Přírodní Antidepresiva (Nedostatek látek z konopí způsobuje stres, deprese?)

  • Přírodní Antidepresiva (Nedostatek látek z konopí způsobuje stres, deprese?)
  • S občasným i častým stresem se čas od času v životě střetne každý z nás
  • Rozdílem je však stres způsobený externími vlivy a stres až deprese způsobená nerovnováhou látek jako jsou hormony a zejména endokanabinoidy v lidském těle
  • Oficiální průzkumy i zkušenosti uživatelů prokazují, že je léčebné konopí schopno v případě stresu pomoci

 

Každý se občas přistihne ve stavu, kdy se mu zkrátka nic nechce, chuť do života je tatam a známý pocit úzkosti až stresu jde cítit při každém pokusu se do něčeho pustit. Ve většině případů si lze jednoduše oddechnout, zpomalit popřípadě chvíli meditovat a nechat svou mysl volně restartovat a navrátit do normálního stavu. Takový už je život a nikdo není vysmátý od začátku až do konce, 24 hodin denně. Co když ale pocity stresu a úzkosti přetrvávají dny, měsíce nebo v extrémních případech roky? Potom je třeba začít hledat příčinu…

Jednou z příčin trvalé úzkosti může být přímá, fyzická mentální porucha, která dle průzkumů postihuje více než 350 milionů lidí po celém světě. Procentuálně se jedná o celých 5% populace, což opravdu není málo.

Dnes se podíváme na oficiální výzkum látek z konopí jako antidepresiv, mechanismus účinku kanabinoidů a také na některé z odrůd a produktů, které mohou proti stresu a úzkosti kvalitně zapůsobit.

Deprese navíc eventuelně vede až k sebevražedným stavům. Dle statistiky se kvůli depresi zabije jeden člověk zhruba každých 15 minut.“

marihuana stres deprese lék

Role marihuany jako přírodního antidepresiva

Experimentální studie a neoficiální tvrzení uživatelů nám již delší dobu napovídají, že je role léčebného konopí jako přírodního antidepresiva mnohem důležitější, než by některé farmaceutické společnosti možná chtěly přiznat. Celá záležitost se však mění spolu s vzestupem oficiálních klinických studií, zabývajících se funkcemi endokanabinoidního systému a jeho roli v úzkosti a depresivních stavech.

Abychom lépe pochopili, jak jsou kanabinoidy obsažené v léčebném konopí schopny proti stresu a depresím pomoci, můžeme se podívat na klasickou léčbu pomocí farmaceutik a její mechanismy.

Běžná farmaceutika a antidepresiva ve většině případů fungují na bázi zpětného vychytávání serotoninu, který se v mozku stará o regulaci (světe, div se) nálady. Zjednodušeně řečeno, nedostatek serotoninu se rovná pocitu úzkosti. Antidepresiva tedy při účinků míří na receptory serotoninu a zároveň zabraňují jeho rozpadání. Ve výsledku je tedy v mozku „zadrženo“ větší množství serotoninových molekul, což u některých pacientů může (ale i nemusí) pomoci.

„Jedním z nejrychleji antidepresivně působících kanabinoidů, které můžeme nalézt v konopí, je CBD (Cannabidiol). Antidepresivní účinky cannabidiolu byly demonstrovány zejména v studii zveřejněné na stránkách magazínu Farmakologie roku 2016.

Studie CBD jako přírodního antidepresiva

Účinky léčebného konopí byly napříč velmi širokou základnou uživatelů odjakživa považovány za příznivě působící na psychický stav. Teprve nedávno se však o tyto potenciálně antidepresivní efekty začala zajímat i základna vědců z oboru neurověd.

Neurovědci zpozorovali mimo jiné zejména dva neurochemické procesy v mozku, probíhající pod vlivem CBD. Hlavní oblastí, kde CBD pomáhá, je dle momentální vědy ovlivnění produkce a regulace mozkových glutamátů a již zmíněného serotoninu. Badatelé se na tuto oblast zaměřují zejména z toho důvodu, že právě zdejší oblasti jsou v případě narušení považovány za příčinu deprese. Ve skutečnosti však příčin může být mnohem více a na jejich detekci momentální věda stále pracuje.

V další ze studií, vedené doktorkou Raquel Linge, vykonané na Univerzitě Cantabria vědci pozorovali účinky CBD na mozky 40 pokusných myší. Snahou bylo hlavně detekovat antidepresivní účinky a oblasti mozku, kde CBD působí nejlépe. Některým z myší byla před pokusem vyoperována část mozku zvaná „bulbus olfactiorus“. Jedná se o malou přední mozkovou partii, v oblasti konce čichového nervu.                 

