• Tento měsíc vyšly na povrch dobré zprávy pro všechny, kteří se obávají potenciálně negativního efektu užívání léčebného konopí na mozek mladistvých.

Badatelé z Pensylvánské univerzity medicíny nedávno zesumírovali veškeré výzkumy a výsledky zabývající se vlivem léčebného konopí na mozek mladistvý. Obsah dat přitom sahá až do výzkumů z roku 1973. Celkové spektrum použitých dat je tedy markantní – od roku 1973 až do roku 2017.

„Nebudeme vás napínat – výsledkem je, že dlouhodobé i časté užívání léčebného konopí má pouze zanedbatelný, krátkodobý negativní efekt na kognitivní funkce.“

Důležitým vedlejším poznatkem zde je, že ve výsledcích nehrál žádnou roli věk, ve kterém účastníci výzkumu začali konopí užívat. Velmi zajímavé také je, že i vědci naměřený, již tak minimální negativní efekt na kognici byl u všech vynulován po pouhýh 72 hodinách abstinence. I když tedy léčebné konopí má určitý zanedbatelný negativní efekt na normální smyslové funkce, vědci z dat vyvodili, že stačí pouze konopí na chvíli vysadit a vše se rychle vrací do normálu.

Jinými slovy, pokud jste mladí, užíváte konopí často a cítíte se poslední dobou malinko tupí, tak na chvíli vysaďte. Podle slov vědců by se vám bystrost měla svižně navrátit (údajně maximálně do tří dnů).

Dlouhodobé užívání konopí a otupělost

Vypadá to, že staré prohibiční hrozby dlouhodobého poškození mozku konopím jsou nadobro vyvráceny. Výsledky tohoto výzkumu mají velmi signifikantní dopad na celou diskuzi okolo zdravotních dopadů konopí, obzvláště pokud vezmeme v potaz, že negativní dopady chronického užívání kanabisu na kognici byly doteď akceptovány i pro-konopnou komunitou.

Studie dále vyvozuje, že předchozí výzkumy selhali v měření vytrvalosti negativních dopadů aplikace konopí. Tím pádem došlo k celkovému přehodnocení potenciálních, negativních následků.

Marihuana a Psychóza v mladém věku

Za zmínku však zároveň stojí, že některé z dosavadních výzkumů našli spojitost mezi vývinem psychózy a užíváním léčebného konopí v mladém věku. Výzkum institutu JAMA Psychology, o kterém se bavíme v tomto článku, se výskytem psychózy nezabýval, pouze dopadem na kognitivní funkce.

Tak jako tak, pro mladistvé nebo ty, kteří ve školním věku konopí aktivně užívali a mají tak pochopitelně obavy, jestli si hlavu trochu neporouchali, jsou výsledky tohoto výzkumu utěšující.

Zdroj: Coughlin-Bogue, Tobias. “Cognitive Effects of Cannabis on Youths Are Short-Lived, Meta-Analysis Finds.” Leafly, 19 Apr. 2018, www.leafly.com/news/science-tech/cognitive-effects-of-cannabis-on-youths-are-short-lived-meta-analysis-finds.

Autor: Tobias Coughlin-Bogue

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/30/18