Migrény, Léčebné Konopí a Věda

  • Užívání léčebného konopí jako přípravku proti migrénám můžeme vystopovat až do velmi dávných dob, jak jsme již zmínili například v článku „Léčebné konopí v náboženstvích světa“. Až nyní se nám však začíná objasňovat, jakým způsobem je vlastně tato rostlina schopna pomoci proti bolehlavům všech možných druhů.

Pozorování jedné z nedávných studií, zveřejněné v odborném časopise „Cannabis and Cannabinoid Research“, se snaží přijít na kloub tomu, jakým způsobem je schopno medicínské konopí pomoci tisícům lidí trpících na mnohdy velmi vyčerpávající a lékům odolné migrény.

Podle studie na bolesti hlavy trpí alespoň jednou ročně celých 47 % Američanů. Mezi ty patří těžké migrény (10%), tenzní bolest hlavy (38%) a chronická každodenní bolest hlavy (3%).

Bolest hlavy přitom páchá škody nejen v životech lidí na ně trpící, jejich léčba v konečném důsledku není vůbec levná – v USA se jedná konkrétně o strhujících 14.4 miliard dolarů ročně. Podle dosavadního průzkumu se navíc ukázalo, že ženy jsou k výskytu migrén dvakrát až třikrát náchylnější, než muži.

Studie poukazuje také na fakt, že pro naprostou podporu argumentu léčebného účinku konopí proti migrénám prozatím nemáme dostatek důkazů, avšak zároveň zmiňuje obrovské množství neoficiálních důkazů a zkušeností pacientů, předběžných výsledků a „nadějných neurologických mechanismů působení konopí“.

„Studie vychází také z historických podkladů užití konopí jako pomůcky proti migrénám.“

Ve studijním reportu jsou dále zmíněny „Asyrské rukopisy pocházející z druhého milénia před naším letopočtem doporučují kanabis pro ‚uklidnění spánků‘. Léčebné konopí je pro ‚nemoci postihující hlavu‘ doporučováno i ve spisech Ájurvédy, tedy systému tradičního indického lékařství.“.

Mezi další zmínky historického užití ve studii patří staré rukopisy pocházející z antického Řecka, nejstarší dochované dokumenty Arabské farmakologie a také Perské texty medicíny z období desátého až sedmnáctého století našeho letopočtu. Za zmínku stojí také fakt, že léčebné konopí bylo používáno jako lék proti migrénám i ve Spojených státech, konkrétně od roku 1839 až do počátku jeho kriminalizace roku 1937.

„Mezi historicky známé lékaře, kteří se pod účinek konopí proti migrénám podepsali, patří například John Rusell Reynolds, osobní lékař královny Viktorie; americký neurolog Silas Weir Mitchell, zakladatel New Yorské společnosti neurologie, Edouard C. Seguin; William Gowers, praotec moderní neurologie a také Sir William Osler, který je často považován za otce moderní medicíny,“ rozvádí dále report historické podklady.

Za účelem řádného zvážení a rozboru historického užití konopí proti bolesti hlavy se vědci zaměřili na záznamy klinických studií z období mezi rokem 1839 až 1937, tedy až do momentu, kdy začala být jakákoli interakce s léčebným kanabisem v USA považována za kriminální aktivitu. Do té doby bylo konopí předepisováno a pacienty užíváno v dávkách 16-32 miligramů extraktu.

migrény, léčba bolestí hlavy, konopí na migrénu

„Lékařské záznamy z minulosti nám názorně ukazují, že se mnoha pacientům trpícím na bolest hlavy po konopí ulevilo – snížila se jak frekvence, tak intenzita jimi prožívaných migrén,“ vysvětlují dále badatelé ve studijním reportu. „V některých případech došlo dokonce k naprostému vyléčení a vymizení příznaků, a to i po následném vysazení konopného extraktu.

O čem píšeme

Příčiny výskytu migrén

Migrény jsou velmi komplexním fenoménem, který dodnes není lékařskou komunitou zcela pochopen. Dosud nevíme, v jaké oblasti mozku k počátku vývinu migrén dochází a není jasné ani to, jakým mechanismem se rozvíjí. Jsou zde však určité indikátory, které nám pomáhají alespoň zčásti pochopit způsob, jakým jsou léčebné kanabinoidy schopny pomoci. Momentální výzkum se tedy snaží objasnit jak příčiny migrén, tak genetické predispozice, které by k jejich výskytu mohly vést.

