Aktivní látky v konopí

 

V marihuaně je obsažených 483 známých sloučenin, z toho 66 má 21 - uhlíkovou strukturu typickou pro kabinoidy, které se vážou na receptory pro kanabioidy.
Kanabinoidy se dělí na:

 

  • synteticky připravené kanabinoidy
  • endokanabinoidy (AEA)
  • fytokanabinoidy (THC)

 

 


Podtřídy kanabinoidů:
typu kanabigerolu (CBG), typu kanabichromenu (CBC), typu kanabidiolu (CBD), typu Δ9-tetrahydrocannabinolu (Δ9-THC), typu Δ8-tetrahydrocannabinolu (Δ8-THC), typu kanabinolu (CBN) a kanabinodiolu,jiné kanabinoidy. Z kanabinoidů je nejdůležitější látkou THC, jehož chemický název je δ-9-tetrahydrokannabinol.

Tetrahydrocannabinol (THC)

Tato psychoaktivní látka je základní látkou pryskyřice. Většinou se podíl THC v marihuaně pohybuje od 0,01% - 0,20%. 

THC se rozkládá v organismu člověka na dvě složky: 11-hydroxy-tetrahydrokannabinol a 1-nor-9-karboxy-δ-9-tetrahydrokannabinol. Tyto dvě látky po požití přetrvávají v organismu delší dobu, protože se rozkládají v tucích.
Její účinky jsou závislé na přijatém množství a začínají u dobré nálady při nízkých dávkách, končí halucinacemi, narušenou motorickou koordinací, omezením pozornosti a porušením funkci paměti při požití většího množství.

Účinky THC na psychiku člověka bychom mohli roztřídit do 4 skupin:

 • afektivní (euforie, veselost)
 • senzorické (zvýšené vnímání venkovních podnětů a vlastního těla)
 • somatické (pocit plovoucího těla nebo klesání v posteli)
 • kognitivní (narušené vnímání času, selhání paměti, problémy s koncentrací)


Výskyt THC v rostlině:
V lyskyřici najdeme největší koncentraci THC. Velké množství, ačkoli ne tolik, najdeme také v květech. Listy jsou na obsah kanabioidů celkově slabší a společně se stonkem tvoří dvě části rostiny s opravdu malým množstvím. THC najdeme také v kořenech konopí, celkové množství je ale bezvýznamné až nemá cenu vůbec kořeny tahaz ze země :)

Panuje mýtus, že semínka konopí obsahují nějaké to THC. (více)
Při velmi dlouhém skladování marihuany se THC může zcela vytratit.

O čem píšeme

palice marihuany

Cannabidiol (CBD)

Cannabidiol je výchozí látka THC. Označuje se za mezistupeň tvorby tetrahydrokanabinolu. Jedna rostlina konopí může v obsahovat více jak 5% této látky. Tyto druhy se nazývají CBD crow. (více)
Cannabidiol nemá hlavní psychoaktivní účinky. Účinky CBD na člověka jsou až přímo protipsychotické, analgetické či sedativní. CBD většinou působí tlumivě a proti efektu THC. Cannabidiol oddaluje začátek působení THC.
Zvýšený obsah THC v marihuaně, na úkor CBD, můžeme dosáhnout správným načasováním sklizně, nebo uměle u marihuanových produktech řízených izomerizací CBD na δ-9-THC.Cannabinol (CBN)

CBN je nevítaný produkt THC. Není produkován rostlinou. Za normálních okolností se v čerstvé marihuaně vůbec nevyskytuje.
Cannabinol vzniká oxidovaný THC. To se děje při manipulaci s konopím. Nesprávné sušení, skladování nebo nevhodná příprava výrobků z konopí tuto oxidaci způsobuje. CBN obsahují nejvýše 10% psychoaktivity THC.
Tato látka může negativně působit na orientaci jedince.


Cannabichromen (CBC)

Koncentrace CBC v konopí se pohybuje kolem 20%, což není poměrně málo ve srovnání z celkovým množstvím cannabinoidů. Samotné psychotické účinky nezpůsobuje.
Její přítomnost v marihuaně zesiluje účinnost THC a do určité míry i CBD.


Delta-8-trans-tetrahydrocannabinol a Tetrahydrocannabivarin (THCV)
Z pohledu psychoaktivity se tyto látky řadí pod celkové THC. Jejich přítomnost v konopí je oproti THC zanedbatelná a účinky jsou si tyto látky s TETRAHYDROKANNABINOLU velmi blízké.
Konopí je unikátní rostlina, která dokáže produkovat tyto psychoaktivní látky, nazvané kannabinoidy. Tento psychoaktivní prvek je pro pěstitele a uživatele konopí nejvýznamnější. Objem přítomných kanabinoidů v marihuaně nám dává informaci o tom, jak bude rostlina působit na člověka z hlediska psychotropních vlastností.

 

Modely s nadprůměrným obsahem THC nebo CBD:

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/03/12