu dusíku během růstové fáze a uvidíte, že se začne rostlina rychle zotavovat.

málo dusíku způsobí jasnou ztrátu barvy konopínedostatek dusíku 2

Nadbytek dusíku (N)

 • Příznaky: Listy jsou tmavě zelené listy, stonek konopí je slabý a celkový růst je zpomalený. Listy mohou hnědnou, stejně jako při nedostatku dusíku, a postupně uvadnout.

 • Řešení: Snížení množství dusíku, který je přiváděn k rostlinám. Nadbytek jakýchkoli živin je záludný, protože nelze tak snadno regulovat jako nedostatek živin. Pozor tedy na přehnojení. 

příliš mnoho dusíku konopné listy

Nedostatek fosforu (P)

 • Příznaky: Fosfor pomáhá v růstu kořenů a celkové zdraví rostliny. Tento prvek s označením "P" je důležitý hlavně na rozvoj květu na květovou fázi. Konopí fosfor miluje a je velmi nepravděpodobné, že by došlo k jeho nadbytku. Rostlina hladná po fosforu je značně zpomalená v růstu. Při vysokém nedostatku fosforu vykazují listy tmavě-šedé skvrny nebo i purpurově zbarvené fleky. 

 • Řešení: Nejprve zkontrolujte pH půdy. Přebytek železa nebo zinku mohou způsobit také nedostatek fosforu. Proto se podívejte na složení hnojiva, zda neobsahují nepoměr právě těchto prvků. Pokud máte podezření na nedostatek fosforu použijte hnojivo s vyšším obsahem P.  

nedostatek fosforunedostatek fosforu konopí

Nedostatek draslíku (K)

 • Příznaky: Starší listy žloutnou a jejich okraje vykazují příznaky popálení, často hnědé. nedostatek draslíku už při startu růstu se projevuje v nízké stavbě rostliny. Podobné příznaky může mít i nedostatek železa s výjimkou kroucení špiček listů. 

 • Řešení: Draslík se nevstřebává správně, pokud je v substrátu příliš mnoho vápníku nebo dusíku. Zkontrolujte také pH půdy zda je správná a živiny se mohou vstřebávat. 

konopí při nedostatku draslíkumálo draslíku u konopí

Nedostatek síry (S)

 • Příznaky: Projevuje se náznakem chlorózy - žloutnutí listů od nejstarších listů a může nejprve vypadat jako nedostatek dusíku. Spodní části listů mohou mít výrazně barevné narůžovělé nebo oranžové mřížky. Pupeny mohou začít odumírat.  Příznaky se nezačnou jako u většiny problémů projevovat nejprve na okrajích nebo vrchní části listů, ale právě na spodní části. V další fázi listy ztuhnou a postupně odpadnou. 

 • Řešení: Zkontrolujte hladinu pH v substrátu. Zvyšte obsah síry v půdě. Regenerace může trvat i několik dní poté, co byl problém vyřešen. 

málo síry v konopí - zesvětlení listů, zpravidla nových

Nedostatek zinku (Zn)

 • Příznaky: Mladší listy začínají žloutnout mezi žilnatinou. Postupně začnou odumírat. Listy mohou být pruhované. Konopí přestane růst do výšky. 

 • Řešení: Zkontrolujte pH substrátu. V případě hydroponie je potřeba vyměnit pěstební médium. Často jde v kombinaci s deficitem zinku také nedostatek železa a manganu. Vyrovnat pH a doplnit potřebné živiny doplňkovým hnojivem. 

nedostatek zinku

Kořenová hniloba

 • Příznaky: Pokud jsou kořeny vystaveny nadměrnému množství vody, nejen že může nastat problém nedostatku kyslíku, ale přichází další problém - kořenová hniloba. U kořenů se rozmnožují bakterie. Hniloba lze zjistit snadným způsobem. Pokud květináč vespod nepříjemně smrdí, postihla právě vaši rostlinu. Zdravé kořeny jsou bílé až krémové barvy. Při postižení ztrácí ztrácí konopí listy, ty nejprve žloutnou až odpadnou úplně. 

Je důležité zmínit, že poškození kořenů je trvalé a opravit nejde. Kořenová hniloba ovlivňuje hlavně hydroponické pěstování. Jakkoli se kořeny vyskytnou ve vodě, mohou být postiženy hnilobou. 

 

 • Řešení: Hniloba se musí zastavit aby se mohly vytvořit nové, zdravé kořeny. Nejedná se o snadnou práci.  Mnoho lidí upřednostňuje zasazení nových semen, to je ale trochu přehnané a rostlina jde zachránit. Je nutné léčit rostlinu dvěma způsoby: zastavit šíření kořenové hniloby a zároveň nabídnout médium k uchycení nových zdravých kořenů.

Jako prevence slouží pozitivní bakterie nebo roztok peroxidu. V případě peroxidu smíchejte 1 šálek 3% peroxidu vodíku se litry vody (pro 35% peroxidu vodíku smíchejte jednu polévkovou lžíci na 4l). Zalévejte rostliny směsí a tím zabijete všechny bakterie žijící v kořenovém prostoru. Bohužel, peroxid vodíku také zabije dobré bakterie, které mohou chránit svůj zárodek z budoucích infekcí.2)  Můžete taky obnovit stav zvýšením pozitivních bakterií v substrátu. 

