Ovlivňuje konzumace konopí srdeční rytmus?

  • Zdá se, že malé dávky THC působí velmi pozitivně na kardiovaskulární systém. Při větších dávkách THC dochází k přesunu účinků z receptorů CB1 na receptory CB2, což má negativní dopad na kardiovaskulární systém.

Hlavní body článku:

  • THC může zvýšit srdeční rytmus o 20-50 úderů za minutu. Srdeční rytmus se zvyšuje proto, aby se vyrovnal krevní tlak, který konzumací THC klesá.
  • Zdá se, že malé dávky THC působí velmi pozitivně na kardiovaskulární systém. Při větších dávkách THC dochází k přesunu účinků z receptorů CB1 na receptory CB2, což má negativní dopad na kardiovaskulární systém.
  • CBD má pozitivní vliv na rizikové faktory kardiovaskulárního systému a u zvířat přispívá ke zotavení po infarktu a mrtvici. Konzumenti, kteří se obávají o své srdce, by si měli vybírat odrůdy s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC.
  • Syntetické kanabinoidy, jako například "K2" a "Spice," představují pro srdce největší riziko, mohou způsobovat zdravotní komplikace a všichni konzumenti by se jich měli vyvarovat.

V USA zemře ročně kvůli srdečním onemocněním více než 630 000 lidí, což představuje téměř čtvrtinu všech úmrtí. Dalších 140 000 lidí ročně podlehne mrtvici. Konzumenti jsou často upozorňováni na to, jak může konopí poškodit jejich mozek, ale co jejich srdce? Může konopí ovlivňovat kardiovaskulární systém?

Kardiovaskulární systém je tvořen srdcem a krevními cévami, které rozvadí krev po celém těle (část "kardio" odkazuje na srdce, zatímco "vaskulární" odkazuje na systém cév, žil a tepen). Když kardiovaskulární systém nefunguje správně, může to vést až k infarktu, kdy část srdečního svalu zemře, nebo k mrtvici, kdy dojde k ucpání nebo prasknutí cév, které pak zbavují mozkové buňky jejich potřebných živiny a způsobují jejich smrt.

V nedávné metaanalýze výzkumníci zkoumali 24 článků, které se zabývaly vlivem konopí na kardiovaskulární rizikové faktory (např. na hladinu cholesterolu, obezitu a cukrovku) a na kardiovaskulární příhody, jako je mrtvice a infarkt. Došli k závěru, že neexistuje dostatek důkazů, které by potvrzovaly, že má užívání konopí vliv na infarkt nebo mrtvici, nebo že zvyšuje jejich rizikové faktory. Ve skutečnosti vědci přišli s důkazy o tom, že užívání konopí může být spojováno s nižším rizikem obezity.

Takže jsou konzumenti konopí v bezpečí? Ne tak rychle. Autoři poznamenávají, že velké množství těchto studií bylo zkresleno zvýšeným rizikem zaujetí a špatné kontroly nad úrovní vystavení konopí a frekvencí konzumace. Hladina euforického kanabinoidu THC postupně roste a proto není jednoduché obecně určit (na základě dnešních vzorů užívání) účinky konopí za posledních několik desetiletí.

Co ale je tím hlavním důvodem, který vedl vědce a lékaře k tomu, aby se zamysleli nad spojitostí mezi konopím a kardiovaskulárním rizikovými faktory?

Nárůst zdravotních komplikací spojený s konzumací konopí.

S počtem konzumentů konopí roste i počet kardiovaskulárních příhod, spojených právě s konopím. Hlavním problémem je, že konzumenti konopí, přicházející k lékaři, jsou většinou mladí a mají jen málo jiných rizikových faktorů. Díky tomu mnoho lidí věří, že konopí hraje hlavní roli. 

"Většina studií, které se zaměřují na vliv konopí na kardiovaskulární systém, berou v potaz pouze obecné vzory užívání, ne různé druhy."

V jedné studii přišli na to, že se do hodiny od konzumace konopí pětkrát zvýšila pravděpodobnost infarktu. V další přišli na to, že každotýdenní konzumace konopí čtyřikrát zvyšuje riziko mrtvice. Potom by se dalo předpokládat, že když se konopí stane díky legalizaci dostupnější, budou se zvyšovat i smrti z kardiovaskulárních příčin. A opravdu se tak děje. Nejvíce tento jev můžeme pozorovat ve státech, které mají volnější konopné zákony.

To zní hrozně, že? Pokud je to pravda, tak jak by mohla další studie ukázat, že neexistují dostatečné důkazy pro potvrzení vlivu konopí na kardiovaskulární komplikace?

