Vědecký rozbor: Pomoc proti různým druhům bolesti (Léčebné Konopí)

 • Jedním ze známých vedlejších účinků léčebného konopí je pomoc proti bolesti
 • Účinkuje léčebná marihuana proti všem druhům bolesti nebo jen proti některým? Na to se podíváme v dnešním článku

Léčebné konopí je pro své analgetické (proti bolesti) účinky dobře známé. Typů bolesti je však mnoho a jejich původ je různorodý. Výběr správné odrůdy, dávky a způsobu podání léčebného kanabisu tak může být pro mnohé pacienty docela záludný. Dnes již víme, že různé kanabinoidy (THC & CBD) účinkují na různé druhy bolesti odlišně. Vědomosti o tom, na jaké typy bolesti dané kanabinoidy působí a na jaké ne, jsou pro pacienty při výběru správné odrůdy zásadní.

Druhy bolesti a jejich léčba

Veškeré druhy bolesti spadají do třech všeobecných kategorií:

 • Nociceptivní bolest
 • Neuropatická bolest
 • Centrální bolest (na univerzálním názvu pro tuto bolest se prozatím badatelé neshodli; jedná se například o bolest vyskytující se při fibromyalgii)

Pro léčbu bolestí je třeba zvolit optimální léčebnou strategii, jelikož každý druh bolesti má vlastní příčinu a původ.

Senzace bolesti vzniká koordinovaným spouštěním určitých mozkových buněk. Tyto buňky jsou schopny signál bolesti vysílat a zároveň i upravovat jeho intenzitu, podle potřeby. Při některých šokových situacích, kde dojde k fyzickému úrazu (nociceptivní bolest), nemusí být bolest kvůli pozdní reakci buněk zprvu pocítěna. Stačí si vybavit obrázek někoho, kdo se zmateně prochází po silnici momenty po autonehodě, jako by se nechumelilo.

Situace však může nastat i naprosto opačná – centrální bolestí se myslí bolest vyskytující se zdánlivě bez příčiny, bez pozorovatelného fyzického úrazu nebo kondice. Při vnímání bolesti mají u pacientů velký vliv i faktory jako psychické rozpoložení, nálada a celkový kontext. Znalostí všech těchto faktorů se dá následně zesumírovat ideální plán léčby (zde pomocí léčebného konopí) který se bude samozřejmě do určité míry lišit případ od případu.

Léčebné konopí proti fyzické (nociceptivní) bolesti

Podívejme se tedy na první typ bolesti – nociceptivní. Nociceptivní bolest vzniká všeobecně poškozením tkáně. Postižení tento typ bolesti nejčastěji popisují jako bodavou, ostrou a pulzující bolest, vyskytující se okamžitě po úrazu. Ve snaze opravit poškozené místo začne zraněná tkáň těla okamžitě produkovat potřebné množství imunitních a zánětlivých buněk. Pomocí vysílání proteinů a dalších chemikálií dochází zároveň k aktivaci nervů míchy a aktivace buněk mozku zodpovědných za vytvoření pocitu bolesti.

„Pacient by měl dobře zvážit odrůdu i dávkování, kterým se chce proti bolestem léčit. Optimalizací těchto dvou faktorů dojde k zefektivnění účinku a zabránění vývinu zbytečně vysoké tolerance.“

Nociceptivní bolest je možné zmírnit pomocí zabránění jejího vzniku přímo v místě úrazu (umrtvením) nebo blokací zánětlivé reakce. Další strategií může být i postupné mírnění signálů bolesti přímo během jejich cesty míchou. Léčebné konopí je schopné pomoci v obou případech.

konopí proti bolesti

THC a CBD, kanabinoidy vyskytující se zdaleka nejobjemněji, jsou účinné přímo na místě zranění a v ložisku bolesti. Oba navíc disponují silným protizánětlivým efektem. Mechanismus působení spočívá zejména ve schopnosti THC potlačit protizánětlivou reakci přímo v imunitních buňkách pomocí aktivace endokanabinoidního receptoru CB2.CBD pomáhá zároveň „přepnutím“ buněk zvaných makrofágy, které namísto pro-zánětlivých chemikálií začnou přenášet látky protizánětlivé. Obě tyto funkce byly navíc již několikrát potvrzeny během oficiálních výzkumů a to jak na lidských, tak i zvířecích subjektech.

Dále, aktivací CB1 receptorů pomocí THC dochází také k potlačení intenzity signálů cestujících míchou do mozku a zvětšením důrazu na aktivaci receptorů opiátových. CBD navíc zvyšuje počet vyplavených endogenních (stvořených vlastním tělem) kanabinoidů anandamidu, které v podstatě fungují jako tělu vlastní THC.

