Reverzní osmóza

Využití reverzní osmózy nalezneme jak v běžných domácnostech, tak také v komerčních odvětvích. Tuto metodu nalezneme všude, kde je potřeba získat 100% čistou vodu zbavenou všech nebezpečných bakterií a molekul.  Za pomoci RO metody jsme schopni odstranit z roztoku 99,9% velkých molekul a iontů, ve vodě obsažených.

Aby se výsledný roztok stal naprosto čistým, osmotická membrána nesmí dovolit velkým molekulám nebo iontům projít skrz ni, ale na druhou stranu musí umožnit menším chemickým látkám dostat se volně na druhou stranu membrány.  Za pomoci reverzní osmotické jednotky se odstraní nečistoty a částice velikosti větší než 0,001 mikronů.

 

Jak Reverzní osmóza Systém funguje?

V přírodním procesu reversní osmózy bez pomoci tlaku se roztok přirozeně pohybuje z oblasti, kde je nízká koncentrační hodnota chemických látek, přes osmotickou membránu, do oblasti vysoké chemické koncentrace látek. Takový přirozený pohyb tekutiny je zapříčiněn vyrovnávací schopností koncentračních hodnot po obou stranách membrány. Vytváří se tak přirozený, ale nízký rovnovážný osmotický tlak uvnitř celého systému. Při použití dodatečného tlaku na jedné straně osmotické jednotky, se změní takový přirozeně rovnovážný tok roztoku skrz membránu a dosáhneme tak velmi účinné reverzní osmózy, kdy koncentrační hodnoty na obou stranách již nejsou v rovnováze. Pomocí tlaku se nám podaří dosáhnout nízkých koncentračních hodnot na výstupní straně systému.

 

Výroba pitné vody pomocí reverzní osmózy

Ačkoli se Vám reverzní osmóza může jevit jako velmi složitý systém, není tomu tak. Je to opravdu jednoduchý a jasně daný proces filtrace vody. Vysokotlaká čerpadla pracující na principu reverzní osmózy jsou používána po mnoho let k odsolování mořské vody. Reversní osmóza dokáže vyrobit pitnou vodu z mořské přirozeně slané vody a to díky schopnostem zadržovat také molekuly soli.

 

Výsledek obrázku pro reverzní osmóza

Základní komponenty Reversní osmózy:

Přívod vody 
Ta je zdrojem vody pro celý RO systém.

První osmotický filtr 
Voda vstupuje do celého sytému přes první osmotický filtr. Může obsahovat více filtrů nežli pouze jeden, ale záleží na druhu osmotické jednotky. Nejčastěji používané filtry jsou sedimentové. Takový filtr se používá k odstranění hlavních nečistot z tekutiny (např. písku, špíny a jiných usazenin). Uhlíkové filtry pro první systém filtrace nejsou použity, pokud RO systém obsahuje CTA (celulózo tri-acetátovou) membránu.

membrána
Membrána reversní osmotické jednotky je srdcem celého systému. Nejčastěji nalezneme spirálově vinutou, která obsahuje dva komponenty:  CTA (celulóza tri-acetát), který toleruje chlor, a TFC / TFM (tenký kompozitní materiál), který prvky chloru netoleruje.

Finální filtr
Voda, která opouští RO zásobník, prochází ještě přes poslední filtr. Tento filtrační prvek je obecně uhlík. Veškeré zbývající chutě a zápachy jsou z roztoku odstraněny právě za pomoci posledního uhlíkového filtru.

Automaticky uzavíratelný ventil (SOV)
Chcete-li ušetřit vodu, RO systém má automaticky uzavíratelný ventil. Když je zásobník pln, tento ventil zastaví jakýkoliv další vstup vody do membrány, a tím zastaví proud vody. Po přečerpání veškeré vody ze systému tlak v nádrži klesne a uzavírací ventil dovolí přívodní vodě dále téct do membrány a nepotřebná odpadní voda obsahující nečistoty tak stéká do kanalizace.

Regulátor průtoku
Průtok vody přes RO membránu je regulován regulátorem průtoku. Existuje mnoho různých druhů kontroly průtoku vody. Toto zařízení udržuje potřebný průtok k získání nejvyšší kvality pitné vody. Tento regulátor také pomáhá udržovat konstantní tlak na vstupní straně membrány. Bez regulovatelného průtoku by se jen velmi málo pitné vody dostalo skrz membránu.

Skladovací nádrž 
Standardní RO zásobník pojme až 2,5 galonů vody. Tlak spádu v nádrži udržuje vodu pod tlakem.

Výpustní ventil
Tato trubice vychází z výstupního konce reverzní osmózy. Tato trubice je určena k likvidaci příměsí a kontaminujících látek zachycených z vodního zdroje.

 

Kvalita RO membrány

Zatímco jeden RO systém může vypadat stejně jako ten dalším, může být kvalita těchto komponentů velmi odlišná. Tyto rozdíly mohou mít významný dopad na kvalitu vody, který systém produkuje. Skutečný rozdíl v kvalitě výsledného roztoku je hlavně kvalita filtrů a membrán uvnitř systému.

 

Pomocí RO jsme schopni z vody vyloučit následující látky:

Sodík, síran, vápník, draslík, dusičnan, zinek, selen, fosfáty, arzen, magnézium, nikl, fluorid, mangan, kadmium, baryum, kyanid, chlorid atd. 

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/04/12