Abstinenční příznaky závislosti na konopí

Při vysazení "marihuany" po delší periodě užívání se může projevit konopný abstinenční syndrom.
Mezi příznaky konopného "absťáku" patří například nespavost, nevolnost a nechuť do života.

Abstinence po vysazení konopí

V dnešním článku se podíváme na několik nejdůležitějších bodů souvisejících s problematikou závislosti na marihuaně.  

Jednotlivé body naleznete v článku v následujícím postupu:  

 • Jak se projevuje abstinence po vysazení konopí? 

 • Nebezpečí a závažnost závislosti na konopí 

 • Jak se zbavit závislosti na marihuaně 

 • Studie a výzkum každodenního užívání konopí a závislosti 

 • Poradna a zkušenosti uživatelů: Kde najít pomoc při závislosti? 

1 z 10 těžkých uživatelů konopí trpí na abstinenční příznaky 

Spolu se stále postupujícím růstem celosvětové popularity léčebného konopí narůstá i počet uživatelů, kteří tuto bylinu konzumují každodenně a ve vysokých dávkách.  

Tato situace nově vede i ke zvýšení zaznamenaných případů těch, kteří po vysazení pociťují negativní efekty abstinence.  

“Nová studie kolumbijské univerzity (Colombia University Maillman School of Public Health) z roku 2018 zjistila, že celých 12% každodenních uživatelů marihuany po vysazení drogy zažívalo abstinenční příznaky.” 

Negativní efekty náhlé abstinence u chronických uživatelů se projevily v emočních, behaviorálních i fyzických oblastech. Studie byla publikována v žurnálu “Drug and Alcohol Dependence”. 

Takzvaný konopný abstinenční syndrom byl poprvé popsán v Diagnostickém a statistickém manuálu pro mentální poruchy vydaném roku 2013.  

“Po legalizaci rekreačního užívání konopí v několika amerických státech se procentuální podíl pravidelných uživatelů navýšil. Výsledkem je však zároveň mnohem širší soubor dat, který mohou badatelé využít k lepšímu pochopení problematiky,” vysvětluje Eborah HasinPh.D., profesor epidemiologie.  

Účastníci studie pocházeli z různých oblastí USA. Spektrum subjektů bylo tím pádem vysoce diversifikované.  

Dohromady se jednalo o 36,309 účastníků. Finální analýza se týkala 1,527 subjektů, kteří prokazatelně spadali do kategorie chronických, těžkých uživatelů konopí. 

Mezi nejčastější psychické příznaky konopného abstinenčního syndromu v této studii patřily:  

 • Nervozita a pocity úzkosti (76 %) 

 • Nevrlost (72 %)  

 • Problém s usínáním (68 %) 

 • Zhoršená nálada až deprese (59 %) 

Fyzické příznaky byly sice pozorovány jen zřídka, i tak mezi ně však patřily:  

 • Bolesti hlavy 

 • Třes končetin 

 • Nadměrné pocení 

Mezi obzvláště zajímavé zjištění této studie patří fakt, že výskyt konopného abstinenčního syndromu nebyl ve velké míře spojen s rodinou historií závislosti na drogách, ale právě s výskytem úzkosti a deprese.  

Doktor Hasin momentální poznatky dále komentuje:  

“Konopný abstinenční syndrom je nyní lépe zmapován. Díky identifikovatelnému souboru příznaků nyní můžeme naplánovat efektivnější léčebný postup pro ty, kteří ho potřebují.” 

Velmi důležité bude dle doktora Hasina také identifikace míry dávkování napříč chronickými uživateli. 

Nové způsoby konzumace jako je vaporizace nebo konzumace konopných poživatin kombinovaná s velmi vysokou potencí novodobých odrůd je pro vědce stále novinkou.  

semena marihuany statistika výzkum závislosti informace

Abstinenční příznaky při vysazení “marihuany“

„Pro většinu lidí užívajících konopí na denní bázi nepředstavují abstinenční příznaky žádnou hrozbu,“ vysvětluje Roger Roffman, profesor a výzkumník na univerzitě Washington, zabývající se léčebným kanabisem po více než 25 let.

Celkově se podle něj dá říci, že lidé, kteří užívají konopí občas a v mírných dávkách, nemají šanci nějaké abstinenční příznaky vůbec zaznamenat. „Problém nastává u těch, kteří kouří vysoké dávky, denně a delší dobu v kuse. U takových osob se dají příznaky vysazení očekávat s dost velkou pravděpodobností,“ tvrdí Roffman.

Nejčastějším příznakem abstinenčního konopného syndromu je nespavost, avšak symptomy se mohou lišit pacient od pacienta, kuřák od kuřáka.

Jak závažné jsou abstinenční příznaky?