CBD se dále v těle zaměřuje i na receptory mimo endokanabinoidní systém. V případě bolesti se jedná hlavně o inhibitory GABA. Podpořením inhibitorů GABA pomocí CBD vzniká kvalitnější inhibiční efekt – ztupení signálů během jejich cesty do mozku.

Důležitým faktorem je i schopnost konopí podpořit celkový pocit blahobytu. Když je člověku dobře, vnímá bolest méně. Převedením pozornosti na věci, které nám dělají radost, dochází k naturálnímu zmírnění intenzity signálů bolesti. V tomto případě se jedná i o názornou ukázku mechanismu „mysl nad tělo“, kdy převedením soustředění se na příjemnější záležitosti dojde k přímé změně fyzického těla.

Tolerance ke konopí snižuje účinky

Efekt spokojenosti, aktivace endokanabinoidních receptorů a tedy i zmírnění bolesti začíná klesat v moment, kdy si pacient na svou dávku začne vytvářet zbytečně vysokou úroveň tolerance. V některých případech, kdy si tělo pacienta zvykne na příliš vysoké dávky THC se dá tolerance vybalancovat pomocí navýšení užívaného objemu CBD.

„Přejít se tedy může na odrůdu s vysokým obsahem CBD nebo rovnou do léčby přidat CBD olej či extrakt.“

Vedlejším efektem CBD je navíc i celkové zlepšení nálady a pocitu blahobytu, ke kterému dochází pomocí aktivace receptorů serotoninu. Jelikož se zhoršená nálada a mnohdy až deprese u pacientů trpících na chronické bolesti pochopitelně často vyskytuje, psychické povzbuzení je zde vítaným účinkem.

Léčebné konopí a neuropatická bolest

Neuropatická bolest se od výše zmíněné nociceptivní liší tím, že se nejedná o bolest vzniklou poraněním tkáně, ale přímo nervové soustavy. Neuropatická bolest možná zní vzácně, vyskytuje se však velmi běžně. Tento typ bolesti postihuje zhruba 7-10% populace a vzniká buďto úrazem, skřípnutím nebo probodnutím, během kterého k poškození nervů dojde. K vývinu neuropatické bolesti může dojít také v průběhu určitých onemocnění a chorob.

Například v průběhu onemocnění roztroušenou sklerózou dochází k rozpadu izolační vrstvy nervové tkáně, což dále vede k vývinu neuropatických bolestí. Další z nemocí způsobující neuropatické bolesti jsou například HIV, cukrovka nebo Parkinsonova choroba. Chemoterapie také mimo jiné patří k častým příčinám vývinu této bolesti.

Neuropatická bolest je oproti nociceptivní na léčbu mnohem složitější. Jelikož neuropatická bolest nemá kořeny v zánětlivé reakci těla, není zde možné zaměřit se na zdroj bolesti pomocí klasických léčiv jako je ibuprofen. Nicméně, mnozí z pacientů se kvůli mnoha různorodým příčinám, ať už úrazům nebo například amputacím, obrací při snaze léčit neuropatickou bolest na léčebné konopí.

„Stejně jako u bolesti nociceptivní dochází při příliš velkých dávkách THC k otupení receptorů CB1 (zvýšení tolerance) a následně ke snížení potřebných efektů. Vybalancováním dávek a poměrů THC:CBD je možné účinnost léčby zefektivnit a využívat ji dlouhodobě.“

léčebné konopí

Léčebné konopí je i v tomto případě potenciálně kvalitní pomocí a medikamentem. Využitelnost i efektivnost konopné terapie byla v tomto případě potvrzena během studií na zvířecích i lidských subjektech.

Druhy Marihuany s vysokým obsahem CBD proti bolesti

CBD se hodí například i jako obranné preventivní opatření proti vývinu neuropatických bolestí v průběhu chemoterapie. CBD se dá tímto způsobem využít jako profylaktivní terapie (předcházející škodě) hlavně kvůli tomu, že při jeho aplikaci nedochází ke snížení efektivnosti samotné chemoterapie.

Mimo chemoterapii je klasickým příkladem neuropatické bolesti skřípnutí sciatického nervu, kde dochází k bolesti dolní části zad, zadního stehna a brnění nohou. Během sciatiky dochází zároveň ke zvýšení počtu receptorů CB2, jako dělaných pro aktivaci a následnému snížení bolesti – ano, třeba pomocí CBD.

Výzkumy potenciálních výhod aktivace těchto receptorů potvrzují, že se tímto způsobem dá dosáhnout otupení signálů v nervové soustavě a tím pádem i kýženému snížení bolestí vnímaných pacientem.

