THC v Krvi: Mohu být dárcem krve jak uživatel "marihuany"?

  • Transfuse krve a krevních produktů pomáhá zachránit miliony životů každý rok
  • Krevní banky nedělají testy na THC
  • Vaše krev bude testována na váš krevní typ a na příznaky infekčních chorob

Konopná komunita je běžně velmi štědrá parta, která ráda sdílí (jako důkaz lze chápat nezištnou slávu sdíleného bongu). Je zde ale více způsobů, jakými lze prokazovat dobrou vůli naším bližním. Pokaždé, a to 14. června, země po celém světě slaví den dárců krve.

Transfuse krve a krevních produktů pomáhá zachránit miliony životů každý rok. Může pomoci pacientům, kteří jsou v ohrožení života. Zvyšuje také kvalitu života a zlepšuje naději na dožití vyššího věku. Umožňuje medicínské a chirurgické procedury. Tato každoroční událost slouží k poděkování dobrovolným a nezištným dárcům krve za jejich životy zachraňující dar krve a ke zvýšení povědomí potřeby pravidelného darování krve pacientům, kteří jí potřebují.

Pokud jste běžným uživatelem konopí, možná jste se zamysleli nad tím, zda uživatelé marihuany mohou darovat krev. Ve zkratce - odpověď je ano. Zde je email s dotazem, který odeslal server Leafly.com několika národním společnostem věnujícím se krevním odběrům:

Odběr krve a vliv THC

„Píši informativní článek pro Leafly.com a chtěl jsem získat nějaké informace ohledně konopí a darování krve, protože 14. červen je Světovým dnem dárců krve. Děláte testy na THC? Pokud ano, způsobí přítomnost THC někoho nevhodným k darování krve? Jakou radu můžete dát běžnému uživateli konopí, který by rád daroval krev?“

Toto jsou odpovědi, které jsme obdrželi od Bloodworks Northwest, Cascade Regional Blood Services a Biomat USA:

Užití konopí neovlivní způsobilost k darování krve, pokud zmínění nejsou posouzeni jako „pod vlivem“, jak může být rozhodnuto v procesu prověřování. Nemůžeme přijmout krev od nikoho, kdo je intoxikován alkoholem, konopím nebo předepsanými medikamenty, kvůli možnosti nespolehlivosti historie a neschopnosti poskytnutí souhlasu k proceduře. FDA nevyžaduje testy na THC ani během registrace ani během testů na nositele krevních patogenů, na kterou je nakonec každá darovaná/ přijatá krev testována.“ Bloodworks Northwest

Krevní banky nedělají testy na THC. Bohužel nemohu poskytnout žádnou radu uživateli konopí, který byl rád daroval krev. Bohužel jsem vám nemohl pomoci více.“ Cascade Regional Blood Service

Vaše krev bude testována na váš krevní typ a na příznaky infekčních chorob (včetně hepatitidy a HIV). Tyto testy hodnotí vhodnost dárce a nejsou formálními diagnostickými testy. Navíc mohou být provedeny další testy na základě vašich lékařských záznamů a nebo může být proveden speciální test na změření vaší plazmy.  Dárci mohou být též testováni na syfilis, hematokrit a úroveň bílkovin.“ Biomat USA

konopí, marihuana, testy na drogy, thc v krvi

Testy na Drogy v krvi

Všechny tyto odpovědi jsou dost jednoznačné v potvrzení, že žádné testování na THC není požadováno, ale stejně jsme měli pocit, že bychom měli rozprostřít naše sítě do větší šíře. Americký červený kříž je největším dodavatelem krve a krevních produktů v USA a sbírá a zpracovává přibližně 40% veškeré dodávky krve, kterou následně distribuuje asi do 2600 nemocnic a transfuzních center po celé zemi. K upamatování toho, k čemu jsme už dospěli, je možné se projít jejich příručku v sekci časté otázky, kterou lze nalézt v jejich brožuře.