Všeobecně se dá říci, že abstinenční symptomy při vysazení kanabisu jsou „daleko mírnější, než příznaky při vysazení opiátů nebo antidepresiv,“ píší badatelé z Národního ústavu pro zneužívání drog (NIDA) ve studii z roku 2015, „avšak dostatečně nepříjemné na to, aby si o dalším užívání konopí uživatelé popřemýšleli.“

„Symptomy konopného abstinenčního syndromu se dají přirovnat k dlouhodobému uživateli kofeinu, který z ničeho nic přestane dodávat tělu denní příjem kávy.“

Badatelé z institutu NIDA dále podotýkají, že „příznaky abstinenčního syndromu z konopí jsou těžko detekovatelné a mohou se projevit až po delší době, zřejmě kvůli pomalému metabolismu lipofilních složek v mozku, jakými je například kanabinoid THC.“

Provést důkladný výzkum zabývající se efekty léčebného konopí na lidských subjektech je dodnes velmi problematické, proto se výzkumníci z institutu NIDA museli zaměřit na chování myší: „abstinenční příznaky u myší zahrnovaly nadměrné drbání se, tření si obličeje, olizování, třepání a prohnutá záda.“

Pokud z ničeho nic přestanete užívat medicínský kanabis, nadměrného drbání a olizování se s nejvyšší pravděpodobností bát nemusíte.

Závažnost a rozsáhlost příznaků konopného “absťáku“ u lidí „záleží zejména na dávkách a době předchozího užívání, pohlaví, genetických a také environmentálních faktorech,“ vysvětlují dále němečtí badatelé.

Například u žen se příznaky syndromu vyskytují častěji, přičemž nejčastějšími příznaky je nevolnost a bolest od žaludku. Dále se vyskytují pocity psychické nepohody, které jsou podle badatelů „nízké až střední intenzity,“.

„Abstinenční příznaky se projeví většinou po dvou dnech od vysazení a mohou trvat až celé čtyři týdny.“

Nejčastěji jsou abstinenční příznaky přirovnávány k takzvanému syndromu DSM-5, jednoduše řečeno “absťáku“ na kofein, který zahrnuje příznaky jako bolesti hlavy, nevolnost, nechuť do života, deprese a iritabilita, bolest svalů a omezení kognitivních funkcí jako například zhoršení schopnosti soustředění se.

Co způsobuje konopný abstinenční syndrom?

Dlouhodobé vystavování se exogenním kanabinoidům způsobuje adaptativní změny v neuronových systémech mozku a jeho součástech. Někteří z badatelů věří, že každodenní aplikace kanabinoidů může způsobit určitou míru znecitlivění receptorů CB1. 

Mohlo by vás zajímat: “Úvod do Endokanabinoidního systému“.

“Pokud budete do těla přivádět vysoké dávky THC a budete tak činit po delší časovou periodu, nevyhnutelně změníte běžné fungování vašeho mozku,“ vysvětluje dále Roffman.

Již zmíněná, německá studie Substance Abuse Rehabilitation podle Roffmana potvrzuje to, o čem mluvila už celá řada předchozích studií a badatelů. „Symptomy abstinenčního syndromu se dostaví vždy několik dní po vysazení konopí a vymizí průměrně do dvou týdnů.“

„Délka trvání a rozsah symptomů konopného abstinenčního syndromu se liší pacient od pacienta.“ Roger Roffman

Forma aplikace vs. funkce

Použití spreje namísto jointu je podle lékařů něčím jako nikotinovou nálepkou namísto cigarety. Závislý jedinec, který touží s danou látkou přestat, se tak zbavuje tolik zarytého, každodenního rituálu. Namísto balení jointu mu danou dávku poskytne pár stříknutí spreje do úst.

Jelikož je Sativex navržen tak, aby pacientům poskytoval co možná nejnižší psychoaktivní efekt (CBD:THC 1:1), vnímají ho osoby odvykající si na “marihuanu“ jako výrazný krok směrem ke střízlivosti a to i přesto, že ve většině případů přijímají stejné množství kanabinoidů.

Konopný abstinenční syndrom je vzácností

I přesto, že závislost i abstinenční příznaky se léčebného konopí již nevyvratitelně týkají, je jasné, že se jedná pouze o výjimečné případy.

„Dostupná data nám jasně ukazují, že naprostá většina populace je schopna s konopím přestat sama a bez abstinenčních příznaků. Zároveň je však třeba si uvědomit citlivost některých osob, které abstinenční příznaky mohou opravdu rozhodit.“

Radou nad zlato je podle Roffmana jít do pauzy od konopí uvědoměle a s jistým plánem.

Pokud chcete s konopím seknout, ať už na dobro nebo jen na chvíli, počítejte s tím, že se mohou dostavit problémy jako zhoršená nálada, iritabilita a nespavost. 