Léčebná marihuana a léčba centrálních bolestí

Centrální bolest je názvem, který se během nedávné doby uchytil jako všeobecný popis veškerých bolestí, jež mají původ v dysfunkci nervové soustavy. V určitých případech se může centrální bolest vyvinout po fyzickém úrazu, většinou se však jedná o bolest, která se vyskytuje zdánlivě bez příčiny. Fibromyalgie je v tomto případě klasickým příkladem onemocnění, která způsobuje mylnou výměnu signálů nervového systému. Poroucháním správné výměny nervových vzruchů dochází u pacientů k zdánlivě bezpříčinným pocitům bolesti.

Záhadnost centrální bolesti a nesnadné zjišťování její příčiny pochopitelně zpomaluje i výzkum v oblasti použití konopí jako léčby. Jediným měřítkem je zde studie 26 pacientů trpících na fybromialgii, kde se všichni zúčastnění shodli na tom, že aplikace léčebného kanabisu proti příznakům pomáhá.

„Překvapivě pozitivním výsledkem studie 26 pacientů trpících na fibromyalgii byl fakt, že celá polovina z nich díky použití léčebného konopí původní prášky naprosto vysadila.“

Tím pádem můžeme předpokládat, že je léčebné konopí potenciální pomůckou pro všechny pacienty trpící jak na fibromyalgii, tak na další druhy centrálních bolestí.

Léčebné konopí nebo opiáty?

Pro správnou představu o tom, kolik lidí vyhledává kvůli různým bolestem léčbu, je dobré vzít v potaz, že je jich více než všech diabetiků, lidí s nemocným srdcem i pacientů trpících na rakovinu dohromady. Jednou z nejčastěji nabízených terapií je přitom prachobyčejné předepsání analgetik a opiátových léčiv typu Vicodin nebo Tramal.

„Pokud použijeme velmi nízké dávky konopí nebo prášků proti bolesti, kýženého účinku nedosáhneme. V moment, kdy obě látky zkombinujeme, však dochází k násobně vyššímu účinku.“

Přehnané předepisování opiátů všem, které „někde trochu píchne“, se vymklo kontrole a to zejména v USA. Ve státech je situace nepřekvapivě nazývána „opiátovou epidemií“ a stát stojí zhruba 504 miliard dolarů ročně. Hlavní škodou jsou zde však samozřejmě ztráty na životech (až 30,000 obětí ročně pouze v USA) a utrpení rodin zesnulých. Ze situace je jasné, že je třeba proti neblahé situaci řádně zakročit. Federální vláda USA i další vlády zemí dnešního světa však často ignorují velmi nadějné řešení: léčebné konopí.

To, že je medicínské konopí schopné pomoct proti různým typům bolestí jsme již vysvětlili. Nyní je dobré si uvědomit, že se dá v určitých případech použít i v kombinaci s opiáty a analgetiky, pokud je to nutné. Výhoda zde spočívá ve schopnosti značně snížit užívané dávky opiátů a tím pádem i rizika s tím spojené.

Prášky proti bolesti aktivují receptory CB1

Opium jako látka užívaná pro zahnání bolestí se svým původem datuje tisíce let zpátky, do oblasti jihozápadní Asie v období zhruba 3,500 let před Kristem. Konopí následovalo až půl tisíciletí po něm. Zdali byly obě drogy někdy mezi dneškem a historií užívány pospolu, není známo. Ti, které to však někdy napadlo, byli celkem určitě příjemně překvapeni.

Dnešní vědecké poznatky osvěcují mechanismus společného působení konopí a opiátů. V kombinaci zde dochází k určité synergii a zvýšení účinků léčby. Nejznatelnější je tento efekt v malých dávkách – pokud užijete pouze minimální množství THC nebo analgetik sólově, k potlačení bolesti nedojde. Při kombinaci minimálních dávek obou látek však dochází k násobnému, pozitivnímu účinku.

Marihuana a kombinace s prášky

Například v nedávné dvojitě slepé studii kontrolované placebem (tedy zlatá standarta klinického výzkumu) badatelé zkoumali účinky malé dávky konopí (použili odrůdu s nízkým obsahem THC 5,6%) v kombinaci s malým množstvím běžně užívané drogy proti bolesti, oxycodonu (2.5.mg). Izolovaně tyto dávky léčiv proti bolesti nepůsobili, jak ostatně vědci očekávali. V kombinaci však byli při testech pacienti schopni vydržet vyšší úrovně simulované bolesti.

