Léčebné Kanabinoidy 5: CBDV

  • Australské studie postupně odemykají léčebný potenciál méně známého kanabinoidu CBDV

Kanabinoidy jsou chemické sloučeniny pojmenované po rostlině konopí, vyskytující se buďto přirozeně v našem těle (endokanabinoidy), v rostlinách (fytokanabinoidy) nebo jako uměle vyrobené látky (syntetické kanabinoidy). (Více v článku “Úvod do endokanabinoidního systému“)

Kanabinoidy disponují širokou škálou účinků působících nejen na náš mozek, ale i na naše svaly, játra a mnohé další, důležité součásti lidského těla. Ze 113 doposud objevených kanabinoidů je zdaleka nejznámější THC (tetrahydrocannabinol), které je zodpovědné právě za psychoaktivní účinek konopí.

Více v článcích:

Sourozenec CBD – kanabivarin, neboli CBDV

Dnes již dost možná znáte také kanabidiol, neboli CBD. Většina dosavadního výzkumu se soustředila na terapeutické účinky CBD a to jak kvůli jeho objemnému obsahu ve většině odrůd, tak kvůli jeho chemicky neinvazivní a netoxické povaze. Obsah kanabinoidů a jejich poměry se liší z odrůdy na odrůdu, kanabidiol je však v různých poměrech přítomen ve většině medicínských strainů. Jelikož je CBD nepsychoaktivní, používá se převážně v oblasti medicíny, kde jsou psychoaktivní účinky THC často nežádoucí.

CBD má však dosud téměř neznámého příbuzného, zvaného kanabidivarin, neboli CBDV. Chemická struktura CBD a CBDV je velmi podobná, přesto však odlišná. CBDV chybí dva methylenové mosty, tím pádem je jeho složení kratší. Přestože bylo CBDV objeveno a izolováno již v roce 1969, až doposud se na jeho terapeutické účinky nezaměřovaly žádné z klinických studií.

léčebné konopí kanabinoidy CBDV

Léčebný potenciál CBDV

Teprve v roce 2012 a 2013 byly v průkopnických studiích publikovaných v The British Journal of Pharmacology a PeerJ demonstrovány nejprve behaviorální a následně i molekulární důkazy, že kanabidivarin dokáže zmírnit nebo i úplně zastavit záchvaty u testovaných krys. Za účelem uskutečnění výše zmíněných studií sloučeninu CBDV extrahovala a poskytla britská farmaceutická společnost GW Pharma.

V australské klinické studii týkající se pacientů trpících epilepsií se právě GW Pharma pokouší odemknout antikonvulzivní potenciál CBDV. Tento farmaceutický gigant momentálně testuje svůj produkt na bázi CBD zvaný Epidiolex v klinických studiích v australských státech New South Wales a Queensland za cílem zjistit, zda li se jedná o efektivní lék pro děti trpící na neléčitelné formy dětských epileptickych syndromů, jako je například Dravetův syndrom. Vlády obou dvou státu dotují tento výzkum. (Více v článku “Léčebné konopí proti epilepsii“)

Najít rovnováhu mezi léčebnými účinky a negativními vedlejšími účinky je u nových léčiv pro farmaceutické společnosti a doktory nekončící boj. Různí pacienti reagují odlišně na stejnou dávku stejné látky a náklady na léčbu tak mnohdy převažují nad jejími benefity.

Nadějná budoucnost léčebných kanabinoidů

Nicméně, CBD je v očích badatelů i pacientů velice nadějnou látkou, jelikož nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky. Navíc to vypadá, že CBD dokáže efektivně bojovat proti některým obzvláště vážným, neléčitelným formám dětské epilepsie. Studie zaměřené na tuto jedinečnou látku mohou pomoci vytvořit lépe tolerovatelné léčivo, které ve výsledku pomůže tisícům, ne li milionům dětí k lepšímu životu. Nejnovější objevy zatím vypadají velmi slibně. Například, v klinické studii 1. fáze z roku 2014 se ukázalo, že je CBDV velmi dobře tolerovatelné i v nejvyšších testovaných dávkách a že “nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky.”

Australská a britská vláda dotuje podobné klinické studie a Austrálie se tak pomalu stává světovou špičkou ve výzkumu léčebného potenciálu konopí. Úspěšné uskutečnění těchto studií nám dost možná poskytne pohled na způsob, jakým CBDV reaguje v našem těle v porovnání s CBD. Navíc, tento typ výzkumu by v budoucnu mohl podnítit motivaci pro zkoumání méně známých kanabinoidů a urychlit tak osvětlení celkového léčebného potenciálu medicínského kanabisu.

Autor: Joe Wilson

Překlad: Filip Maral

Obrázky: dealpain zamnesia.com

Zdroj: leafly.com

Zboží k článku

  • Články z kategorie Studie, Semenné banky mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/17/17