Symptomy způsobené odstraněním bulbusu olfactiorusu se vyznačují hyperaktivitou, narušením správných funkcí paměti a snížení zájmu o cukr jako o odměnu za aktivity.

„Co zde vědce zajímá nejvíce je fakt, že se tyto symptomy dají u myší léčit stejným způsobem, jako se u lidí léčí deprese pomocí antidepresiv. Právě zde nastupuje CBD.“

Ve výsledku se ukázalo, že u myší, kterým bylo podáno bylinné CBD, se výše zmíněné příznaky značně zklidnily již do 30 minut. Oproti tomu u myší, kterým bylo podáno placebo, nebylo pozorováno žádné zlepšení. Dále, u myší, u kterých léčba pomocí CBD trvala déle, než týden příznaky absolutně vymizely. Myši se vrátily do normálu a začaly reagovat na cukr jako odměnu. Následné pozorování mozků těchto myší vědcům ukázalo, že hlavní změnou bylo zvýšení serotoninu a glutamátu.

Zajímavým rozdílem byla produkce glutamátu a serotoninu u myší bez vyoperované části mozku. Produkce glutamátu byla navýšena rapidně, hned po první dávce. Navíc, navýšení pokračovalo jak u myší, kterým bylo CBD podáváno celý následující týden tak u těch, kterým CBD vědci vysadily. Zajímavější je však pozorování serotononinu, jehož produkce byla výrazně zvýšena výhradně u myší s vyoperovanou částí mozku. To vědcům dále napovídá, že mozek na zvýšení produkce serotoninu reaguje lépe právě v případě, jsou li přítomny symptomy spojené s depresí - stejně jako u lidí.

OBX (studie na myších se základem vyoperování části mozku) je široce uznávanou metodou výzkumu deprese a její léčby.

„Výsledky výše zmíněného průzkumu vědcům napovídají, že se v CBD dost možná skýtá rychle účinkující antidepresivum, které působí rapidně, bez negativních vedlejších účinků a s možností udržitelné dlouhodobé léčby.“

deprese účinky konopí antidepresiva

Proč používat CBD, místo antidepresiv od doktora?

Spolu se stále rostoucím počtem lidí, kterým jsou klasická farmaceutická antidepresiva předepisována, roste i vlna negativních ohlasů. Pacienti si stěžují na nebezpečné a nepříjemné, toxické vedlejší efekty prášků proti depresi. Celkově vzato lze říci, že se pacient braním prášků proti depresi vystavuje riziku vždy, obzvláště razantní rizika však spočívají v dlouhodobém braní výše zmíněných SSRI – prášků na bázi zpětného vychytávání serotoninu.

„Navíc, i přesto, že se jedná o nejčastěji předepisovaný typ prášků proti depresi (SSRI), statistiky ukazují, že se pozitivní účinky vyskytují pouze u jednoho pacienta ze tří.“

Nebezpečný je zde i nedostatek informací o dlouhodobých efektech těchto drog. Zarážející je i fakt, že další z průzkumů změřili dlouhodobý rozdíl mezi účinkem antidepresiv a podáváním placeba. Rozdíl? Téměř žádný – placebo funguje dlouhodobě skoro stejně antidepresivně, jako antidepresiva.

Nebezpečí braní prášků proti stresu, depresi

Některé z novodobějších výzkumů poukazují i na docela šokující zjištění, že SSRI antidepresiva namísto stabilizace nálady a zklidnění některé pacienty ještě více rozhodí a dostanou do ještě hlubších stavů deprese. Podle názoru jednoho z předních psychiatrů a profesorů Davida Healyho:

„…způsobují antidepresiva každý rok o celé 4 tisíce sebevražd více. Tento fenomén koření právě v negativních efektech mnohých antidepresiv jakými jsou neustálá únava, velmi snížený až žádný sexuální apetit, neschopnost dosáhnout orgasmu a samozřejmě myšlenky na sebevraždu.“

Mezinárodní asociace institutů psychologie spekuluje o tom, že jsou SSRI antidepresiva předepisována moc volně a často, zejména potom v USA. Thomas Insel, přední vedoucí Národního institutu pro výzkum mentálního zdraví, se drží názoru, že i přes komplexnost veškerých dat je zde jasná potřeba pro mnohem více informací o tom, kdo antidepresiva opravdu potřebuje a kdo ne. „Zkrátka potřebujeme něco lepšího s rychlejším, jistějším a hlavně bezpečnějším účinkem.“ Objev účinků CBD je tak dost možná zkoumán v pravou dobu.

