Nejdůležitější Studie Marihuany roku 2017 (Část 2)

  • V prvním díle souhrnu nejvýznamnějších konopných studií roku 2017 jsme se zaměřili zejména na výzkumy zabývající se kanabinoidem CBD
  • V dnešním článku se podíváme na studie probírající marihuanu i z komplexnějšího hlediska
  • Léčebné konopí je mimo jiné schopno udržovat vitalitu těla během stárnutí nebo bojovat proti neurodegenerativním onemocněním i závislostem

1. Konopí proti závislosti na opiátech

Zdroj: International Journal of Drug Policy, Duben 2017; PLoS One, Listopad 2017

Závislosti různého stupně na opiátech všeho druhu jsou celosvětovým problémem. Navíc to vypadá, že počty závislých rok od roku stoupají a s tím i počet úmrtí spojených s předávkováním. Například v Americe, kde je tento problém akutní zřejmě nejvíce, byl problém opiových závislostí prohlášen za „národní nouzi“. Prezident Trump navrhl hned několik řešení, léčebné konopí však bohužel do své strategie nezahrnul – což by podle nejnovějších výzkumů roku 2017 rozhodně měl.

Konopí zbavuje závislosti

Hned několik státních průzkumu zjistilo, že ve státech, kde je léčebné konopí běžně dostupné významně klesly počty ročních předávkování opiáty. Ty samé studie však nezahrnuly také výzkum toho, zdali konopí pomáhá proti bolesti lépe a efektivněji, než opiáty.

„U celých 84% pacientů, kteří obdrželi léčebné konopí na předpis k doplnění svého terapeutického plánu, bylo zpozorováno snížení odběru léků proti bolesti – opiátů.“

Na toto ožehavé téma bylo naštěstí během roku 2017 vykonáno hned několik velmi přínosných studií. Jedna z nich měla pod hledáčkem 217 kanadských pacientů, kteří aktivně vyhledávali předpis na účinný lék hned několika druhů problémů: bolestem, pocitům úzkosti a depresím. Studie vypozorovala, že celých 63% z těchto pacientů bylo schopno nahradit své původní, farmaceutické léky léčebným konopím.

Největší úspěch sklidilo konopí mezi pacienty léčícími se proti chronické bolesti, kde 30% přímo vyměnilo původní léky za konopí. Zajímavostí je, že hlavním důvodem naprosté většiny těch, kteří přešli raději na kanabis, nebyl fakt, že konopí pomáhá proti bolesti lépe, než opiáty. Hlavním důvodem pro tyto pacienty byly obavy z nepříznivých a velmi nebezpečných vedlejších účinků opiátů.

Drogy proti bolesti a jejich novodobý výzkum

Badatelé z univerzity Nového Mexika se minulý rok pustili do studie, kde byla posuzována možnost nahraditelnosti opiátů marihuanou u pacientů, kteří již opiáty užívají. Základnu zkoumaných pacientů představovaly případy léčící se na chronickou bolest zad.  Výsledky této studie jsou přinejmenším ohromující: u celých 84% těch, kteří obdrželi na konopí předpis, bylo zpozorováno významné snížení odběru opiátů. Navíc, celých 41% přestalo opiáty užívat úplně.

Jak jsme již zmínili, při použití medicínského konopí navíc nebyly zpozorovány žádné závažné, negativní efekty. Naopak se u pacientů zlepšila úroveň socializace a s tím spojených aktivit, stejně jako zvýšení schopnosti koncentrace.

Tyto studie jsou naprostým základem pro potvrzení výhod a účinnosti konopí v případě jak nahrazení, tak doplnění léčby pomocí opiátů. To vše navíc bez nežádoucích či nezdravých, vedlejších efektů!

prášky proti bolesti

2. Nízké dávky THC podporují zdravé stárnutí mozku

Zdroj: Nature Medicine, červen 2017

Spolu se stárnutím mozku se opotřebovává i s ním spojený, a neméně důležitý, endokanabinoidní systém. Opotřebení endokanabinoidního systému je znatelné hlavně v postupném snižování počtu receptorů CB1 (těch, pomocí kterých dochází k psychoaktivnímu efektu marihuany) a taky ke snížení efektivnosti těch, které přežijí. Nové zjištění mají za to, že spolu se snížením počtu aktivních CB1 receptorů dochází u starších lidí také k poklesu kognitivních funkcí.

