Konopí chrání játra před poškozením alkoholem

 • Co kdyby existoval způsob, kterým by šlo předejít cirhóze jater, nebo dokonce rakovině?
 • V tomto článku se dozvíte, jaká je vlastně souvislost mezi konzumací alkoholu a konopí a jaké jsou nejnovější poznatky z této oblasti.

pozitivních účincích konopí na tělo i mozek jsme toho slyšeli už mnoho. Ale jen vzácně se zamýšlíme nad jeho účinky v kombinaci s jinými omamnými látkami, jako je například alkohol. To, že se zabýváme účinky každé z těchto látek samostatně, je sice užitečné, na druhou stranu to však tak úplně neodráží skutečnou situaci. Mnoho lidí konzumuje konopí zároveň s alkoholem. Proto je důležité porozumět tomu, jaký dopad na naše zdraví má kombinovaní konopí s alkoholem. Někteří výzkumníci tuto výzvu přijali a ve své studii se zaměřili na to, jaký účinek má konzumace konopí na alkoholickou poruchu jater. 

Co je alkoholické poškození jater?

Při dlouhodobé konzumaci nadměrného množství alkoholu dochází ke stálému nárůstu zánětů, což způsobuje poškození jater. Alkohol přímo poškozuje jaterní buňky a způsobuje zánětlivou reakci. Navíc alkohol narušuje stěny střev. Kvůli tomu se zánětlivé buňky dávají na cestu a snaží se napravit škody. Tyto zánětlivé buňky putují skrz střeva až do jater, kde přispívají k zánětu. Alkohol také narušuje střevní mikroorganismy, které kvůli tomu uvolňují toxiny do krevního oběhu. Játra se toxiny snaží rozložit a během tohoto procesu dochází k zanícení.

Všechny tyto procesy vedou k rozvoji alkoholického poškození jater.

 • Vývoj této nemoci s sebou často přináší poruchy normální funkce střev, což ústí v nadměrné ukládání tuků v játrech. To způsobuje poruchu, kterou známe jako "steatózu" nebo "ztukovatění jater."
 • Nadměrné množství tukových buněk v játrech zvyšuje buněčný stres a to vede k trvalému zánětu, který je přítomný, i když v těle není alkohol. Tento stav se nazývá "alkoholická hepatitida."
 • Z dlouhodobého hlediska může zánět vést k nevratnému poškození jaterních buněk. Takové poškození nakonec dosáhne bodu, kdy zbyde už jen velmi málo zdravých buněk a játra jsou zjizvená nefunkční tkání. Tato fáze se nazývá "cirhóza" a funkce jater je vážně ohrožena.
 • Zánět, který je v těle přítomný několik let, ne-li desetiletí, zvyšuje riziko vzniku rakoviny jater, která se nazývá „hepatocelulární karcinom.“

Toto jsou čtyři fáze zničujícího alkoholického poškození jater, které je však v současné době poměrné běžným onemocněním. Téměř 29 % lidí mělo poruchu způsobenou konzumací alkoholu, a 20% onemocnělo poškozením jater. A to Vás může i zabít! Lidé, kteří trpí poruchou způsobenou konzumací alkoholu, mají třiadvacetkrát větší šanci, že zemřou poškození jater. Ale co kdyby existoval způsob, kterým by šlo snížit riziko alkoholického poškození jater u lidí, trpících poruchou způsobenou konzumací alkoholu?

Možná, že takový způsob existuje. A právě konopí by nám mohlo pomoci.

10% lidí, kteří trpí poruchou způsobenou konzumací alkoholu, trpí také poruchou způsobenou konzumací konopí. Mnohem více lidí, konzumujících konopí, však není řazeno mezi závislé konzumenty. Mohly by protizánětlivé účinky konopí ochránit tělo před rozvojem alkoholického poškození jater?

játra nemoc konopí

O čem píšeme

Studie zkoumala: Vliv konopí na alkoholické poškození jater

V rozsáhlé studii, které se zúčastnilo 320 000 lidí, trpících poruchou způsobenou konzumací alkoholu, * (více, než 26 000 z nich bylo závislých na konopí, 4 300 ne) bylo zjištěno, že konzumace konopí brání rozvoji alkoholického poškození jater.

U lidí, kteří vykazovali známky závislosti na alkoholu, byly ochranné účinky konopí slabší.

Vědci však přišli na to, že ať lidé konzumovali konopí pravidelně, nebo jen příležitostně, ochrana před všemi čtyřmi fázemi jaterní poruchy byla stejná. Pozoruhodné bylo, že ti, kteří konzumovali nejvíce konopí, vykazovali největší známky ochrany před alkoholickým poškozením jater.