„Zatímco Červený kříž nepodporuje užívání regulovaných látek, užívání marihuany nebo alkoholu nutně neomezuje vaše možnosti darování krve do té doby, dokud se cítíte dobře. Pokud jste si někdy v minulosti aplikovali nelegální drogy nitrožilně, tak už nikdy nemůžete darovat krev.“ Americký červený kříž

Nikdo nás nemůže nařknout, že pro naše čtenáře nejdeme vždy ještě o krok dále. Protože nám tohle úplně nestačilo, tak jsme kontaktovali Americký červený kříž přímo se stejnou otázkou, na kterou jsme se ptali již před tím. Toto je odpověď, kterou jsme obdrželi:

„Americký červený kříž nedělá testy na THC. Podle aktuálního hodnocení způsobilosti, která je určena U.S. Food and Drug Administrativou pro darování krve, jedinci kteří jsou v danou chvíli pod vlivem nedovolených nebo nelegálních omamných látek nebo alkoholu, nejsou přijímáni jako dárci. Legální nebo nelegální užívání marihuany na druhou stranu není důvod pro odložení darování krve. Je důležité, aby se dárci nedostavovali pod vlivem nepovolených nebo nelegálních omamných látek. Dárci musí být celkově zdraví a musí se cítit dobře v době darování. Potenciální dárci by se měli dobře vyspat, dobře se najíst a vypít hodně tekutin nejméně dvě hodiny před darováním krve.“ Americký červený kříž.

THC v Krvi před Odběrem

„Cítit se dobře“ zde můžete chápat jako „nebýt high“. Pokud nejste „pod vlivem“ marihuany v době darování krve, tak to znamená, že psychoaktivní THC sloučenina byla už ve vaší krvi rozložena. Vaše tělo metabolizuje THC a rozkládá ho na dvě různé sloučeniny; 11-OH-THC a 11-nor-9-Carboxy-THC. Tento proces se odehrává relativně rychle. Jaterní enzymy pokračují v metabolizování těchto chemických sloučenin a přeměňují psychoaktivní 11-OH-THC na neaktivní 11-nor-9-Carboxy-THC. Tento proces trvá několik hodin a po této době je THC nebo 11-OH-THC odbouráno a to způsobuje „vystřízlivění“ neboli odeznění „high“ stavu. Takže pokud vás zaměstnanci krevní banky odmítnou, protože si myslí, že jste v nejbližší době požívali konopné produkty, tak jenom proto, že se zkrátka ujišťují, že vaše tělo odbouralo veškeré psychoaktivní chemikálie, které by mohli darovanou krev kontaminovat.

V kostce, pokud nepřijdete darovat krev přímo pod vlivem konopí, budete perfektně vhodní dárci. Nemusíte se bát, že za záclonou stojí nějaký kontrolor, který na vás vyskočí a čapne vás. Zkrátka, měli by jste být připraveni na povrchní prověření v den darování. Budete dotázáni na několik otázek ohledně vaší zdravotní historie a ohledně míst, na která jste v poslední době cestovali. Také může proběhnout menší fyzický testík, při kterém vám změří krevní tlak, teplotu a malý vzorek může být odebrán za účelem testu na úroveň železa. Nejlepší rada, kterou můžeme dát potenciálním dárcům je, aby se v den darování dostavili řádně odpočatí, najezení a hydratovaní. Měli byste se také vyhnout kofeinu a alkoholu.

Zajímavost, kterou jsme se také z naší letní korespondence dozvěděli je, že speciálně v letních měsících může být zvýšená poptávka po dárcích krve, a to kvůli sezónním aktivitám a dovoleným, kvůli kterým daruje krev méně lidí.

Podle Amerického červeného kříže by tato sezónní výzva mohla být pokořena, kdyby každý, kdo je očekávám na tento den dárců krve, přivedl sebou další dva.  

Zdroj: 
Scully, Ross. “Can Cannabis Users Donate Blood?” Leafly, 15 June 2016, www.leafly.com/news/health/can-cannabis-users-donate-blood.

Autor: 
Ross Scully

Zboží k článku

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/07/18