Uživatelé konopí mají více sexu

  • Uživatelé konopí mají více sexu
  • Schopnost konopí obohacovat potěšení smyslů a navození společenské nálady je známa již dlouhou dobu.
  • Díky fakultě medicíny na Stanfordské univerzitě teď ale máme důležitý důkaz: Uživatelé konopí mají více sexu.

Zjištění Sdanfordské studie – “První zkoumání vztahu mezi užíváním marihuany a frekvencí sexuálního styku u populace Spojených států.”, která byla publikována v žurnálu Sexuální medicíny – jsou jednoznačné. “Časté užívání marihuany zřejmě nenarušuje sexuální motivaci nebo výkon” říká hlavní autor studie, Michael Eisenberg, v dnešní senzační tiskové zprávě. “Jestli máme nějaký výsledek, tak je spojený se zvýšením frekvence pohlavních styků.”

Zde je, jak výzkumníci došli k těmto výsledkům:

K přesnému určení efektů marihuany na frekvenci pohlavních styků se (výzkumníci) obrátili na National Survey of Family Growth (Národní průzkum rodinného růstu), který je sponzorovaný od Federal Centers for Desease Control and Prevention (Federální centra pro kontrolu nemocí a jejich prevenci). V kostce, (výzkumníci) získali data 28 176 žen s průměrným věkem 29,9 roku a 22 943 mužů s průměrným věkem 29,5. Zhodnotili tento vzorek, který tito jedinci sami poskytnuli. Týkal se užívání marihuany během minulého roku a frekvence heterosexuálních pohlavních styků za poslední čtyři týdny”

U zkoumaných jedinců 24,5% mužů a 14,5% žen uvedlo, že užívali konopí a u kterých výzkumníci zjistili souvislost mezi tímto užíváním a frekvencí pohlavních styků. “Například ženy popírající užívání marihuany během posledního roku měly sex průměrně 6.0 krát během posledních čtyř týdnů, zatímco ženy, které užívaly marihuanu denně, měly sex průměrně 7,1 krát. Mezi muži byla tato čísla 5,6 pro neuživatele a 6,9 pro muže, které užívali marihuanu denně.”

Fakty byly zřejmé po zpracování těchto čísel: Uživatelé konopí mají sex o 20% častěji nežli konopní abstinenti.

Nezbytné upozornění: Stanfordská studie se zabývá pouze heterosexuálními pohlavními styky. Pousouvá neheterosexuální pohlavní styky a také styky, které se blíží sexuálnímu styku jak jen je to možné, na “vedlejší kolej”. Oba tyto typy spojení mohou být mezi těmi nejčastějšími styky vůbec. Takže příště, Stanfordský výzkumný týme!

Závěrem klíčové rozlišení: Studie neustanovuje příčinný vztah mezi užíváním konopí a sexuální aktivitou – není zde žádná evidence toho, že po požití konopných produktů na to “dva vlítnou”. Jak říká Michael Eisenberg “Studie neříká, že pokud kouříte více marihuany, tak budete mít více sexu.”

Zdroj: leafly.com

 

Zboží k článku