„Minulé jaro skupina německých výzkumníků oznámila svá zjištění, poukazující na zpomalení ústupu CB1 receptorů pomocí podávání pravidelných, malých dávek THC u stárnoucích myší.“

Stárnoucím a hloupnoucím myším bylo podáváno THC po celých 28 dní. Po uplynulých 28 dnech pod vlivem THC bylo pro myši připraveno hned několik testů zaměřených na schopnosti učit se novým věcem, kognitivní flexibilitu (jak rychle se dokážou přizpůsobit novým okolnostem) a kvalitu paměti. Během těchto testů si očekávaně vedou hůře za normálních okolností myši starší.

Účinky THC na mozek, paměť a mysl

Pozorování účinků THC na myši spolu s rozdělením na staré a mladé myši přineslo pozoruhodné výsledky:

  • Kognitivní schopnosti mladých myší byli po podání THC negativně ovlivněny a při testech si vedli hůře, než za střízlivosti
  • Starší myši, kterým byly podány lehké dávky THC si v testech vedly stejně jako mladé a střízlivé myši
  • Výsledkem je tvrzení, že THC narušuje kognitivní schopnosti u mladých myší a u starších naopak pozitivně povzbuzuje

Pozitivní efekt na kognici starších myší je asociován právě s léčivým účinkem v oblasti individuálních, mozkových buněk. Spolu se stárnutím mozku se snižuje také neuronová schopnost vzájemné komunikace a propojenosti. Největším úspěchem bylo navýšení mozkových propojení v oblasti hippokampu, která je zodpovědná například za regulaci úzkosti, stresu a paměti. Starší myši pod vlivem THC měli dokonce podobné množství mozkových konexí, jako myši mladé.

výzkum marihuany

Mozek a látky (THC) proti stárnutí

Hlavním mechanismem, který je schopen ovlivnit stárnutí mozku je takzvaná genetická exprese proteinových buněk. Genetická exprese této buněčné skupiny se mění s postupem věku a během stárnutí samozřejmě dochází k expresi „staré“ genetické verze. Vypadá to však, že malé dávky THC mohou tyto exprese u starších myší invertovat a vydávat nakonec více expresí „mladých“.

Tyto studie prokazují komplexnost působení léčebných látek z konopí (kanabinoidů) a jejich rozdílných účinků, závislých i na faktorech jako je věk. Zatímco co mnoho jiných studií se zaměřuje spíše na potenciální rizika a škodlivost působení THC, tato studie potvrzuje naopak potenciálně velmi pozitivní efekty proti stárnutí mozku.

O čem píšeme

3. Konopí zklidňuje příznaky Parkinsona

Zdroj: Clinical Neuropharmacology, Listopad 2017

V první řadě je třeba všechny zklidnit a prohlásit, že prozatím nejsou žádné důkazy o tom, že by konopí bylo schopno Parkinsona kompletně vyléčit. Nicméně, prozatímní data ukazují, že je kanabis schopen značně snížit často devastující příznaky této nemoci. Parkinson je charakterizován kognitivními (rozpoznávacími) problémy, narušením schopností pohybu, zejména chůze a rovnováhy a třesavkou. Mnoho pacientů trpících na Parkinsona také tvrdí, že jsou přecitlivělí na jakoukoli bolest.

Výzkum léčby Parkinsona konopím

Během pilotní studie badatelů z izraelské univerzity Tel Aviv se zjistilo, že klasické kouření léčebného konopí po dobu zhruba 19 měsíců ulevilo celé řadě příznaků spojených s Parkinsonem.