Prevence kořenové hniloby

Je důležité pěstovat vždy v čistém a sterilním substrátu, vždy si obstarejte nový!  Dbejte na hygienu a při manipulaci s rostlinami i substrátem mějte umyté ruce, opravdu nejde o žádné přehánění. Geneticky šlechtěné konopí na bakterie není zvyklé. Pomohou také výše zmíněné pozitivní bakterie, subkultura do substrátu. 

V případě hydroponie je prevencí pravidelná výměna pěstebního média. Voda by se měla měnit klidně každý den. Pravidelná výměna také snižuje pravděpodobnost spálení živinami. Kořeny mohou občas trochu uschnout, aby se "nadýchali" kyslíku. Pro lepší obohacení vody kyslíkem jdou vhodné kromě obohacovačů také porézní kameny. Teplá voda taky obsahuje méně kyslíku.

Voda by měla mít vždy pokojovou teplotu 22 ° C. Dobré na prevenci před kořenovou hnilobou je teplota mezi 18 ° C - 20 ° C.  Zabraňte také vniknutí jakýchkoli zbytkům z rostlin do média. Zamezíte tak rozkladu a vzniku bakterií. Vodu můžete vydesinfikovat opět peroxidem. Ten se během pár dní rozloží zpět na vodu a kyslík. 

 

více o kořenové hnilobě v článku: Kořenová hniloba: jak na ni

zapáchající hnijící kořeny konopí

Nedostatečná zálivka

 • Příznaky: Tento problém snad netřeba představovat. Rostliny jsou při nedostatku vláhy povadlé. Indikují podobné příznaky jako při nadměrné zálivce, která je nejčastější chybou začínajících pěstitelů.

 • Řešení: Zálivka. Je to prosté. Přesto dělá pravidelná zálivka začínajícím growerům problémy. Zálivka by se měla rovnat hmotnosti suchého substrátu. Je velmi vhodné rosit, výhradně ale v růstové fázi, kdy je důležitá vysoká vlhkost (až 65 procent). Při stlačení substrátu prsty nesmí být vidět voda a prsty musí zůstat pouze vlhké. 

málo vody pozná u rostliny každé malé dítě

Přelévání

 • Příznaky: Pro zalévání jsou typické svěšené listy, jakoby naopak trpěly nedostatkem vláhy. Zkroutit se může i stonek což může mít nepříznivý vliv na výnos. Při dalším stádiu si můžeme všimnout chlorózy (žloutnutí listů). Problém nastává v kořenovém systému, kde je příliš mnoho vody a ke kořenům neproniká žádný kyslík. Právě nedostatek kyslíku je primárním důvodem příznaků. 

 • Řešení: Je nutné snížit zálivku až do doby, než se rostliny nevrátí zpět do normálu. Proces zotavení můžeme velmi urychlit, pokud substrát prokypříme. Můžeme odstranit přebytečnou vodu, okysličit substrát dírami.

Tip: Půda je správně vlhká, pokud po stisknutí povrchu nevypríští voda na povrch. 

důsledek přelévání

Spálení živinami

 • Příznaky: Konečky listů vykazují při spálení typické znaky (podobně jako tepelné spálení a světelný stres). Popálení živinami se projevuje náhodnými skvrnami  kolem okrajů listů a jejich kroucením.

 • Řešení: V hydroponických systémech se prostě vymění médium k pěstování a naředí se na optimální množství živin. Regenerace ale vezme cenný čas, který může být zejména u samonakvétacích modelů k poměru růstu značný. Méně je v tomto případě lépe a nedostatek živin lze daleké líp regulovat.

nadbytek živin

Světelný stres

 • Příznaky: Velké množství světla a tepla mohou způsobit konopí stres.  Tento problém lze celkem jednoduše poznat. Větší problémy se budou vždy vyskytovat blíž ke světelnému zdroji, zářivce, lampě. Rostliny mají při světelném stresu listy se žlutým až hnědým povlakem. Tento problém se vyskytuje na hodně osvětlených místech, často spálených z nadměrné teploty zářivek.

 • Řešení: Řešením je zvýšit vzdálenost lampy od rostlin a zkontrolovat teplotu. Pokud přiložíte ruku na úroveň listů nesmíte cítit po minutě příliš horko. Pokojová teplota rostlinám nemůže ublížit.

silné světlo spálí listy

Přehled symptomů

SymptomNPKCaSMgFeMnBMbZnCuzálivka
žloutne vrchní patro    •  •       
žloutne střední patro          •   
žloutne spodní patro• •    •       
načervenalý stonek •• •    •       
odumírání   •   •  • •   • 
skvrny        •     
umírají pupeny        •     
bílé špičky listů      •     •  
zakrslost  •  •         
deformace nových listů  •           
nažloutlé špičky             •
kroutící se růst        •     

tipSemena konopí / marihuany jsou určena výhradně ke sběratelským účelům! Pěstování rostlin s vyšším osbahem THC je přestupkem, nebo trestným činem! Více zde

O čem píšeme

Vydáno: 09/03/12
(Aktualizováno: 05/19/21)