Nová studie účinku THC na paměť

  • Léčebné konopí působí rozdílně podle věkových kategorií
  • Nejvíce pomáhá THC v pozdějším věku, kdy pozitivně ovlivňuje paměť a kognitivní funkce

Nedávné studie provedené na myších subjektech podnítily vznik mnoha za oko chytajících titulků zpráv, jako například "Ztráta paměti způsobená stárnutím může být navrácena pomocí léčebného konopí". Myšlenka je to lákavá, obzvláště když vezmeme v potaz, kolika lidem staršího věku špatná paměť zhoršuje kvalitu života. U starších osob však THC namísto nechtěného pomatení a omámení dost možná obnovuje kognitivní funkce.

Již zmíněná studie sice pozorovala efekt THC na starší i mladší myši a srovnávala jeho výsledný efekt u obou věkových kategorií, nejednalo se však o klasické kouření léčebného konopí nebo pojídání muffinů s kanabinoidy. Co tedy studie vlastně zjistila o vlivu "marihuany" na paměť?

Konopí a stárnutí

Badatelé si před začátkem studie již byli dobře vědomi tří základních faktů. Za prvé, mladší myši mají lepší schopnost učení a kvalitnější paměť, než myši starší (což moc překvapivé není). Za druhé, pokud je mladším myším podáno THC, jejich schopnosti se všeobecně zhoršují. Za třetí, endokanabinoidní systém se mění s postupným stárnutím mozku a počet endokanabinoidů v mozku obsažených se s postupujícím věkem snižuje.

Doktor Andreas Bilkey- Gorzo, vedoucí autor studie, vysvětluje myšlenkový pochod vedoucí k tomuto projektu: "Z předchozích experimentů jsme zjistili, že pokles kanabinoidní signalizace v mozku má za následek zrychlené stárnutí mozku. Pochopitelně jsme se začali ptát, zda li je možné tento proces zpomalit nebo dokonce obrátit stimulací endokanabinoidního systému pomocí látek zvenčí."

Myšlenka experimentu je tedy vcelku jednoduchá - pokud pokles endokanabinoidní aktivity způsobuje stárnutí mozku, co se stane, pokud ho vystavíme rostlinným kanabinoidům, například THC?

THC, Paměť a stárnutí

Studie tedy porovnávala behaviorální změny starých a mladých myší. V každé věkové kategorii potom byly takové myši, kterým byla podávána pravidelná, nízká dávka THC po celých 28 dní a také myši, které sloužili jako kontrolky (nebylo jim podáváno žádné THC). Po 28 denním pozorování vědci porovnali jejich učící schopnosti a paměť. Při tomto testování již žádné z myší neměli aktivní THC v systému - účelem studie bylo zjistit, jak budou schopnosti paměti a učení ovlivněny po chronickém užívání THC.

Reakce starších myší byla překvapivě razantně odlišná od reakce mladších. Starším hlodavcům se v následných testech po 28 denním vystavení THC dařilo lépe. Konkrétně si starší myši vystavené THC vedli v testech naprosto stejně jako myši mladé, kterým žádné THC podáno nebylo.

Překvapením také bylo, že aplikace THC u starších hlodavců se ve výsledku projevila i ve změně stavby mozkového hipokampu. Zjednodušeně řečeno, mozek starších myší po dlouhodobém vystavení THC se podobal stavbě mozku myší mladých; vědci změřili mnohem větší propojenost neuronů v jejich hipokampu.

Léčebné konopí a věk - role Endokanabinoidního systému

Spolu se nabývajícím věkem se mění celé naše tělo, spolu s naším endokanabinoidním systémem. Vědci tedy spekulují, že zlepšení paměti myší vystavených THC by mohlo být způsobeno aktivací CB1 receptorů, kterých s věkem ubývá, a které jsou zároveň zodpovědné za spolupráci s THC.