Nastává zde pochopitelně otázka: je možné, že jsou receptory CB1 aktivované kanabinoidem THC schopny spolupracovat s receptory opiátovými? Dnešní důkazy nasvědčují, že ano.

Vezměte si například myším, které byly vypěstovány tak, aby v těle CB1 receptory neměly (ano, všdci umí pěstovat myši dle vlastního vkusu!). Pokud těmto myším začneme podávat kokain, amfetaminy nebo nikotiny, budou si pro ně vesele chodit a to čím dál náruživěji. Podáním opiátů je však nerozveselíte, protože heroin zkrátka nejsou schopné vnímat. To nám zároveň napovídá, že jsou drogy jako heroin schopné vytvořit pocit euforie mimo jiné aktivací receptorů endokanabinoidního systému.

„Morfin je za normálních okolností velmi efektivní drogou proti bolesti. Pokud ho však podáme myším bez CB1 receptorů, stává se z něj droga naprosto nepoužitelná.“

konopí proti bolesti

CB1 receptory jsou tedy zodpovědné za prvé za schopnost opiátů účinkovat příjemným způsobem a za druhé za snížení pocitu bolesti. Bolest je subjektivním pocitem a její míra je determinována hned několika důležitými faktory:

 • Příchozí signály z místa postižení (např. zanícené koleno)
 • Kognitivní faktory (zaměřování se na nebo ignorování bolesti)
 • Kontextuální faktory (očekáváte, že něco zabolí?)
 • Faktor nálady (přidání deprese, úzkostí)
 • Chemické faktory (různé funkce opiátových a endokanabinoidních receptorů)
 • Genetika

Opiátové léky jsou svým účinkem zaměřeny zejména na dva z těchto faktorů: omezují příchozí signály z místa postižení a zároveň zvedají subjektivní náladu pacienta pomocí vyplavení dopaminu.

Dlouhodobým podáváním opiátů však dojde k přímým změnám mozku a snížení počtu CB1 receptorů. Tím pádem se také sníží žádaný účinek léků a následuje navýšení dávek. Jedná se o klasický fenomén zvýšené tolerance. V tento moment dochází k největšímu riziku léčby: možnosti předávkování.

Konopí a Opiáty: Spolupráce receptorů

Nervové vzruchy přenášející pocit bolesti vznikají v místě úrazu a ihned cestují na nervovou dálnici (míchu) a následně do mozku. Jakmile signály opustí míchu, dochází k aktivaci kritických procesorů bolesti, mezi které patří thalamus, šedá kůra mozková a koncový mozek. Pokud byste tedy navrhovali lék na bolest, budete chtít hlavně omezit odchod signálů z místa bolesti a zabránit jim cestování míchou.

„Zajímavé je, že se receptory CB1 a opiátové receptory drží pospolu v regionech mozku, které jsou zodpovědné za procesování bolesti.“

Badatelé během výzkumu zpozorovali zvláštní spolupůsobení těchto receptorových skupin a také celkově podobný způsob signalizace. Teorií zde tak je, že jsou schopny vzájemného ovlivnění. V případě podání správné, malé dávky opiátů spolu s rostlinnými kanabinoidy tak dochází k aktivaci obou receptorů v synchronizaci a násobnému účinku proti bolesti.

THC je mimo jiné schopno aktivovat i receptory CB2, jejichž interakce s opiátovými receptory je však probádána mnohem méně. Zdaleka nejvýznamnějším důkazem o pozitivním účinku aktivace CB2 receptorů je, jak jsme již zmínili v první části článku, působení přímo na místě úrazu snížením jak bolesti, tak zánětlivé reakce.

Nadějné výzkumy konopí na vzestupu

Studií zabývajících se potenciálními léčebnými efekty konopí přibývá jako hub po dešti a není se čemu divit. I přesto, že některé výzkumy ohlašují pouze slabé účinky konopí proti bolesti, ve většině takových případů se jedná o použití špatného typu odrůdy. Jak jsme již zmínili výše, při použití druhu marihuany s vysokým obsahem THC a nízkým CBD dochází jak k rychlejšímu nástupu tolerance, tak ke zvětšení šancí výskytu negativních vedlejších příznaků.

Některé konopné produkty s vysokým obsahem THC jsou proti bolestem schopné zprvu účinkovat dobře, nejsou však naprosto optimální strategií pro dlouhodobou léčbu bolestí.

„Namísto toho zkušení pacienti vybírají raději konopné extrakty CBD nebo se snaží najít odrůdy s vyrovnaným obsahem obou kanabinoidů.“

 

Zdroj: leafly.com

Autor: Josh Kaplan

Zboží k článku

 • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/13/18