Léčebné konopí v lidském těle reaguje primárně za pomocí receptorů CB1 a CB2 a světe div se, výskyt migrén je asociován hlavně se zvýšenou expresí genu cnr1, který v těle spolupracuje zejména s receptory typu CB1.

„U žen, jež často prožívají silné migrény, byla zpozorována zvýšená aktivita hydroláze amidů mastných kyselin (FAAH), tedy enzymů zodpovědných za rozkládání endokanabinoidních anandamidů (AEA) a endokanabinoidních transportérů. Zvýšením aktivity FAAH tedy dochází k celkovému snížení obsahu endokanabinoidů v těle,“ vysvětluje dále report. „Tato zjištění nám částečně objasňují důvod, proč k výskytu migrén dochází primárně u žen.“

Užívání léčebného konopí jako určitého „doplňku kanabinoidní stravy“ tedy dává v případě migrén naprostý smysl, jelikož po doplnění zásob kanabinoidů v těle dochází ke snížení jak frekvence, tak intenzity migrén.

„Hypotéza snížení objemu kanabinoidů v těle nám pomáhá vysvětlit nejen příčinu migrén, ale také další, vcelku záhadné nemoci, jako je fibromyalgie nebo syndrom dráždivého tračníku.“ (Více v článku „Fibromyalgie“ a „Endokanabinoidní systém a střevní mikroflóra“)

I přesto, že klinických studií na téma konopí jako léku proti migrénám není dostatek, je zde velmi přesvědčivé množství neoficiálních tvrzení i lékařských záznamů z minulosti, které poukazují na jeho funkčnost. Navíc, díky neustále probíhajícím studiím nepsychoaktivního kanabinoidu CBD vychází na povrch, že konopí pomáhá i s kondicemi, které k bolestem hlavy vedou – zejména tedy pocity úzkosti, stresu a deprese. (Více v článku „CBD proti úzkosti a depresi“)

Autor: Ellen Holland

Zdroj: 
Holland, ByEllen. “The Science Behind Medical Marijuana & Migraines.” Cannabis Now, 27 Mar. 2018, cannabisnow.com/science-behind-medical-marijuana-migraines/.

Časté dotazy

Historie konopí sahá až do období 12 tisíc let nazpět, což z něj dělá jednu z nejstarších rostlin, které lidstvo používalo. Původ má v Číně, odkud se postupně rozšiřovala přes Indii, Střední Východ, Afriku a Evropu až do Ameriky. Původně konopí rostlo jako plevel kolem osad. Postupem času lidé přišli na všechny jeho využití - výživnost semen, výroba tkaniny a papíru a nebo léčebné a psychoaktivní účinky. Ve středověku se využívalo k náboženským rituálům, a díky tomu bylo konopí považováno za dar od bohů. V českých zemích se konopí užívalo až do 19. století k výrobě textilu. Ve 20. století OSN přidalo konopí na seznam celosvětově zakázaných drog. WHO o pár let později veřejně prohlásila CBD látku za neškodnou a CBD produkty dokonce za léčivé.

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Léčba migrény pomocí CBD je momentálně ve fázi studií, neboť studie konopí byly dlouhou dobu nelegální. Přesto, že o léčebných účincích CBD na migrénu nevíme zatím příliš, nelze popírat jeho léčebný přínos k mnoha zdravotním potížím. K příznakům migrény patří bolest, úzkost a nevolnost, na to vše má CBD pozitivní vliv. CBD lze užívat například orálně pomocí CBD olejů, které mají dlouhotrvající účinek úlevy. Inhalačním užitím nastupuje účinek oproti olejům mnohem rychleji. Na pomoc od migrény jsou vhodné například konopné odrůdy jako je White Widow, OG Kush nebo Chocolate Haze.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Migréna je chronické záchvatovité onemocnění, které postihuje cévy v mozku. Migrénou trpí ženy 3x více než muži. Příčinami mohou být stres, genetické dispozice, ostré sluneční záření, alkohol, úraz hlavy, onemocnění mozku nebo i některé léky. Migréna se projevuje jako tupá bolest, vystřeluje do spánků, zadní či přední části hlavy a okolí očí. CBD působí jako účinný neuroprotektant. Z toho důvodu může pomoci aplikace konopné masti či CBD oleje při příznacích migrény.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/10/17