Všeobecným poučením této studie je, že vliv THC na tělo je různý podle věku subjektu. Rozdílnost vlivu THC je velmi pravděpodobně způsobena změnami v endokanabinoidním systému, ke kterým dochází s postupujícím věkem.

"Užívání exogenních kanabinoidů může teoreticky sloužit jako prostředek ke zpomalení stárnutí endokanabinoidního systému, což má dopad na celé spektrum dalších funkcí lidského těla."

marihuana účinek paměť

Tyto studie nás mimo jiné poučují o tom, že bychom měli brát veškeré výzkumy s rezervou, dokud nevíme o jakou věkovou skupinu testovaných se jedná. S rezervou se samozřejmě musí brát také studie provedené na zvířatech, které ne vždy úplně přesně zrcadlí chemickou reakci dané látky v člověku.

Rozdílný metabolismus THC myší a lidí

"Chronicky podávaná, nízká dávka THC obnovuje kognitivní funkce u myší staršího věku." Tak zní celý název studie, o které zde mluvíme. O jak nízkou dávku se však ve skutečnosti jedná?

Ve studii bylo myším subjektům servírováno konkrétně 3mg THC na kilogram živé váhy po 28 po sobě jdoucích dní. Pro osobu s váhou zhruba 70 kg by ta samá dávka znamenala dohromady 204mg. Pokud by jste takovou dávku rozdělili na celý den, vychází to na 8.5mg podávaných každou hodinu. Průměrná síla dnešních komerčních konopných poživatin je 10mg THC, tudíž je výsledná dávka srovnatelná s aplikováním jednoho ediblu každou hodinu, po celý den.

Taková dávkování pro člověka rozhodně není mírné, avšak u myší se, jak popisuje doktor Bilkei-Gonzo, věc má jinak: "Lidé jsou k psychoaktivnímu efektu THC mnohem náchylnější, než hlodavci.  Abychom na myších subjektech zpozorovali nějaký anti-depresivní efekt nebo zmírnění úzkosti, musí se většinou jednat až o stonásobek lidské dávky."

THC aplikováno samostatně

Dalším z důvodů, proč výsledky podobných studií musíme brát z rezervou je fakt, že myším je podáváno samotné THC. Při kouření či vaporizaci léčebného kanabisu lidmi však dochází k mnohem složitější, plnohodnotné kanabinoidní reakci. (Více v článku "Synergie látek v konopí")

Budoucí výzkum THC

K tomu, abychom byli schopni vyvodit naprosto přesné a bezchybné závěry o působení medicínského konopí je stále zapotřebí najít mnoho součástek celé skládačky. Zjištění, že kanabinoidy působí různě podle věku jedince je však velmi zajímavé. Nadále se bude třeba zaměřit na mapování změn endokanabinoidního systému s postupujícím věkem lidí.

Další otázkou také zůstává, zda-li se podpůrný kognitivní efekt THC na starší myši bude zrcadlit i u starších lidí. Navíc bude třeba zjistit, jestli u osob staršího věku funguje lépe izolované THC nebo plné kanabinoidní spektrum.

Na zodpovězení těchto otázek se již chystá celý tým doktora Bilkeie-Gorza, který plánuje výzkum působení THC na starší osoby s mírným kognitivním poškozením. Chystaná studie by měla odstartovat buďto na konci roku 2017 nebo na začátku roku 2018.

Budoucnost výzkumu léčebného konopí

Celý proces zkoumání rozličných efektů medicínského kanabisu je samozřejmě značně zpomalen zastaralou legislativou mnoha dnešních zemí. Zatímco o USA a legalizaci rekreačního konopí jde slyšet asi nejvíce, s výzkumem léčebných účinků na tom spojené státy nejsou úplně nejlépe.

Tažným koněm výzkumu léčebného konopí zůstává nadále Izrael, kterému se v dobrém slova smyslu momentálně nejvíce "lepí na paty" Německo a Kanada.

Autor: Rae Lland

Zdroj: leafly.com

Obrázky: greatist.com ytimg.com thedailybeast

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/26/17