Konkrétně bylo užívání konopí spojováno s (pozn.: procentuální hodnoty vychází z kombinace závislých a nezávislých konzumentů):

 • 45 % snížení alkoholické steatózy (ztukovatění jater)
 • 40 % snížení alkoholické hepatitidy (zánět jater)
 • 55 % snížení alkoholické cirhózy (zjizvení jater)
 • 75 % snížení hepatocelulárních karcinomů (rakovina jater)

Je třeba poznamenat, že konopí nejvíce ochraňovalo jedince, kteří vykazovali známky zneužívání alkoholuU lidí, kteří vykazovali známky  závislosti na alkoholu, byly ochranné účinky konopí slabší.  Obecně řečeno, zneužívání alkoholu znamená, že člověk pije příliš mnoho alkoholu příliš často, zatímco v případě závislosti jde o neschopnost s pitím skončit. Ve většině případů dojde k tomu, že závislí lidé konzumují po zbytek svého života obrovské množství alkoholu. Zdá se tedy, že konopí chrání proti alkoholickému onemocnění jater pouze do určitého bodu: čím více pijete, tím méně konopí pomáhá.

*Porucha způsobená konzumací alkoholu vzniká jak zneužíváním alkoholu, tak i závislostí. Obecně řečeno, zneužívání alkoholu znamená, že člověk pije příliš mnoho alkoholu příliš často, zatímco v případě závislosti jde o neschopnost s pitím skončit. Přestože je obojí klasifikováno jako porucha způsobená konzumací alkoholu, existují určité rozdíly v tom, jak každá ovlivňuje funkci mozku a změny v mozku, které jsou výsledkem dlouhodobé konzumace.

Konopí zmírňuje zánět a tím brání vzniku rakoviny jater

V poslední době vzbouzí léčebné účinky kanabinoidů v oblasti rakoviny velký zájem. Vědci však přišli na to, že účinnost konopí, jako ochránce před rakovinou jater, pramení především z jeho schopnosti předcházet cirhóze. Nejde tedy o přímou likvidaci rakovinných buněk, ale o jiný ochranný mechanismus. Vzhledem k tomu, že 90 % hepatocelulárních karcinomů pramení z cirhózy, je zablokování tohoto kritického bodu důležitým krokem k prevenci těchto život ohrožujících onemocnění.

Stále je však otevřená cesta k dokázání přímých účinků konopí na konopné buňky. Vědci zjistili, že ke snížení rakoviny jater došlo jak u lidí na alkoholu závislých, tak i u těch, kteří jej zneužívali. Vzhledem k tomu, že konopí bylo méně účinné v prevenci cirhózy u závislých lidí, stále zůstává otevřená ta možnost, že je konopí schopno přímo zablokovat rozvoj rakoviny jater, bez ohledu na jeho vliv na cirhózu. Pro potvrzení protirakovinných účinků konopí v oblasti jater je však potřeba provést ještě více studií.

Alkohol podporuje zánět

Alkohol podporuj zánět, a tím poškozuje tělo i mozek a přispívá k onemocnění jater. Protizánětlivé účinky základních kanabinoidů THC a CBD (kanabidiol) napovídají, že by konzumace konopí mohla vést ke zmírnění zánětu, způsobeného alkoholem a tím pádem pomoci předcházet jaterním onemocněním.

Jenže s protizánětlivými účinky konopí v játrech to není tak úplně jednoduché. THC aktivuje kanabinoidní receptory typu I a II (CB1 a CB2), zatímco CBD blokuje účinky THC na receptorech CB1 a aktivuje je na receptorech CB2. Tento rozdíl je důležitý, protože aktivace receptorů CB1 má za výsledek zánětlivé účinky v játrech a vede k jejich onemocnění, zatímco aktivace receptorů CB2 vyvolává protizánětlivé účinky a ochranu proti jaterním onemocněním.  Tyto účinky byly zjištěny v laboratorních pokusech, simulujících onemocnění jater. U lidí se ještě nepodařilo posoudit, zda má konopí opravdu nějaký vliv na alkoholické poškození jater.

Konopné protizánětlivé vlastnosti jsou již využívány pro úlevu od bolesti, stejně jako pro léčbu kolitidy (zánět tlustého střeva), roztroušené sklerózy a artritidy. Odrůdy, které obsahují vyvážený poměr THC/CBD, nebo odrůdy, ve kterých dominuje CBD, mohou mít ještě silnější protizánětlivé účinky a být tak i lepší prevencí alkoholického poškození jater.

 

Autor: JOSH KAPLAN

 • Články z kategorie Studie CBD, Alkoholismus, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/24/18