82% zúčastněných pacientů ohlásilo, že se jejich veškeré symptomy značně zlepšily. Léčebné konopí snížilo třesavku, počet pádů způsobených problémy s chůzí, ulevilo od bolestí, uvolnilo svalstvo a napomohlo zdravému spaní.“

Navíc, téměř 75% potvrdilo, že jim konopí často znatelně zlepšilo náladu. Schopnost zlepšit pacientům náladu při této nemoci je zajímavá hlavně pro paliativní péči a s ní spojenou, terapeutickou strategii.

marihuana účinky studie

Negativní efekty Konopí a THC – Vliv na paměť?

Mechanismem pozitivního účinku konopí je v tomto případě působení na CB1 receptory v oblasti zvané substantia nigra, která je ohniskem nemoci a kde dochází k největším škodám způsobeným Parkinsonem. Pokud dojde ke stimulaci buněk v této oblasti pomocí kanabinoidů, dochází zároveň i ke zlepšení celkovým příznaků nemoci.

Navíc, i přesto, že pacienti užívali konopí kouřenou formou, bylo pozorováno pouhé minimum negativních, vedlejších efektů. Nejčastějším vedlejším efektem bylo, světe div se, časté kašlání při a po aplikaci. Tento negativní efekt se však dá naprosto jednoduše vynulovat – stačí vyměnit joint za vaporizér či užít konopí ve formě poživatiny.

Dále, z pohledu ovlivnění pozornosti a paměťových funkcí se s negativními příznaky ozvalo pouhých 17%. Hlavní stížností byli přitom pocity nejistoty a zmatenost. Nedostatkem tohoto výzkumu však je fakt, že nebylo měřeno množství THC a dalších kanabinoidů přítomných ve vzorcích konopí, které byli mezi pacienty užívány. Nicméně, tato studie podává velmi kvalitní základu pro budoucí výzkum neurodegenerativních onemocnění.

4. Marihuana jako afrodiziakum a posílení sexuálního chtíče

Zdroj: The Journal of Sexual Medicine, Listopad 2017

Co se marihuany všeobecně týče, je zde stále přítomna spousta článků zaměřujících se na potenciální negativní efekty, které vzbuzují strach mezi případnými pacienty. Jedním z takových je například tvrzení, že konopí zhoršuje sexuální apetit. To však bylo nedávno zcela vyvráceno.

Univerzita Stanford nedávno provedla výzkum, ve kterém bylo analyzováno 50,000 žen i mužů a světe div se, léčebné konopí naopak sexuální chtíč posiluje a jeho uživatelé mají sex častěji. Tento nárůst byl pozorován jak u žen, tak u mužů různé demografie.

Na co se však studie nesoustředila, bylo pozorování sexuální výkonnosti a schopnosti dosáhnout orgasmu. V této oblasti se stále čeká na další, budoucí pozorování.

Léčebná Marihuana a Výzkum v Budoucnu

V průběhu roku bylo například v USA do výzkumu léčebného konopí investováno 21 milionů dolarů. Tato částka se během dalšího roku 2016 zvýšila o celou třetinu a momentálně se počítá, že narostla ještě o značnější sumu během minulého roku, 2017.

Téměř polovina těchto výzkumů se přitom zaměřovala na kanabinoid CBD, kterému je připisována více než polovina léčebných efektů konopí. Nárůst investiční sumy každoročně směřované do výzkumu léčebného konopí značí jediné – tato rostlina má obrovský zdravotní potenciál a rozhodně si zaslouží důkladný, odborný výzkum.

Zdroj: leafly.com

Časté dotazy

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

Mezi příznaky závislosti na marihuanu se řadí především bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a pokračování v užívání navzdory nepříznivým následkům. Závislost má i své fyzické následky, může například dojít k poruše přirozené tvorby serotinu. THC se ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci vyplavuje. Při odvykání může člověk pociťovat úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, bolest svalů nebo noční děsy.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/28/18