Aktivní látky v konopí

 

V marihuaně je obsažených 483 známých sloučenin, z toho 66 má 21 - uhlíkovou strukturu typickou pro kabinoidy, které se vážou na receptory pro kanabioidy.
Kanabinoidy se dělí na:

 

    • synteticky připravené kanabinoidy
    • endokanabinoidy (AEA)
    • fytokanabinoidy (THC)

 

 


Podtřídy kanabinoidů:
typu kanabigerolu (CBG), typu kanabichromenu (CBC), typu kanabidiolu (CBD), typu Δ9-tetrahydrocannabinolu (Δ9-THC), typu Δ8-tetrahydrocannabinolu (Δ8-THC), typu kanabinolu (CBN) a kanabinodiolu,jiné kanabinoidy. Z kanabinoidů je nejdůležitější látkou THC, jehož chemický název je δ-9-tetrahydrokannabinol.

Tetrahydrocannabinol (THC)

Tato psychoaktivní látka je základní látkou pryskyřice. Většinou se podíl THC v marihuaně pohybuje od 0,01% - 0,20%. 

THC se rozkládá v organismu člověka na dvě složky: 11-hydroxy-tetrahydrokannabinol a 1-nor-9-karboxy-δ-9-tetrahydrokannabinol. Tyto dvě látky po požití přetrvávají v organismu delší dobu, protože se rozkládají v tucích.
Její účinky jsou závislé na přijatém množství a začínají u dobré nálady při nízkých dávkách, končí halucinacemi, narušenou motorickou koordinací, omezením pozornosti a porušením funkci paměti při požití většího množství.

Účinky THC na psychiku člověka bychom mohli roztřídit do 4 skupin:

  • afektivní (euforie, veselost)
  • senzorické (zvýšené vnímání venkovních podnětů a vlastního těla)
  • somatické (pocit plovoucího těla nebo klesání v posteli)
  • kognitivní (narušené vnímání času, selhání paměti, problémy s koncentrací)


Výskyt THC v rostlině:
V lyskyřici najdeme největší koncentraci THC. Velké množství, ačkoli ne tolik, najdeme také v květech. Listy jsou na obsah kanabioidů celkově slabší a společně se stonkem tvoří dvě části rostiny s opravdu malým množstvím. THC najdeme také v kořenech konopí, celkové množství je ale bezvýznamné až nemá cenu vůbec kořeny tahaz ze země :)

Panuje mýtus, že semínka konopí obsahují nějaké to THC. (více)
Při velmi dlouhém skladování marihuany se THC může zcela vytratit.

palice marihuany

Cannabidiol (CBD)

Cannabidiol je výchozí látka THC. Označuje se za mezistupeň tvorby tetrahydrokanabinolu. Jedna rostlina konopí může v obsahovat více jak 5% této látky. Tyto druhy se nazývají CBD crow. (více)
Cannabidiol nemá hlavní psychoaktivní účinky. Účinky CBD na člověka jsou až přímo protipsychotické, analgetické či sedativní. CBD většinou působí tlumivě a proti efektu THC. Cannabidiol oddaluje začátek působení THC.
Zvýšený obsah THC v marihuaně, na úkor CBD, můžeme dosáhnout správným načasováním sklizně, nebo uměle u marihuanových produktech řízených izomerizací CBD na δ-9-THC.Cannabinol (CBN)

CBN je nevítaný produkt THC. Není produkován rostlinou. Za normálních okolností se v čerstvé marihuaně vůbec nevyskytuje.
Cannabinol vzniká oxidovaný THC. To se děje při manipulaci s konopím. Nesprávné sušení, skladování nebo nevhodná příprava výrobků z konopí tuto oxidaci způsobuje. CBN obsahují nejvýše 10% psychoaktivity THC.
Tato látka může negativně působit na orientaci jedince.


Cannabichromen (CBC)

Koncentrace CBC v konopí se pohybuje kolem 20%, což není poměrně málo ve srovnání z celkovým množstvím cannabinoidů. Samotné psychotické účinky nezpůsobuje.
Její přítomnost v marihuaně zesiluje účinnost THC a do určité míry i CBD.


Delta-8-trans-tetrahydrocannabinol a Tetrahydrocannabivarin (THCV)
Z pohledu psychoaktivity se tyto látky řadí pod celkové THC. Jejich přítomnost v konopí je oproti THC zanedbatelná a účinky jsou si tyto látky s TETRAHYDROKANNABINOLU velmi blízké.
Konopí je unikátní rostlina, která dokáže produkovat tyto psychoaktivní látky, nazvané kannabinoidy. Tento psychoaktivní prvek je pro pěstitele a uživatele konopí nejvýznamnější. Objem přítomných kanabinoidů v marihuaně nám dává informaci o tom, jak bude rostlina působit na člověka z hlediska psychotropních vlastností.

 

Modely s nadprůměrným obsahem THC nebo CBD:

Vydáno: 09/03/12