Nejvýznamnější Studie Konopí Roku 2017

  • Pro proponenty byliny léčebného konopí a podpůrce legalizace, ať už kompletní nebo pouze pro zdravotní účely, byl rok 2017 plný významných, zlomových bodů.
  • Nové zjištění a pochopení mnohostranných účinků této pozoruhodné rostliny nyní legalizátorům slouží jako nové argumentační „zbraně“, jelikož se díky mnoha studiím jak na zvířecích tak lidských subjektech nezvratitelně potvrzuje, že je medicínská marihuana opravdu schopná pomoci při celé řadě zdravotních neduhů.

 

 

Dnes se podíváme na ty naprosto nejvýznamnější studie, od epilepsie až po autismus a dále. V první části se zaměříme hlavně na nová zjištění zabývající se účinkem CBD na lidské zdraví.

1. Látka CBD prošla třetím kolem klinických testů léčby dětské epilepsie

Zdroj: nejm.org

Úspěšné potvrzení pozitivních účinků CBD v třetím kole klinických testů je pro konopí velmi významným úspěchem.

Jedním z nejčastějších, negativních argumentů směřovaných na účinky konopí je, že dosud není potvrzena efektivnost jeho užití v dostatečném množství oficiálních, dvojitě-slepých studií, které jsou standartou klinického výzkumu. Tento argument byl však díky úspěchu CBD a jeho pozitivních účincích pro léčbu dětské epilepsie v třetím kole klinických studií značně oslaben.

„CBD snížilo počet měsíčních záchvatů u dětí trpících na epilepsii o celých 39%, ve srovnání s pouhými 13% a těch, kterým bylo podáno placebo.“

Dravetův syndrom

Vědci se v této konkrétní studii zaměřili na léčbu Dravetova syndromu (pomocí léku na konopné bázi zvaného Epidiolex). Příznaky Dravetova syndromu, jak jistě správně hádáte, jsou časté, nekontrolovatelné záchvaty způsobené genetickou mutací nervového systému. Tradiční antiepileptika jsou velmi často neefektivní a neschopné zabránit velké části záchvatů. Spolu s rozšířením léčebného konopí se však začali šířit i příběhy rodičů dětí, které pomocí různých konopných přípravků začali své děti uzdravovat.

Z toho důvodu se vědci na konopí, zejména CBD, zaměřili. Během testů bylo pacientům podáváno CBD ve formě oleje po dobu čtrnácti dnů. Průměrných výsledkem bylo snížení záchvatů epileptiků o celých 39%.

Díky minimálním efektům CBD na psychický i fyzický stav člověka bylo navíc výsledků dosaženo i bez nežádoucích, vedlejších účinků.  Jediným problémem byl vzácný výskyt motání hlavy a pocitů na zvracení. I přesto, že se některé z těchto vedlejších efektů mohou zdát problematické, ve srovnání s tradiční léčbou pomocí farmaceutik se jedná o minimální riziko.

CBD jako doplňková léčba

Další výtkou této studie je fakt, že se ve většině případů konopné oleje používaly jako doplňková léčba po dobu 14 dnů a nedošlo ke kompletnímu vysazení původních léků. Nicméně, důkladný systém této studie pomocí placeba (dvojitě-slepá studie) a také velký počet účastníků (61 dostalo konopí a 59 placebo) je významným zlepšením oproti dřívějším pokusům, kde si jak pacienti, tak vědci byli vědomi, že je používáno CBD, což může ve výsledku zamlžit konečný úsudek.

Tato studie je doposud nejvýznamnějším výzkumem léčby Dravetova syndromu pomocí léčebného konopí a je dost možné, že přesvědčí dostatečné množství lékařů k tomu, aby zvážili konopí jako možnost léčby tam, kde tradiční způsoby selhávají.

léčba marihuanou, léčba cbd, výtažek z cbd, rakovina, výzkum

2. Léčba Autismu pomocí konopného výtažku CBD

Zdroj: pnas.org

Autismus je výsledkem neschopnosti mozku filtrovat velké množství stimulů, což mimo jiné vede ke zvýšené citlivosti na světlo, zvuky, dotek i čuch a ve výsledku i abnormálnímu chování postižených. U osob trpících na autismu se vyskytuje celé spektrum vážnosti tohoto postižení a u některých zároveň dochází i k vývinu epilepsie. Vědci jsou tedy v některých případech schopni zkoumat potenciální léčbu obou postižení naráz.

