6 Interakcí mezi Léky proti Depresi a Konopím

Lékové interakce mohou být pro naše tělo významnou zátěží, zejména co se jater týká. Užívání několika tipů léku bez předchozí konzultace s lékařem tak může být hazardem se zdravím. Navíc, často velmi silné léky pro depresi mají mnoho vedlejších účinků. Proto jsme pro vás dnes připravili souhrn se 6 konkrétními léky na depresi, které by v kombinaci s konopím nemusely mít předpokládaný efekt.

Antidepresiva až jako poslední možnost: Proč? 

Jsou to právě různé skupiny antidepresiv, která sebou přinášejí mnoho negativních,  často dokonce závažných, vedlejších účinků. I proto se řada lékařů začíná od předepisování antidepresiv odklánět. A naopak se hledají alternativnější cesty, které mohou pacientům skutečně pouze pomoci. 

Natolik silné léky, jakými jsou antidepresiva, by měly být skutečně až tou poslední možnosti. Řada odborníků je navíc toho názoru, že pokud pacient užívá léčebné konopí s vysokým obsahem THC, mohla by interakce s antidepresivy přinést potenciální komplikace. Je tomu skutečně tak?

Konopí a antidepresiva jako kombinace, které se vyhnout?

Zajímavé je, že ačkoliv už léta probíhají výzkumy, zabývající se spojitostmi mezi užíváním konopí a psychickými onemocněními, existuje jen velmi málo studií, které blíže zkoumají interakci konopí a antidepresiv. I velké výzkumy Google Scholar a National Institutes of Health PubMed website přinesly jen málo relevantních studií. 

Dokonce ani na webových stránkách National Institute on Drug Abuse (NIDA) nenalezneme o tomto tématu moc informací.

Výzkumníci ze zdravotnického střediska University of Connecticut, konkrétně z oddělení dětské a adolescentní psychiatrie (Division of Child and Adolescent Psychiatry), vytvořili rozsáhlý souhrn a publikovali zprávu, nazvanou Psychotropic Medications and Substances of Abuse Interactions in Youth

Všimli si toho, že zatímco by si člověk myslel, že kombinace psychoaktivního THC a psychotropních léků bude u pacientů zvyšovat šanci vzniku nepříznivých efektů, překvapivě tuto situaci potvrdilo jen několik zpráv.

Nicméně se dá říct, že novější antidepresiva nesou nižší až střední riziko interakce, zatímco starší antidepresiva nesou riziko vyšší. RxList, index látek, publikovaný online na WebMD radí pacientům užívajícím konopí, aby byli opatrní a radili se se svým lékařem.

léky
Konopí a lékové interakce, jaká jsou rizika?

Bojujte s depresemi pomocí CBD

6 léků s rizikem interakce v kombinaci s konopím

Jeden z problémů, kterému musí čelit doktoři, předepisující antidepresiva pacientům zároveň užívajícím i konopí, je potíž s odhadnutím správného léku a jeho správného dávkování. Současně působící konopí jim totiž může bránit v odhadnutí účinnost předepsaného léku.

Uživatelé konopí, kteří přemýšlejí, že by si nechali předepsat nový lék na depresi nebo úzkost, by měli zvážit vysazení konopí a vnímat, jaký efekt mají na tělo nově předepsaná antidepresiva. Existují také důkazy, které naznačují, že pacienti, trpící depresí mají mnohem větší sklony ke zneužívání konopí a k přechodu od občasného užívání k chronickému.

Lidé, kteří trpí úzkostí nebo depresí
užívají konopí dvakrát až osmkrát více než lidé bez těchto onemocnění.

Kromě obecných rizik platí, že každá skupina antidepresiv je jedinečná a můžeme ji spojit s různými vedlejšími účinky a potenciálními interakcemi. Na základě studia vědecké literatury, naleznete níže shrnutí těch nejběžnějších skupin antidepresiv a s nimi spojených rizik:

Interakce mezi léky a konopím

Jaké léky mohou mít v kombinaci s konopí negativní účinky?

1. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Například léky jako Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa a Lexapro jsou selektivní inhibitory, které jsou nejčastěji předepisovány k léčbě depresí. Mají méně vedlejších účinků než jiné typy antidepresiv a interakce s jinými léky je také nižší.

Nežádoucí interakce s konopím se objevuje jen velmi vzácně. I přesto se však spekuluje o tom, že v ojedinělých případech může kombinace SSRI a konopí vést ke vzniku hypomanie (slabší forma manie), a to zvláště u „zranitelných lidí“ (například lidé s bipolární poruchou).

  • Potenciální riziko interakce s konopím: nízké až střední

2. Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)

Mezi příklady patří Duloxetine (Cymbalta) a Venalfaxine (Effexor XR).

Novější skupina antidepresiv, nežádoucí interakce s konopím a dalšími léky je vzácná.

  • Potenciální riziko interakce s konopím: nízké až střední

3. Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu a dopaminu (NDRI)

Mezi příklady patří Bupropion (Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL). Je důležité zmínit, že NDRI patří mezi jedny z mála antidepresiv, které nemají sexuálně orientované vedlejší účinky. Někdy se předepisují i na ADHD a odvykání kouření. Bylo hlášeno velmi málo případů nežádoucí interakce.

  • Potenciální riziko interakce s konopím: Nízké až střední

4. Inhibitor monoaminooxidázy (MAOI)

Mezi příklady patří Tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil) a isocarboxazid (Marplan). Tyto léky přestaly být oblíbené kvůli častým vedlejším účinkům a nebezpečné interakci (která může být fatální) s velkým množstvím jídla a léků.

