5 důvodů, proč Konopí léčí Astma

Pokud trpíte na astma, tak je kouření zřejmě tím posledním, co by vás napadlo jako případná pomoc nebo cesta k úlevě. Jak je tedy možné, že spousta lidí užívá k léčbě astmatu medicínské konopí?

Minulý rok byla právě za účelem prozkoumání této konopné zapeklitosti vykonána studie na řadě pacientů trpících na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc. I přesto, že toto tvrzení zní překvapivě a až nepravděpodobně, léčebné konopí je schopno při astmatu pomoci a to celou řadou způsobů.

1. Konopí pomáhá proti astmatu způsobenému fyzickou námahou

Vědci se léčebným konopím jako pomoci proti astmatu začali zajímat již od sedmdesátých let minulého století. Například, studie z roku 1975 porovnává čtyři různé způsoby léčby astmatu u osmi pacientů. Testovanými způsoby léčby bylo konkrétně kouřené konopí o obsahu 2% THC, kouřené placebo, aerosolizovaný isoproterenol a aerosolizovaný solný roztok.

Astmatické záchvaty byly během studie vyvolány pomocí fyzické námahy a drogou zvanou methacholin , která se provádí jako detekční test pro astma. Ve výsledku jako „rychlá pomoc“ proti astmatickému záchvatu zapůsobilo nejlépe léčebné konopí a isoproterenol.

Těch samých výsledků bylo dosaženo i v testech, kde byl záchvat vyvolán fyzickou námahou. Rozdílem zde však byl čas působení – aerosolizovanému solnému roztoku trvalo průměrně 30-60 minut, než pacienta “dal do kopy“, zatímco konopí a isoproterenol zapůsobilo okamžitě.        

2. Léčebné konopí působí jako bronchodilatátor

Již o rok později (1976) byla vykonána studie, ve které badatelé zjistili, že THC administrované pomocí klasického aerosolového inhalátoru působí jako bronchodilatátor. Vědci tímto způsobem vyzkoušeli léčit celkem deset pacientů, kterým podávali jednu dávku THC pomocí inhalátoru denně, celkově po tři po sobě jdoucí dny. Inhalátory obsahovaly buďto THC, placebo nebo albuterol (běžně používané léčivo proti astmatu).

THC a albuterol zapůsobily s téměř totožnou mírou úspěchu, rozdílem byl jen pomalejší účinek THC. Badatelé tedy ze studie logicky vyvodili, že THC a konopné kanabinoidy mohou působit jako velmi účinné brochodilatátory.

I přesto, že v této studii bylo zkoumáno pouhých deset subjektů, je třeba pamatovat, že se jednalo o dvojitě slepou, randomizovanou studii. Z toho důvodu není možné pochybovat o alespoň relativní účinnosti THC jako léku proti astmatu.

astma konopí marihuana

3. Medicínské konopí působí protizánětlivě

Jedním z hlavních důvodů, proč THC, CBD a další kanabinoidy působí proti astmatu (a celé řadě dalších chorob) je jejich schopnost akutně snižovat zánětlivost v buněčném systému lidského těla.       

Astma způsobené alergiemi může po určité době značně zvýšit míru zánětlivosti v oblasti průdušek, což pacientovi výrazně znesnadňuje zdravé dýchání. Zánětlivost je výsledkem přehnané imunitní reakce těla, která může být spuštěna například stravovacími návyky nebo okolním prostředím.

Protizánětlivé účinky léčebného konopí již byly prokázány v celé řadě studií a je tedy naprosto smysluplné přepokládat, že se jedná o výhodnou terapeutickou pomůcku pro potlačení přehnaných reakcí imunitního systému, jako je právě astma způsobené alergickou reakcí.

4. Konopné tinktury pro lepší vykašlávání

Zajímavostí je, že léčebné konopí historicky již jako lék proti kašli předepisováno bylo, a to ve dvacátých letech minulého století. Doktoři, které tehdy ještě nesvazovaly překážky ilegality konopí, předepisovali konopné tinktury, jako pomůcku při astmatických záchvatech, kde kanabis snižoval bolestivost a škodlivost akutního kašle.

Jeden z vědeckých reportů tehdejší doby zmiňuje následující:

„Jednou z nejlepších dostupných přísad, kterou lze přidávat do léků proti kašli je léčebný kanabis. Navíc, kanabis nepotlačuje funkci dýchacího systému jako například morfin.“

Myšlenka, že může léčebné konopí působit pozitivně proti astmatu a navíc jako expektorant (pro odkašlávání) není ničím novým. Přesto se dnes jedná o myšlenku vcelku kontroverzní. Nicméně, pro ty, kteří chtějí konopí jako pomoc proti kašli či astmatu vyzkoušet, se výrazně doporučuje držet se vaporizéru. Spalování bylinek a inhalace horkého kouře může akutní příznaky kašle a tvorby hlenu zhoršit, což určitě nechceme.

5. Konopí působí proti křečovitému kašli

Jelikož léčebný kanabis působí také proti křečím, například u pacientů trpících na roztroušenou sklerózu (Více v článku „Konopím proti roztroušené skleróze"), je schopen pomoci také při záchvatech astmatického kašle.

Studie z roku 2014 zmiňuje schopnost THC a dalších (tentokrát syntetických) kanabinoidů úspěšně potlačit křečovité záchvaty průdušek. Ve studii vědci využili vzorků plic mimo lidské tělo, kterým pomocí elektrických signálů vyvolávaly křeče.

Ve výsledku bylo zjištěno, že administrované THC snižuje křečovitost systému pomocí působení na kanabinoidní receptory. Právě tím se vysvětluje schopnost konopí snížit akutní příznaky astmatu.

 

Zdroj: herb.co 

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Obrázky: cnnbs.nl

 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/15/17