Díky legalizaci se děti učí o konopí

  • V Coloradu bylo konopí legalizováno již před několika lety, avšak veřejná osvěta trvá dodnes.
  • Místní úřady se zaměřují jak na obyvatele Colorada, tak i na turisty, a mezi místními se informace o konopí snaží šířit na dvou hlavních stupních – mezi mladými a také mezi rodiči a dalšími zodpovědnými osobami, které mohou s mladými o této problematice diskutovat.

K dětem se dostávají i jiné informace, než jen ty zastrašující.

Díky legalizaci toho rodiče i mladí lidé z Colorada vědí o konopí více, a dokonce o něm i více mluví.

Z nedávné zprávy Coloradského health department vyplývá, že uživatelé konopí mají mnohem více znalostí o zákonech týkajících se konopí, než ti obyvatelé státu, kteří jej neužívají.

Když v roce 2012 voliči schválili legalizaci konopí, Coloradská legislativa vyžadovala, aby Department of Public Health and Environment (Coloradské oddělení veřejného zdraví a životního prostředí) poučilo obyvatele a návštěvníky o tom, jak bezpečně, legálně a zodpovědně užívat konopí, informuje Pueblo Chieftain. Nyní toto oddělení vydalo sedmašedesáti stránkovou zprávu, která informační snahy hodnotí a ukazuje změny v postojích a vzrůstající informovanost o konopí a zákonech, které ho obklopují.

Rodiče o konopí

Oddělení vytvořilo dvoubodový postup, pomocí kterého učí mládež o konopí. Nejprve učí mladé lidi, jak jim může užívání konopí stát v cestě při dosahování cílů. Poté předává rodičům a dalším důvěryhodným dospělým takové znalosti, které potřebují k tomu, aby mohli s mladými lidmi o konopí mluvit sami.

"Počet dospělých, kteří jsou se svými dětmi ochotni o konopí mluvit, vzrostl od začátku kampaně o 12%."

Vzdělávací kampaň „Good to Know“ („Je dobré vědět“), která byla spuštěna v lednu 2015 poučila o zákonech, týkajících se konopí ještě více dospělých. Například většina mladých žen v Coloradu si je vědoma toho, že užívání konopí během těhotenství a kojení je spojeno s velkým množstvím rizik.

"Obyvatelé Colorada, kteří užívají konopí, mají více znalostí než ti, kteří konopí neužívají."

Podle zprávy také došlo na začátku kampaně ke zvýšení znalosti hlavních zákonů o konopí. U dospělých, obeznámených s kampaní „Good to Know,“ byla dvaapůlkrát větší pravděpodobnost, že je budou znát.

V současné době mají uživatelé výrazně větší znalost těchto zákonů (80%), než ti, kteří konopí neužívají (59%).

Zpráva také ukázala, že dospělí začali po kampani vnímat rizika konopí a jeho účinky na zdraví mnohem více. Počet dospělých, kteří vědí o rizicích, spojených s řízením po užití konopí, vzrostl o 23%. Počet těch, kteří věří, že denní užívání konopí může způsobit poškození paměti, vzrostl o 26%.

Toto jaro se objeví další vzdělávací snahy, zaměřené na Coloradské uživatele konopí a turisty. Jejich cílem bude informovat tyto lidi o všem, co potřebují k tomu, aby se rozhodovali zodpovědně.

Podle prohlášení CDPHE „bude oddělení pokračovat v šíření prevence mezi mladistvými, těhotnými a kojícími ženami.

Zdroj: 
Herb. “Thanks To Legalization, Children Are Finally Getting A Real Education On Weed.” Herb, 25 Jan. 2018, herb.co/news/legalization/colorado-parents-children-cannabis/.

Autor: 
Steve Elliot

O čem píšeme

  • Články z kategorie Legalizace konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/16/18