Vliv léčebného konopí na mentální zdraví

  • Institut NASEM přichází se zajímavých souhrnem výsledků celé řady studií zabývajících se všeobecným účinkem léčebného konopí

Na počátku tohoto roku (2017) vydala Národní akademie lékařských věd (National Academies of Science, Engineering and Medicine), zkráceně NASEM, komplexní přehled všech doposud vykonaných studií na lidech, zabývajících se účinkem léčebného konopí. Většina dosavadního výzkumu se zabývala jak účinkem kanabisu na psychiku, tak na fyzické tělo. V tomto článku se však zaměříme to, co nám tento obsáhlý report říká o účinku konopí na psychiku a mentální zdraví jedince.

Konopí pro léčbu mentálních poruch

Okolo problematiky účinku konopí na mentální zdraví a otázky, zdali je konopí pro psychiku prospěšné či ne, se stále vedou rozsáhlé debaty. Na jednu stranu zde máme spoustu nadšených reportů uživatelů, kterým kanabis slouží jako přírodní medicína proti stresu, pocitům úzkosti a dokonce depresím.

Nicméně, stále je zde problém s otázkou dlouhodobého užívání a data z výzkumů jsou v tomto ohledu stále nepřesvědčivá. Některá z dat dokonce poukazují na “značnou spojitost“ mezi užíváním konopí a vývinem schizofrenie. Na tyto výsledky se však dá dívat z různých úhlů pohledu, jak se můžete dočíst například v našem minulém článku “Konopí způsobuje schizofrenii… opravdu?“

Další z výsledků poukazují například na riziko zvýšení symptomů mánie u uživatelů konopí trpících na bipolární poruchy. Studie nalezli i několik dalších spojitostí mezi dlouhodobým užíváním konopí a mentálními poruchami, stále je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o průměrná, ne kompletně průkazná čísla. Mezi tyto nálezy patří například:

  • Dlouhodobí uživatelé konopí mají častěji myšlenky na sebevraždu
  • Mezi uživateli konopí se častěji vyskytují případy sebevraždy
  • Častá konzumace konopí je asociována s častější přítomností sociální úzkosti

Zde je velmi důležité uvědomit si, že žádný z těchto výsledků nezmiňuje, zdali k problému došlo kvůli užívání konopí, nebo konopí uživatelé trpící na tyto poruchy používají jako léčbu a pomoc při zvládání právě těchto poruch?

Z dosavadního výzkumu je zatím bohužel na tuto kritickou otázku nemožné odpovědět. Momentálně se jedná pouze o spekulativní pozorování, která však zaručují budoucí výzkum lepší kvality.

mentální poruchy z konopí

Nejednoznačné výsledky

Celá záležitost se dále zamotává dalším z výsledků reportu, který poukazuje na fakt, že konzumace konopí nezvyšuje riziko vývinu deprese, úzkosti nebo posttraumatické depresivní poruchy.

Některé z výsledku prokazují pouze zhoršení symptomů určitých případů manické deprese, žádný však neprokazuje, že by za vývin kondice mohlo přímo léčebné konopí.

Učení, paměť a pozornost

Fakt, že má aplikace léčebného konopí jistý vliv na paměť a schopnost pozornosti se nebude snažit vyvracet snad nikdo. Někteří z uživatelů hlásí úspěchy s určitým typem odrůd, který jim pomáhá při produktivních aktivitách (5 Odrůd pro produktivitu a soustředěnost), jiní zase poukazují na odrůdy způsobující pocity omámenosti, mentální mlhy a zapomnětlivosti. Mezi tyto typy konopí patří hlavně Indiky jako je Kush či všeobecně odrůdy s vysokým obsahem terpenu Myrcenu. (Více v “Terpeny aneb co stojí za vůní konopí“)

Podle výzkumu institutu NASEM jsou si těchto rizik uživatelé konopí dobře vědomi. Dále, výsledky hned několika studií ukazují, že “konzumace konopí má vliv na paměť a soustředění až 24 hodin po aplikaci“. Zajímavostí však je, že u dospělých pacientů trpících na psychotické poruchy konopí schopnost paměti a učení se ve výsledku zlepšilo.

Takže, pokud zrovna potřebujete pilně studovat, nechte konzumaci konopí raději na jindy. Nebo vyzkoušejte některé z odrůd podporujících energii – to už je na vás.

Dlouhodobé účinky “marihuany“

Naneštěstí pro konopné nadšence tento report poukazuje také na mírný ústup kognitivních schopností u dlouhodobých, chronických uživatelů.

Nicméně, tyto a další výsledky zabývající se dlouhodobého užívání a IQ jsou stále předmětem debaty. Dobrým příkladem je studie dvojčat, kde jedno z dvojčat konopí užívalo a druhé ne, přičemž kognitivní ústup byl u obou dvojčat identický. Autoři této studie tedy vyvodili, že v kognitivním ústupu musí kromě konopí hrát roli další environmentální faktory. Hlubší rozbor a popis této problematiky si můžete pročíst v článku “Léčebné Konopí snižuje IQ“.

Stále je však třeba pamatovat, že výzkum zabývající se účinky léčebného kanabisu je stále z velké části neúplný a je ho třeba brát s rezervou. Přetrvávající ilegální status této léčivé byliny v mnoha zemích dnešního světa vědcům zrovna moc nepomáhá, přesto se však můžeme těšit na výsledky alespoň některých ze studií, které mají konopí momentálně pod drobnohledem.

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Zdroj: herb.co

Obrázky: ytimg.com blogspot.com

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/03/17