Zkoumání u lidí komplikuje rozdílnost odrůd konopí a vzory užívání

Průměrná výdejna disponuje velkým množstvím různých konopných produktů. Některé obsahují velké množství THC, jiné pouze nepatrné. Některé obsahují hodně dalších kanabinoidů, např. kanabidiol (CBD), který má na tělo i mysl opačné účinky, než THC. Ale většina studií, které se zaměřují na vliv konopí na kardiovaskulární systém, berou v potaz pouze obecné vzory užívání, ne různé odrůdy konopí.

Studie obvykle nesledují konzumaci THC nebo přítomnost dalších kanabinoidů. Větší posouzení vlivu celostátní legalizace na kardiovaskulární příhody obyvatel dokonce nebere v potaz ani to, jestli se tyto příhody udály konzumentům konopí, čímž se domnívá, že lepší přístup ke konopí je proměnnou, která mění míru úmrtnosti. Takže když někdo říká, že "užívání konopí" zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod, další otázkou by mělo být "jaký druh konopí? "A jak časté užívání?"

Abyste lépe pochopili vliv marihuany na srdce a cévy, pojďme se podívat na vliv endogenní kanabinoidní receptory typu I a II (CB1 a CB2) na kardiovaskulární funkce.

Vliv receptorů CB1 na srdeční rytmus a riziko infarktu

Receptory CB1 je vyskytují v celém kardiovaskulárním systému těla. Jsou na srdečním svalu, obklopují cévy a regulují mozkové nervy, které kontrolují srdeční rytmus. Takže existuje spousta důvodů proč se domnívat, že by konopí bohaté na THC mohlo ovlivňovat kardiovaskulární funkci.

Zvýšený srdeční rytmus

THC aktivuje receptory CB1, které mohou zvýšit srdeční rytmus o 20-50 úderů za minutu. Srdeční rytmus se zvyšuje proto, aby se vyrovnal krevní tlak, který konzumací THC klesá. Krevní tlak se snižuje, protože THC zvětšuje průměr cév, což nutí srdce pracovat usilovněji - usilovněji pumpovat krev. Některé studie dokazují, že v přítomnosti většího množství THC musí srdce pracovat o 30 % více.

Vliv na tepny

Aktivace receptorů CB1 také zvyšuje usazování plaku v tepnách, což zvyšuje riziko aterosklerózy, onemocnění, které se charakteristicky projevuje zužováním tepen a může vést k infarktu, nebo mrtvici. Tento účinek nastává prostřednictvím dvou hlavních mechanismů.

Zaprvé, aktivace receptorů CB1 zvyšuje množství škodlivých chemických látky, zvaných kyslíkové radikály, které poškozují stěny tepen. Poškození stěny tepny spustí imunitní reakci, která přitahuje zvláštní buňky imunitního systému, známé jako makrofágy. Tyto makrofágy se stanou součástí stěny tepny.

Což ještě zhoršuje druhý účinek aktivace receptorů CB1, který zvyšuje množství "špatného" nízkodenzitního lipoproteinu (LDL), cholesterolu makrofágů, který se také lepí na stěny tepny. Zvýšené hladiny reaktivních forem kyslíku mají špatný vliv na hromadění plaku a zvyšují riziko infarktu a mrtvice.

Vliv receptorů CB2 na kardiovaskulární zdraví

Zatímco léky, které aktivují receptory CB1 mohou mít negativní vliv na kardiovaskulární zdraví, léky, které selektivně aktivují receptory CB2 mají pozitivní účinky na zdraví srdce.

Bylo prokázáno, že nízké dávky THC omezují hromadění plaku v tepnách a snižují tím riziko aterosklerózy.

Receptory CB2 se nejčastěji vyskytují v buňkách imunitního systému, ale jejich počet narůstá v těch místech těla, která jsou postižena onemocněním, nebo zraněním. Takže to nejsou jen dobří pomocníci v boji s negativními účinky receptorů CB1 na zdraví srdce, ale mohou být také slibnými pomocníky, snižujícími poškození po zranění, nebo kardiovaskulární příhodě.

Aktivace receptorů CB2 tlumí zánět a snižuje množství volných radikálů, které zvyšují ukládání plaku v tepnách, a tím riziko infarktu a mrtvice. Prostřednictvím těchto protizánětlivých účinků může aktivace receptorů CB2 pomoci zmírnit následky infarktu a mrtvice.

O čem píšeme

Je THC nebezpečné pro kardiovaskulární zdraví?

