Působí více CBD lépe? (Vědecký pohled na správné dávkování CBD proti úzkosti a dalším nemocím)

  • CBD v těle působí na různorodé množství receptorových oblastí
  • Kanabinoidy CBD se dají použít proti různým onemocněním jako je epilepsie, i proti psychickým poruchám jako je stres a úzkosti
  • Pro efektivní léčbu je však třeba znát správné dávkování hodící pro každou individuální poruchu

V roce 2015 Národní institut pro zdraví a výzkum Spojených států vynaložil 21.2 milionů dolarů z celkového rozpočtu 111 milionů dolarů, uložených pro výzkum kanabinoidů a jejich potenciálních léčebných účinků. Projekty financované těmito dotacemi se soustřeďují na veškeré možné modifikace endokanabinoidního systému těla a tělu vlastních endokanabinoidů, nebo pomocí použití rostlinných fytokanabinoidů.

Zatímco primární fytokanabinoid delta-9-THC je již pro své léčebné účinky široce uznávaný, sekundární CBD se začíná prodírat do čím dál většího počtu medicínských sfér a potenciálních využití. V rámci uznání nadějných léčebných účinků CBD se tak Národní institut pro zdraví rozhodl oddělit z rozpočtu celých 9 milionů dolarů a to výhradně na výzkum CBD.

Valná část tohoto výzkumu se soustředí na případnou léčbu epilepsie, zejména pak těžce léčitelnou, dětskou formu epilepsie. Momentální studie poukazují na obrovský potenciál CBD v těchto případech. Denní dávka 600mg CBD u dětí snížila frekvence záchvatů průměrně o 39%. To je však větší dávka, než jakou můžete pozorovat u většiny dostupných CBD produktů. U těchto produktů se většinou můžete dočíst, že pomáhají proti úzkostem, bolestem, zánětům a dalším.

Proč tedy pořádně nezvýšit dávkování CBD, třeba právě v aplikaci proti úzkosti? Pokud stačí málo, více určitě zapůsobí lépe, ne? Jako to tak však vypadá, odpovědí je zde ne, lepšího účinku CBD pomocí zvýšeného dávkování nedosáhnete. V případě CBD je potřeba dodržovat určité rozmezí dávkování, specifické pro danou kondici, kterou chcete pomocí tohoto kanabinoidu léčit. Je třeba tedy najít takovou zlatou střední cestu, kde není CBD aplikováno moc, a zároveň ani ne málo.

„Například, proti stresu a úzkosti CBD působí efektivně již v malých dávkách. Oproti tomu použití CBD proti epilepsii vyžaduje značně silnější dávkování.“

cbd oleje marihuana

Správné dávkování CBD proti úzkosti

Pokud to s dávkováním takzvaně přestřelíte a překročíte zlatou míru, dojde ke značnému snížení efektivnosti CBD. V jedné ze studií vykonaných na zvířecích subjektech z roku 1990 bylo zjištěno, že při malých dávkách může být CBD proti úzkosti efektivní, zatímco při aplikaci dávky vyšší již proti-stresové účinky pozorovatelné nejsou. Autoři studie uvádí, že pozorovali typický efekt takzvaně obráceného-U. Během čtyř různých dávek bylo pozorováno, že od nejnižší po nejvyšší první dávka působí mírně pozitivně, druhá dávka působila nejsilněji, třetí slaběji než druhá a čtvrtá, nejvyšší, nepůsobila proti úzkosti skoro vůbec.

I přesto, že tento mechanismus působení zní neobvykle, ve skutečnosti je vcelku běžný pro látky účinkující na více receptorů naráz, tak jako CBD. Dle průzkumu efekt je efekt obráceného-U pozorován u 37% studií zabývajících se toxikologií různých látek. Fakt, že CBD není jedinou látkou působící ve stylu obráceného-U nám napovídá, že se nejedná o náhodu, ale o diferenciální působení v různých oblastech mozku.  

Různorodé zdravotní účinky CBD

Fakt, že je léčebné spektrum konopného CBD značně širokosáhlé – CBD je možno využívat pro léčbu různých typů bolestí, úzkostí, PTSD (post-traumatické depresivní poruše) a dalším – reflektuje jeho velmi diverzifikované „terče působení“ rozložené po celém těle i mozku ve formě receptorů endokanabinoidního systému. Každé z receptorových center, které je možno pomocí CBD zaměřit, má jiné „zlaté měřítko“ pro dávkování. Určení a znalost dávkování na základě zaměření je tedy v případě léčby pomocí CBD esenciální.