Pokud s těmito symptomy budete počítat dopředu a zároveň si uvědomovat jejich dočasnost, budete mít mnohem větší šanci své rozhodnutí dodržet. Nezapomeňte se také starat o své tělo pomocí pravidelného cvičení a zdravé stravy.

Pokud dodržíte těchto pár základních rad, potom vás nic jako je konopný abstinenční syndrom nemá šanci vyhodit z rovnováhy.

Zkušenosti uživatelů marihuany: závislost a přechod do abstinence 

Pro představu o tom, jak vlastně “konopný abťák” nebo prostě snaha o ukončení zvyku konopí každodenně konzumovat vypadá, můžeme nahlédnout na několik zkušeností z první ruky uživatelů.  

Anonymní uživatel 1.:  

“Šestý den nekouřím a cítím se až moc probuzený. Doposud jsem kouřil asi 10 let v kuse. Začalo se to na mě podepisovat. 

Během posledních šesti dnů jsem byl podivně emotivní. Uvědomil jsem si, že jsem celé ty roky pomocí trávy potlačoval emoce a byl emočně dost otupělý.  

Vlastní pocity jsem nikdy moc neřešil, vždycky to bylo jen ubalit, zakouřit a zapomenout na to, jaký jsem vlastně ubožák. Hrozně dlouho jsem si neudělal chvilku na to, abych se kritickým pohledem podíval sám na sebe.  

Střízlivost mi zatím přinesla silný pocit úzkosti a strachu, že to takhle bez trávy už zůstane. Musím se vzchopit a najít sílu na normální život. Nemůžu konopí používat jako únik. To je patetické.” 

Anonymní uživatel 2.: 

“Leden je za mnou. Měsíc bez trávy. Pocit je skvělý.  

Jen jsem vám všem chtěl dát vědět, že přestat s kouřením není tak těžké a strašidelné, jak si někteří myslíte. Dám si práska až někdy, až budu doopravdy hodně času. Teď je načase žít v přítomnosti, užívat života a zůstat pilný.” 

Anonymní uživatel 3.: 

“Prosím o pomoc. Extrémní deprese v noci. 

Den 8. Z ničeho nic jsem přestal kouřit po asi třech letech každodenní konzumace. Kouřil jsem hlavně pro úlevu od deprese a celkově se snažil o samoléčbu.  

Prvních pár dní jsem byl v pohodě, ale nyní, každý den po páté odpoledne na mě dolehne hrozná depka. Takový smutek jsem předtím vůbec necítil. Vše mi připadá takové studené a osamocené.  

Večer si nemůžu nic užít, zkoušel jsem hry, knížky, cvičení. Nic mě nebaví. Byl jsem u doktora, ale ten mi řekl, že mé problémy mohou trvat klidně i 3 měsíce. Prosím, poraďte mi někdo. 

Jak se zbavit závislosti? Poradny pro pomoc, tipy a triky  

1. Reddit 

Pokud jste schopni se dorozumět anglicky, můžete navštívit vcelku frekventovanou sekci Redditu r/Leaves 

Jedná o fórum věnované čistě těm, kteří zápasí se závislostí na konopí. Lidé zde sdílí své příběhy, prožívané problémy a snaží se najít pomoc nebo si prostě vyměnit názory s lidmi v podobné situaci. 

Výše zmíněné příběhy uživatelů pochází právě z této sekce Redditu 

Informace, které vám pomohou zbavit se závislost můžete načerpat buďto čtením příběhů ostatních, nebo se rovnou anonymně podělit o vaši zkušenost. Buďte si jisti, že vám odpoví nejeden člen fóra.  

2. Magazín Legalizace 

Nejznámější český magazín věnující se problematice léčebného konopí i ostatních nabízí čtenářům možnost napsat do poradny.  

Zde máte možnost dočíst se mnoho zkušeností uživatelů i odpovědí odborníků na drogovou problematiku v češtině.  

Napsat můžete pochopitelně i s prosbou o radu. 

3. Drogová poradna 

Výše zmíněná sekce magazínu legalizace spolupracuje s online webem Drogová poradna. 

Najít zde můžete informační sekce, kde se dozvíte nejen základní informace o užívání konopí, ale také o alkoholu, opiátech, stimulačních drogách, halucinogenech, těkavých látkách a dalších.  

Napsat na drogovou poradnu můžete samozřejmě i s prosbou o pomoc.  

4. EXTC.cz 

Další pomoc můžete nalézt na serveru Extc.cz, kde vám na vaše dotazy nebo prosby o pomoc odpoví tým kvalifikovaných pracovníků.  

Mimo jiné zde odpověď na vaši otázku můžete najít i v sekci “často kladených dotazů.” 

 

Autor: Bruce Barcot

Zdroj: leafly.com 

 

 

O čem píšeme

 • Články z kategorie Studie CBD, Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/06/17
(Aktualizováno: 03/22/20)