6 Krátkodobých Účinků Konopí na Mozek

  • Těm, kteří účinky léčebného konopí již dobře znají, je jasné, že má aplikace této byliny jisté dočasné, zajímavé účinky na naše vnímání a mozek
  • Dnes se podíváme, co na tyto krátkodobé účinky “marihuany“ říká věda

Léčebné konopí je s velkou pravděpodobností bezkonkurenčně nejslavnější, psychoaktivní rostlinou na zeměkouli.

Nástup efektů konopí můžete v případě konzumace kouřením očekávat zhruba do 15 minut. U poživatin se jedná o delší dobu, od 30 minut do 2 hodin. (Více v článku “4 rozdíly mezi kouřením a pojídáním konopí) V případě koncentrátů nebo tinktur je dost možné, že se účinek dostaví okamžitě.

Ať už je vaše metoda konzumace jakákoli, je velice pravděpodobné, že zažijete minimálně jeden z následujících 6 krátkodobých účinků léčebného konopí.

1. Zvednutí nálady

Dřívější výzkumy zpozorovali, že jsou účinné látky konopí schopny přímo i nepřímo ovlivnit neurotransmitery mozku zodpovědné za regulaci nálady.

Jak psychoaktivní THC, tak nespychoaktivní CBD ovlivňují hladinu serotoninu v mozku, což je jeden z nervových přenašečů hrajících významnou roli v tom, jak se zrovna cítíte. Dále, kanabinoidy prokazatelně způsobují uvolnění dopaminu, který funguje asi jako interní pocit odměny. Zvýšení hladinky tohoto neurotransmiteru v mozku má za následek pocity štěstí, radosti a u některých i zlepšení koncentrace a soustředění.

Jako poslední stojí za zmínku endokanabinoid anandamid, produkovaný i přirozeně lidským tělem, který (stejně jako THC) funguje jako spouštěč receptorů CB1 a CB2, zodpovědných za pocity fyzických a psychických odměn, tedy pocitů štěstí a euforie. (Více v článku “Běžcovo opojení, sport a konopí“)

2. Změny paměti

Jak jste již jistě zaslechli, konzumace konopí má jisté účinky na funkci vaší paměti, hlavně tedy na paměť prostorovou a pracovní.

Někteří z uživatelů popisují například problémy se soustředěním u práce nebo neschopnost efektivního učení se. Celkově se však názory v tomto ohledu liší.

Narušení prostorové paměti může mít za následek například zapomenutí, kam že jste to položili ty klíče od auta nebo kudy že jste to přišli do tohoto podniku.

3. Změny v soustředění

Vše zde samozřejmě opět záleží na celkové, zkonzumované dávce. Výjimkou v tomto případě nejsou ani vlivy konopí na schopnost soustředění se. Někteří z uživatelů si chválí účinky specifických odrůd, které jsou ve správné dávce soustředění překvapivě podnítit a umocnit. (“5 Odrůd konopí pro Energii a Soustředěnost“) Pokud to však s vaší oblíbenou bylinkou přeženete, můžete s dost velkou pravděpodobností očekávat, že vaše pozornost bude dočasně tatam.

Studie z roku 2010, zabývající se narušením schopnosti vizuální selekce, tuto problematiku zkoumala na 26 lidech, kterým bylo čtyři dny před testováním podáno buďto placebo nebo produkt s vysokým obsahem THC. Ve výsledku měli všechny osoby, kterým bylo podáno reálné THC, horší výsledku testů vizuální selekce. Pravidlem se navíc ukázalo být, že čím více THC daná osoba požila, tím horší měli výsledky.

Problémem se zdají být vysoké dávky THC. Některé z odrůd konopí, například s vysokým obsahem CBD, však narušují schopnosti soustředění méně. Neoficiálnídůkazy pocházející z mnohých internetových diskuzí dokonce naznačují, že při správné dávce může konopí pomoci pacientům trpícím na ADHD - hyperaktivitu s poruchou pozornosti.
4. Únava, ospalost, mlhavost

Důvodů, proč se u mnohých po konzumaci léčebného kanabisu vyskytují pocity ospalosti nebo mentální mlhy je mnoho. Tak za prvé, konopí ve vyšších dávkách působíprimárně jako sedativum. Tento efekt je však také dost možná základem pro jeho prokazatelně antidepresivní účinky.

Mnohé ze studií mluví hlavně o anxiolytickém efektu kanabinoidu CBD, který je z prozatím nedostatečně prozkoumaných důvodů schopen uklidnit někdy až přehnaně aktivní mysl pacientů.

5. Snížení zánětu, antioxidační efekt

Ti z vás, kteří četli náš minulý článek “Účinek léčebného konopí na neurodegenerativní poruchy“ již ví, že má konopí nevyvratitelné, protizánětlivé a neuroprotektivní účinky.

Momentální výzkum se na tento efekt medicínského kanabisu zaměřuje zejména z důvodu nutné potřeby pro vývoj efektivnějších možností terapie neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba, Parkinson či roztroušená skleróza.

6. Další účinky “marihuany“ na mozek

Kromě oněch velkých pěti má konopí následující, možné krátkodobé účinky:

  • Zvýšení pocitů úzkosti či paranoie
  • Zvýšení sexuální touhy
  • Zvýšení apetitu
  • Bolest hlavy
  • Snížení bolesti

Léčebné konopí má samozřejmě spoustu dalších zajímavých dlouhodobých i krátkodobých efektů, týkajících se jak vašeho těla, tak naší psychiky. Jelikož je léčebné konopí medicína vysoce individuální, můžeme očekávat rozličné příznaky a účinky lišící se pacient od pacienta. Klíčem k úspěchu je hlavně najít tu správnou odrůdu, mix kanabinoidů a také vyrovnanou dávku. Více se dozvíte v článku "Konopí pro začátečníky aneb start do uvědomělé léčby"

 

 

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Zdroj: http://herb.co

Obrázky: blogspot.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/25/17