Léčba Neurodegenerativních Poruch pomocí Konopí

 • Neurodegenerativní poruchy jsou hrozbou pro miliony lidí po celém světě
 • Stále je zde potřeba pro efektivní léčbu, v léčebném konopí se však skýtá naděje

Když přijde řeč na neurodegenerativní poruchy, většině lidem se okamžitě vybaví nemoci jako je Parkinson, roztroušená skleróza nebo Alzheimer. Ve skutečnosti však existují stovky různých neurodegenerativních onemocnění, které zužují miliony lidí.

Celým světem se momentálně spolu s legalizací rozšiřuje fenomén léčebného konopí a spousta lidí pečujících o své trpící blízké je tak pochopitelně zvědavá, zdali jim dokáže medicínský kanabis s jejich problémy pomoci.

Je léčebné konopí schopno pomoci milionům lidí po celém světě, trpícím na neurodegenerativní poruchy?

Jelikož mají léčebné kanabinoidy obsažené v rostlině konopí nevyvratitelné, protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, mnozí badatelé spekulují o možné prevenci a léčbě neurodegenerativních onemocnění právě pomocí této čím dál více oblíbené bylinky.

Juan Sanchez-Ramos, profesor molekulární farmakologie a fyziologie na Univerzitě Jižní Floridy, upozorňuje na „schopnost určitých kanabinoidů potlačit nebo naprosto zastavit šíření neurodegenerativních nemocí pomocí jejich vynikajících antioxidačních a neuroprotektivních vlastností.“

Sanchez-Ramos také podotýká, že je třeba důkladnějších studií na lidských subjektech. Tyto vědecké potřeby jsou však bohužel stále značně zpomalovány ilegalitou léčebného kanabisu v mnoha dnešních zemích.

Neurodegenerativní poruchy – o co přesně se jedná?

Pod pojem “Neurodegenerativní poruchy“ spadá celá řada chorob a onemocnění negativně postihujících neurony – tedy nervové buňky – v mozku. Nervové buňky jsou stavebními bloky našeho mozku, míchy a celého nervového systému. Harvardské centrum zabývající se výzkumem nervového systému lidského těla a jeho poruchami nedávno prohlásilo docela strašidelnou předpověď:

„Pokud s tím nezačneme okamžitě něco dělat, do 30 let můžeme očekávat dalších 12 milionů amerických občanů trpících na různé neurodegenerativní onemocnění.“Další nepěknou statistikou je ekonomická cena pouze jedné z těchto nemocí, Alzheimera: celosvětově tato nemoc „sežere“ celé 1% globálního HDP, tedy 604 miliard dolarů.

Peníze stranou, tyto nemoci jsou devastující pro mnohé rodiny po celém světě a výzkum dostupné léčby by měl být jednou z priorit léčebného výzkumu.

Nejčastější formy neurodegenerativních onemocnění:

 • Amyotrofická laterální skleróza (ALS, neboli “Lou Gehrigova choroba“)
 • Huntingtonova choroba
 • Roztroušená skleróza
 • Prionová onemocnění
 • Páteřní svalové atrofie

Za zmínku také stojí Alzheimer jakožto bezkonkurenčně vedoucí příčina vývinu demence: „U zrodu všech případů demence stojí z 60-80% právě Alzheimerova choroba.“

Příčiny a symptomy vývoje neurodegenerativních chorob

Mnoho dnešních badatelů a lékařů se domnívá, že u zrodu neurodegenerativních poruch může stát řada faktorů jako je traumatické poranění mozku, genetické mutace a působení environmentálních vlivů jako jsou pesticidy a těžké kovy ve vzduchu. Jedním z konzistentních faktorů je samozřejmě také postupující věk, co se týká zejména Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Mezi klasické symptomy neurodegenerativních poruch, z nichž některé mohou vést i ke smrti, patří:

 • Poruchy paměti a kognitivních schopností
 • Problémy s pohybem
 • Slabost
 • Spasticita (ztuhlost svalů nebo přehnané reflexní záškuby)
 • Celková paralýza
 • Neohebnost svalů
 • Problémy s dýcháním
 • Narušení srdečních funkcí


alzheimer konopí

 

Výzkum neurodegenerativních poruch a léčebného konopí

Institut Cohrane, považovaný za “zlatý standard“ všech studijních revizí, nedávno vydal posudek efektivnosti kanabinoidů jakožto léků na neurodegenerativní poruchy na základě studie z roku 2009

Finální posudek? „Nemáme dostatek dat.“ Neboli klasické „Potřebujeme více studií.“

Od té doby, co byl vydán tento posudek, se naštěstí celá věc posunula mnohem dál a spolu s rozšiřující se legalizací konopí je dostupných mnoho dalších oficiálních i neoficiálních dat. Například, studie Americké neurologické akademie, vydaná roku 2015, potvrzuje účinnost léčebných kanabinoidů na roztroušenou sklerózu a to na základě pokusů na reálných pacientech. Akademie byla skrze tuto studii o účinnosti konopí natolik přesvědčena, že prohlásila následující:

Léčebné kanabinoidy a léky typu dronabinol a nabilon by měli být volně dostupné a proplacené pro všechny pacienty, kterým by mohli pomoci.“

Potencionální účinnost léčebných kanabinoidů potvrzuje i článek v britském odborném časopise farmakologie publikovaný roku 2014, kde vědci vyvozují, že „modulací endokanabinoidního systému těla je možné dosáhnout potencionální možnosti léčby neurodegenerativních onemocnění.“

Jeden z výzkumníků z této oblasti léčby, doktor Andras Bilkei-Gorzo roku 2012 vysvětlil výsledky svého pozorování, které jsou až paradoxně odlišné od momentálního, většinového názoru na působení léčebného konopí:

„Na první pohled je kontraintuitivní předpokládat, že by mohlo něco jako konopí, tedy droga známá pro své omamné efekty, léčit kognitivní systém těla. Nicméně, čím dál více studií potvrzuje efektivnost kanabinoidů a jejich antioxidačních účinků, které hrají tolik významnou roli v potlačení celé řady neurodegenerativních poruch.“

Výzkum konopí jako priorita

Bude konopí v budoucnu hrát ústřední roli jako lék proti potencionálně obrovské hrozbě epidemie neurodegenerativních poruch? Prozatímní výzkum je velice slibný, avšak stále je ho potřeba více. Nezbývá než doufat a aktivně šířit informace o léčbě těchto chorob pomocí konopí, což je zaprvé soucitná a za druhé fiskálně výhodná volba.

Momentálně probíhající výzkum by nám měl odpověď zejména na následující otázky:

 • Dokáže léčebné konopí nebo specifické kanabinoidy působit na endokanabinoidní systém těla natolik dostatečným způsobem tak, aby bylo dosaženo zpomalení nebo úplného zastavení šíření neurodegenerativních poruch?
 • Jsou antioxidační efekty medicínského kanabisu schopné působit jako prevence a zamezit tak vývinu těchto poruch?

Sledovat rozpad zdraví svých bližních bez schopnosti jakkoli účinně zakročit je jedním z nejbolestivějších zážitků, který může potkat kohokoli z nás. Nezbývá, než doufat, že budoucí výzkum a legalizační pokroky zemí pomohou vynalézt natolik účinné kanabinoidní léčivo, které by mohlo miliony rodin po celém světě oprostit od utrpení.

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral

Zdroj: leafly.com

Obrázky: ibuycarz.com

O čem píšeme

Vydáno: 09/20/17
(Aktualizováno: 11/13/19)