Krátce poté, co se projevila schopnost efektivnosti CBD pro snížení počtu záchvatů u dětí trpících na epilepsii, se o léčebné konopí začala zajímat Univerzita Washington. Univerzitní badatelé se pustili do výzkumu medicínského konopí jako léčby autismu a konopí modelovaného na myších subjektech.

Jak jsme již zmínili výše, nedostatkem studie Dravetova syndromu byl fakt, že se pacienti z etických důvodů léčili svými předchozími léky a konopím zároveň. To vede skeptiky k závěru, že konopí vlastně neléčí, ale pouze určitým způsobem doplňuje tradiční způsoby terapie. Za účelem vyjasnění tohoto nedostatku se vědci v následující studii snažili modelovat případy léčby za použití pouhého CBD s tím rozdílem, že se jednalo o modelované případy na myších.

„CBD mimo jiné zlepšilo sociální chování myší – u autistických myší došlo ke zmírnění příznaků sociální úzkosti a větší náchylnosti ke kontaktu s dalšími myšmi.“

V průběhu testování bylo zjištěno, že je schopen proti příznakům u myší pomoci i samostatný výtažek CBD, bez přidaných farmaceutik. Dále vyšlo najevo, že je CBD schopno snížit příznaky autismu pomocí blokace mozkového receptoru GRP55. Nyní, po nadějných výsledcích použití CBD jako samostatné léčby se vědci začínají poohlížet po vykonání nových klinických studií, kde se opravdu ukáže, zdali je CBD schopno epileptikům pomoci i samo o sobě.

U epilepsie však nadějné účinky nekončí. Ve spojení s epilepsií se u dětí docela často vyskytuje i autismus. V předchozí studii měli vědci možnost zaměřit se pouze na pacienty s epilepsií, nicméně v této studii již bylo možné pozorovat účinek na obě onemocnění naráz. Velmi zajímavým výsledkem bylo pozorování snížení příznaků sociální úzkosti u myší jako jednoho z příznaků autismu – léčené myši projevili daleko vyšší zájem o sociální styk. Kritickým poznatkem je také fakt, že ke zlepšení došlo jak u starších, tak mladších myší.

Zajímavostí také je, že se doposud jednalo o naprosto první pozorování účinků CBD pro zlepšení sociálních příznaků autismu. Pozorování léčebných schopností a účinků CBD ve studii badatelů z univerzity Washington vedly k vyvinutí základny pro momentální klinický výzkum lékařů z Izraele, kde jsou účinky CBD zkoumány rovnou na 120 pacientech.

konopí, studie, novinky, blog, legalizace, léčba, cbd, thc

3. Strach z testů na drogy: Je možné, že se CBD v krvi změní na THC?

Zdroj: journals.elsevier.com

Roku 2016 vyšla reportáž, kde se tvrdilo, že po konzumaci CBD dojde v těle k přeměně a uživatel bude mít v krvi pozitivní obsah THC, což samozřejmě zvedlo vlnu nejistoty a nedůvěry ze strany rekreačních uživatelů i pacientů. CBD bylo roku 2016 již nějakou dobu na vzestupu a o jeho zdravotní účinky se začali zajímat rodiče nemocných dětí i pacienti vyhledávající účinnou, alternativní formu léčby.

Ovšem v případě, že se CBD v krvi mění na THC, může docházet k negativním efektům na vnímání (snížení pozornosti) nebo narušení kognitivního vývoje dětí.

Hned od zveřejnění reportáže se samozřejmě řady uživatelů i pozorujících začali ozývat: „Pokud opravdu dochází k přeměně CBD na THC v krvi, nemělo by potom logicky docházet i psychickým účinkům THC spojeným s intoxikací?“ K těm však samozřejmě u nikoho po konzumaci čistého CBD nedochází.

Do snahy o vyjasnění této fámy se s vervou pustila skupina italských badatelů, kteří začali bez váhání podávat vysoké dávky CBD pokusným myším. Po následném změření obsahu kanabinoidů v krvi myší nebyla zjištěna přítomnost THC ani v jednom z případů.

V části druhé se podíváme na studie zabývající se bojem proti opiátové epidemii, účinků malých dávek THC na zpomalení stárnutí mozkových buněk, léčbou neurodegenerativních nemocí nebo dokonce zlepšení sexuálního apetitu.Sledujte blog, na další část se můžete těšit již zanedlouho.

Zdroj: 
Kaplan, Josh. “The Top CBD Cannabis Studies of 2017.” Leafly, 19 Jan. 2018, www.leafly.com/news/health/top-cbd-cannabis-research-2017.

Autor: 
Josh Kaplan

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/16/18