Léčebné Konopí a Boj proti Opiátové Epidemii

  • V dnešním článku vám přinášíme čerstvý rozhovor s významnou osobností kanadské konopné kultury, Phillipem Lucasem

Phillip Lucas je dnes již hluboce zakořeněnou osobností kanadské konopné scény. Krátce po založení výdejny léčebného konopí ve Vancouveru, roku 1999, se Lucas zapojil přímo do vědeckého výzkumu konopí v Centru pro výzkum závislostí Britské Kolumbie, načež se stal i spoluzakladatelem Multidisciplinární asociace pro výzkum psychedelických látek (MAPS Canada) a Kanadské koalice drogových zákonů. A aby toho nebylo málo, Lucas za své zásluhy v oblasti výzkumu léčebného konopí obdržel Jubilejní diamantovou medaili od samotné britské královny Alžběty.

V poslední době se tento významný konopný aktivista zaměřil na problematiku opiátové epidemie, která momentálně zužuje hlavně Spojené státy a Kanadu. V těchto zemích si nadužívání a přehnané předepisování opiátů přičítá na účet 38,000 mrtvých ročně, přičemž počet nebožtíků je každým rokem na vzestupu.

Lucasova studie „Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis“ byla nedávno zveřejněna ve vědeckém magazínu Harm Reduction Journal, kde poukazuje na hned několik rolí, které by mohlo léčebné konopí v boji proti opiátové epidemii hrát. Lucas do již tak objemného počtu pozitivních důkazů, prokazujících účinnost konopí proti závislosti na opiátech, přidává několik důležitých perspektiv, ohledně kterých ho nedávno vyzpovídal jeden z největších serverů zabývajících se léčebným konopím, Leafly:Dave Schmader: Než jste se do této studie pustil, co bylo vaší prvotní motivací?

Phillipe Lucas: Ať už vezmete statistiky léčebného nebo rekreačního užívání konopí, vypadá to, že oboje má pozitivní dopad na počet závislostí na opiátech. Moje studie je shrnutím těchto statistik a důkazů, pomocí kterých jsme se dostali ke třem možným způsobům použití léčebného konopí za účelem ukončení opiátové krize.

konopí, opiáty, drogy, léčba, závislost, heroin, léčba konopím

Tři způsoby?

Prvním je introdukce – pokud postaví lékaři léčebné konopí jako lék proti bolesti na první místo a začnou ho pacientům předepisovat ještě předtím, než se v případě neúspěchu přejde na opiáty, je možné, že se celá řada lidí úspěšně vyhne zrádné stezce, jakou pravidelné užívání opiátů je. Obyčejní lidé se tak mohou vyhnout zbytečné závislosti a hrozbě předávkování.

Za druhé – pro pacienty, kteří již opiáty ke snížení chronické bolesti užívají, se dá léčebný kanabis předepsat jako doplňková léčba. Tímto způsobem se dá dosáhnout postupného snížení dávky opiátů, snížit chutě na další dávky a tím pádem i rizika, která jsou s užíváním opiátů nevyhnutelně spojená.

Třetím způsobem je přímo pomoc při léčbě závislosti na opiátech. Pacientům, kteří si svou závislost uvědomí a vyhledají pomoc je běžně podáván methadon nebo suboxone v rámci terapie pomocí nahrazení opiátů. S tímto odvykacím režimem je možné spojit i medicínský kanabis, který pacientům pomáhá zejména při relapsu, tedy momentu povolení vůle a navrácení se k užívání opiátů. V takových chvílích se lidé vrací k opiátům, přičemž drogu často shánějí na černém trhu a z důvodu nízké tolerance v důsledku vysazení často dochází k předávkování.

Ve studii mluvíte často o „substitučním efektu“

Ano. Substituční efekt je ekonomický koncept zabývající se vzájemným vlivem zároveň užívaných drog – braní jednoho druhu drogy faktuálně ovlivňuje braní drogy druhé. Pokud mluvíme o omamných látkách, může ke změně v užívání dojít z ekonomických důvodů jako je změna ceny, legislativy nebo z důvodu změny v droze samotné, například v její potenci.

konopí proti závislosti, závislost na opiátech, léčba závislosti na heroinu

„Ve státech, kde je léčebné konopí pro léčebné účely legální, došlo ke snížení počtu případů předávkování o ohromujících 25%“

Výsledky jedné ze studií z roku 2014 prokazují, že ve státech, kde je léčebné konopí povoleno došlo ve srovnání se státy, kde je kanabis stále ilegální, ke snížení ročního počtu případů předávkování opiáty o 25%. Snížení počtu předávkování však zdaleka není jediným pozitivním efektem legalizace – pozorujeme také razantní snížení v užívání tabáku, alkoholu a celé řady dalších, často ilegálních drog.

Všechna tyto data nám napovídají, že by konopí mohlo hrát roli nejen v terapii chronické bolesti, ale taky jako látky napomáhající léčit pacienty ze závislostí a zároveň působit přímo jako preventivní činidlo.

Ve studii zmiňujete také „synergický efekt konopí a opiátů“. Znamená to tedy, že je konopí schopno přímo zvýšit účinnost a potenci opiátů?

Ano. Dosavadní výzkum nám napovídá, že pokud je léčebný kanabis podávám spolu s opiáty, dochází k synergickému efektu a vzájemnému zvýšení účinku obou drog. U lidí, kteří opiáty užívají delší dobu, dochází k postupnému zvyšování tolerance a s ní pochopitelně i potřebné denní dávky. U těch, kteří opiáty nezbytně potřebují, by konopí mohlo pomoci synergickým efektem snížit potřebnou dávku a tím pádem i riziko předávkování.

Ve studii mě také zaujala následující zmínka: „Logickým krokem by v tomto případě bylo vyvinout zákony, regulace a edukační postupy, které by zvýšili pozitivní přístup lékařů k léčebnému konopí a tím pádem zpřístupnili léčebné konopí většímu množství pacientů trpících na chronickou bolest.“Jaké jsou šance na to, aby se na něčem podobném v nejbližší době opravdu začalo dělat?

Opiátová krize, které v naší zemi momentálně čelíme, je nesmírnou hrozbou pro veřejné zdraví našich občanů. V USA a Kanadě je předávkování opiáty nejčastější příčinou náhodné smrti. Naprosto šokující statistikou je, že průměrně čtyři z pěti závislých, kteří jsou závislí na injekčně aplikovaném heroinu, ke své závislosti přišli díky předpisu na opiáty z lékárny. Frekvence, jakou jsou opiáty pacientům momentálně předepisovány, je hrozivě přehnaná.

Prvně léčebné konopí, až potom opiáty

Největším problémem je přehnaná frekvence, jakou lékaři předpisy na opiáty pacientům vydávají. Zatímco léčebné konopí stojí až na třetím nebo čtvrtém místě, po opiátech lékaři sahají ihned. Aby se situace změnila, je třeba přesného opaku – postavit léčebné konopí na první místo a přejít na opiáty teprve až u některých osob kanabinoidní terapie selže.

 

Zdroj: 
Schmader, Dave. “This Medical Cannabis Researcher Explains How Marijuana Can Combat the Opioid Epidemic.” Leafly, 9 Nov. 2017, www.leafly.com/news/health/how-cannabis-can-combat-the-opioid-epidemic-an-interview-with-philippe-lucas.

Autor: DAVE SCHMADER

O čem píšeme

Vydáno: 11/06/17