Odpověď závisí na množství. THC může aktivovat jak receptory CB1, tak i receptory CB2, ale zdá se, že nízké dávky THC nejsilněji aktivují právě receptory CB2, které mají pozitivní kardiovaskulární účinky. Při větších dávkách THC dochází k přesunu účinků z receptorů CB1 na receptory CB2, což má negativní dopad na kardiovaskulární systém.

Ve skutečnosti bylo prokázáno, že nízké dávky THC omezují hromadění plaku v tepnách a snižují tím riziko aterosklerózy. Má se za to, že pozitivní účinky nízké dávky THC pramení z aktivace receptorů CB2, ne receptorů CB1, což naznačuje, že schopnost THC aktivovat receptory CB2 může ochránit srdce, zatímco aktivace receptorů CB2 jej může poškodit.  

Jak ostatní kanabinoidy ovlivňují kardiovaskulární zdraví

Kromě THC existují ještě dva velmi hojné fytokanabinoidy, CBD a tetrahydrocannabivarin (THCV). CBD umí blokovat schopnost THC aktivovat receptory CB1, a tím by mohlo chránit před poškozeními, způsobenými poklesem krevního tlaku a zvýšeného srdečního rytmu, což způsobuje samo konopí.

CBD je samo o sobě silným antioxidantem, který neutralizuje škodlivé volné radikály. Má také silné protizánětlivé účinky, které mohou omezit poškození, způsobené aktivací receptorů CB1. CBD má také pozitivní vliv na rizikové faktory kardiovaskulárního systému a u zvířat přispívá ke zotavení po infarktu a mrtvici.

THCV působí na kardiovaskulární systém pozitivně tím, že již při malém množství blokuje funkce receptorů CB1. Má se za to, že prostřednictvím tohoto mechanismu THCV snižuje u obézních myší citlivost na inzulín, což zmenšuje riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. A v druhé fázi klinických testů se ukázalo se, že stejně jako CBD, je i THCV bezpečné. THCV sice při vysokých dávkách aktivuje receptory CB1, ale většina druhů konopí obsahuje tak nízké množství THCV, které receptory CB1 aktivovat neumí.

Syntetické kanabinoidy mohou způsobit smrt

Syntetické kanabinoidy, zejména ty, které se snaží napodobovat THC, jsou spojovány s mnoha závažnými zdravotními následky Vzhledem k dopadu, jaký může mít aktivace receptorů CB1 na kardiovaskulární zdraví, by to nemělo být překvapivé. 

Například syntetické kanabinoidy "K2" a "Spice" aktivují receptory CB1 2krát až 100krát lépe, než THC. Syntetické kanabinoidy jsou už po prvním použití spojovány s velkým množstvím lékařských pohotovostí. Můžeme mezi ně zařadit nebezpečně nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus a selhání ledvin, které může způsobit smrt.

Konopí a srdeční rizika - shrnutí:

Ačkoliv se tato situace může zdát děsivá, kardiovaskulární příhody představují pouze 2% všech onemocnění, spojovaných s konzumací konopí.

Vztah konopí a kardiovaskulárního zdraví zůstává stále nejasný, a nám nezbývá, než odvozovat účinky konopí z účinků, které má THC samo o sobě, nebo z účinků aktivace receptorů CB1 a CB2, které můžeme pozorovat u zvířat.

Nové studie dokazují, že konzumace konopí zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod, zároveň však tyto studie neberou v potaz množství konzumovaného THC, přítomnost dalších kanabinoidů, které často působí opačně, dobu, frekvenci, ani metodu konzumace. Bez ohledu na to, jak si toto riziko sami vyložíte, vyhněte se syntetickým kanabinoidů, jako K2 a Spice - mohou Vás zabít.

Autor: JOSH KAPLAN

 

Časté dotazy

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou srdeční choroby nejčastější příčinou úmrtí. Dle studie lze při užívání CBD předejít až 90% infarktům, neboť má CBD léčivé a ochranné vlastnosti proti rozvoji srdečních chorob. CBD olej je vhodný k užívání jako doplněk ke zmírnění běžných dopadů srdečních onemocnění a dokáže zmírnit základní příčiny onemocnění. CBD je prospěšná pro lidi se srdeční arytmií spojenými s úzkostí a zánětlivými příčinami. CBD má tyto vlastnosti, které jsou prospěšné při léčbě srdečních chorob: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje hubnutí (podpora metabolismu a imunity), snižuje zánět, snižuje krevní tlak a chrání tepny před oxidačním stresem.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/13/18