Roger Pertwee, známý badatel, farmakolog a proponent kanabinoidu CBD, popsal rozdíly mezi účinky nízkých, středních a vysokých dávek v často citovaném výzkumu zveřejněném v Britském vědeckém magazínu farmakologie. Jak bylo očekáváno, nízké dávky CBD ovlivňují menší počet neurálních terčů – receptorů. Za použití relativně malých dávek je CBD schopno zabránit endokanabioidům (tělu vlastním), jako je anandamid, a fytokanabinoidům (rostlinným), jako je delta-9-THC interakci s nervovou soustavou. Tímto mechanismem se také často vysvětluje účinek CBD schopný potlačit negativní efekty vysoké dávky THC, jako jsou pocity úzkosti nebo třes.

Účinky CBD proti úzkosti objasněny

Pozitivní účinky CBD proti pocitům stresu a neklidu jsou spojovány s působením na specifický typ serotoninových receptorů. Serotonin je velmi důležitý přenašeč nervového vzruchu, starající se o regulaci nálady a stresové odezvy. Nízký obsah serotoninu je považován za jednu z nejdůležitějších příčin přetrvávajícího stresu, pocitů úzkosti až deprese. Ještě častější je snaha léčit stres a deprese pomocí léků, které fungují na principu blokace odbourávání a zachytávání serotoninu, čímž se v těle zvýší jeho celková zásoba.

Studie CBD provedené na myších odhalují, že tento kanabinoid působí v mnoha směrech podobně, jako běžně používaná farmaceutika, a zvyšuje celkovou aktivaci a tvorbu serotoninu.

„U myší jsme při použití nízkých až středních dávek zpozorovali lepší response proti stresu. Testované myši jsou hodinu uzavřeny řekněme „ve svěrací kazajce“ a nemohou se hýbat. Poté se jim podá CBD a změří se stresová odezva, která se následně porovná s odezvou bez CBD nebo za použití jiných léčiv.“

výzkum cbd oleje konopí

Efekty CBD proti úzkosti však nefungují při překročení střední dávky a tehdy, když se předem zablokují receptory 5-HT1, což nám napovídá, že stresová odezva má co dočinění právě v aktivaci tohoto receptorového typu.

Podobné dávky CBD a jejich pozitivní účinky byly demonstrovány i při pokusech na lidech, kde se projevila jeho účinnost u lidí trpících na všeobecnou úzkost při socializaci a také u těch, kteří ho užijí před veřejným projevem. Tyto pozitivní antistresové účinky jsou asociovány právě s obnovením normálních funkcí v oblastech mozku zodpovědných emoční deregulaci.

Pozitivní efekty CBD v léčbě úzkosti jsou po provedení těchto výzkumů pozorovány při použití zhruba 25% dávky běžně užívané k léčbě epilepsie.

CBD proti mrtvici?

Zatímco CBD a jeho schopnost aktivovat receptory 5-HT1a je pro zabránění mrtvice nedostatečná, jeho dalším nadějným terčem, na který míříme zejména v případě léčby epilepsie, je receptor GPR55. Tento receptor je při abnormálním chování schopen spustit kaskádu negativních procesů v mozku. CBD však působí jako antagonista GPR55 (vypíná ho), což znamená, že proti mrtvicím působit preventivně. Avšak v moment, kdy se to s dávkou CBD přežene, mohou být tyto výhody ztraceny, stejně jako například zmíněné antidepresivní účinky.

Identifikace veškerých oblastí, na které je CBD schopno působit ve spojení s neméně zajímavou různorodostí účinků při rozdílných dávkováních je obrovským, obsáhlým tématem, na který se soustředí mnoho momentálně probíhajících studií.

Znalostí naprosto přesného dávkování pro různorodá onemocnění se dostaneme na novou úroveň pochopení léčby pomocí konopí. Působení léčebné marihuany je obdivuhodně širokosáhlé. Kolik zbývá času do doby, kdy její efekty pochopíme zcela a do detailu, můžeme jen hádat. Jedno je však jisté již teď  - léčebné konopí je dle celé řady studií schopno při různorodých poruchách i onemocněních a je schopno vrátit naději do života mnoha lidí, a spolu s ní vymazat i určitou míru lidského utrpení.

 

Zdroj: leafly.com

O čem píšeme

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/04/18