Hledání případových zpráv na PubMed, které by dokumentovaly nežádoucí interakce mezi konopím a MAOI nebylo úspěšné. Ale i přesto není užívání konopí doporučováno, protože riziko nežádoucí interakce s léky a některými potravinami je vysoké.

  • Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

5. Tricyklická antidepresiva

Mezi příklady patří imipramine (Tofranil), amitriptyline, doxepin a trimipramine (Surmontil). Nežádoucí interakce a vedlejší účinky jsou u těchto antidepresiv méně časté než u MAOI. V porovnání s novějšími antidepresivy však přináší mnohem více nežádoucích vedlejších účinků. 

Jedna případová zpráva popisuje případ sedmnáctiletého chlapce, který trpěl depresemi a nespavostí a jeho lékař mu předepsal 25mg amitriptylinu. Rodiče mluvili s jeho přáteli a prohledali jeho pokoj a zjistili, že jediná jiná látka, kterou užíval, bylo konopí. Na pohotovosti byl přijat kvůli zrychlené srdeční činnosti (tachykardii) a přítomný doktor konstatoval, že bez včasného zásahu by interakce těchto dvou látek mohla být „život ohrožující“.

  • Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

6. Sedativa

Sedativa se v podstatě neřadí mezi antidepresiva, ale lékaři je pacientům předepisují na depresi poměrně často. Jak konopí, tak sedativa mohou způsobit, že se člověk cítí unavený a ospalý. Tyto účinky často pociťují lidé, kteří užívají sedativa, jako je clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), phenobarbital (Donnatal) nebo zolpidem (Ambien). Kombinace konopí a těchto léků může takové účinky ještě zvýšit.

  • Potenciální riziko interakce s konopím: Vysoké

Konopí s vysokým obsahem CBD a úzkosti

Pacienti by také měli myslet na to, že i když malé množství THC může přinést požadované účinky (jako euforie nebo pocit uvolnění), příliš velké množství může způsobit pravý opak. Může zesílit pocity úzkosti nebo dokonce vyvolat panický záchvat. Druhý nejvýznamnější kanabinoid CBD může odvrátit mnoho negativních účinků THC a předběžné výsledky také naznačují, že by mohl být významným bojovníkem s úzkostmi, depresemi a dalšími duševními onemocněními. Takže pokud trpíte úzkostmi nebo depresemi a rozhodnete se užívat konopí, vyhledávejte druhy s vysokým obsahem CBD.

CBD je prokázaným anxiolytikem, účinně působí proti úzkostem i stresu

CBD je prokázaným axiolytikem, účinně působí proti úzkostem a stresu.

Interakce konopí a antidepresiv: Vzácná, ale objevuje se

Z farmakologického hlediska je pravděpodobnost výskytu nežádoucí interakce mezi konopím a antidepresivy velmi nízká

Je však důležité zvážit i další rizika. Mezi hlavní rizika patří to, že antidepresiva mohou být méně účinná a mohou mít delší dobu nástupu účinku. Hlavním problémem však je, že pacienti s depresí mnohem častěji přechází z občasného užívání konopí k tomu chronickému, což jejich stav často zhoršuje.

Tato problematika vyžaduje otevřenost a komunikaci s vaším ošetřujícím lékařem. Velmi podrobná konzultace vaší situace je zcela na místě. Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Depresi můžeme řadit do tří stupňů - lehkou, střední a těžkou. Příznaky jsou především skleslost, poruchy koncentrace, snížené sebevědomí, pokles energie, pocity bezcennosti, pesimismus, poruchy spánku, úzkost apod. Fyzickými potížemi může být pocit sevření na hrudi, neklidných nohou a bušení srdce. Pacienti, kteří na deprese užívali produkty s obsahem CBD, konkrétně CBD olej potvrzují okamžitou úlevu. Nejlepšího výsledku dosáhneme při dlouhodobém a pravidelném užívání. CBD ovlivňuje produkci serotinu, známý jako hormon štěstí, jehož nedostatek může být příčinou deprese. Kanabinoidy harmonizují nervovou soustavu a působí na endokanabinoidní systém.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Kanabinoidy z konopí působí jako přírodní antidepresiva, z toho důvodu je ideální možností při léčbě deprese předtím, než sáhneme po antidepresivech jako takových. Pacienti, kteří na úzkosti a deprese užívali produkty s obsahem CBD, konkrétně CBD olej potvrzují okamžitou úlevu. Nejlepšího výsledku dosáhneme při dlouhodobém a pravidelném užívání. CBD ovlivňuje produkci serotinu, známý jako hormon štěstí, jehož nedostatek může být příčinou deprese. Kanabinoidy harmonizují nervovou soustavu a působí na endokanabinoidní systém. Je to 100% přírodní látka s minimálním množstvím nežádoucích účinků. CBD olej je možné kombinovat například s konopným čajem či jinými CBD produkty pro dosažení vyššího blahodárného účinku.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Je to neurovývojové onemocnění, které je vrozené a dané dědičně. Příznaky jsou nejvíce pozorovány u dětí, s věkem dochází ke zmírnění viditelných příznaků hyperaktivity. Dítě s ADHD má potíže se soustředit, je snadno vyrušitelné a zapomíná. Frajn Grotenhermen a Eva Milz ve své klinické studii v roce 2016 potvrdili, že konopí pomáhá zmírnit nejčastější příznaky ADHD. S ADHD jsou spojeny i poruchy spánku a úzkost. Kanabinoidy mají na tyto problémy prokazatelně příznivé účinky. Nejčastěji jsou užívány formou CBD olejů

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/26/18
(Aktualizováno: 03/16/22)