Vedlejší, nebezpečné účinky „prášků na hlavu“

Mezi další rizikové faktory, mimo ještě zhoršenou psychickou kondici, patří při braní SSRI značně nepředvídatelná emoční response. Zjednodušeně řečeno, každý pacient na antidepresiva reaguje jinak. Doktoři tak často zmiňují, že mnoho jejich pacientů z ničeho nic prášky brát prostě přestane a to i přesto, že jim to sami doktoři nenařídili. Jak sami vidíte, okolo antidepresiv panuje dost velká nejistota.

Někteří z pacientů se ve výsledku cítí dle vlastních slov skvěle a věří, že jsou napraveni. Jiní zase pociťují naprosté emoční umrtvení a prášky nemohou vystát. Navíc, pokud pacienti léčiva tohoto typu vysadí moc rychle, může dojít k dalšímu, umocněnému cyklu deprese.

Podle Národního institutu mentálního zdraví „je léčba depresivních poruch velmi komplexním fenoménem a ve výsledku na léčbu chemickými přípravky kvůli různým příčinám reaguje téměř každý jinak. Navíc, z našich dosavadních pozorování vychází najevo, že zhruba u poloviny lidí je zlepšení kondice pouhým výsledkem placebo efektu. 50%? Tady už se nejedná o přesnou léčbu, ale pouze o pokus.“

Jak jistě sami vidíte, máme zde spoustu problémů. Nikdo pořádně neví, zdali jsou antidepresiva jako například SSRI opravdu lékem, nebo pouhým placebem. Co se však ví určitě, je, že mohou kondici buďto zlepšit nebo zhoršit.

„U léčby pomocí CBD byl samozřejmě pozorován jak placebo efekt, tak i opravdové zlepšení kondice. Zhoršení nálady či nepříznivé efekty však dle dosavadních zdrojů pozorovány nebyly.„

konopí stres marihuana

Odrůdy a produkty konopí na léčbu deprese a stres:

1. CBD Oleje v použití proti stresu

Pro ty z vás, kteří chtějí mít po ruce jednoduchou, rychle aplikovatelnou a koncentrovanou konopnou pomůcku proti stresu a depresi je CBD olej či extrakt dost možná ideální volbou. Navíc, v případě aplikace samotného CBD se dle dosavadních pozorování nevyskytuje žádné omezení pozornosti či všeobecně střízlivosti.

Navíc, můžete si vybrat hned z několika různých druhů podávání CBD oleje:

  • Nejjednodušší aplikací je kapání oleje přímo pod jazyk.
  • Rozpustit se CBD oleje mohou i v teplých (ne horkých) nápojích.
  • Pokud chceme, můžeme CBD extrakty přidávat i do pokrmů.
  • Dalším způsobem může být i lokální podání pomocí vodiček či mastí. Tento způsob se však pochopitelně místo léčby deprese hodí spíše na bolesti svalstva či kloubů.

2. Odrůdy konopí s vysokým obsahem CBD vhodné proti depresi a stresu

Exodus Kush

Model z genetické strany Indiky, velmi oblíbený napříč pacienty vyhledávajícími odrůdy proti depresi a stresu je speciální odrůda Kushe v podání DNA Genetics – Exodus Kush.

Exodus Kush je dle zkušeností uživatelů typický svým uzemňujícím efekt, velmi vhodným pro opravdové chvíle pohody, relaxace a rozjímání. Ve spojení s meditací a aktivním snažením se o rozluštění příčiny stresu či přímo deprese je možné dosáhnout významných pokroků ve snaze navrátit se do vybalancovaného psychického rozpoložení.

Desert Diesel

Semenná banka Humboldt Seeds popisuje ve zkratce odrůdu Desert Diesel jako „silnou, robustní a jednoduchou na pěstování“.

Desert Diesel vznikl velmi přátelským způsobem. Kamarádi semenné banky Emerald Mountain Seeds darovali genetiku jejich nového „Afghan Dieselu“ bandě od Humboldt Seeds, kteří neváhali a zkombinovali dar se svým vlastním výtvorem Amherst81st. Výsledkem je velmi účinná odrůda s dominancí Sativy – Desert Diesel.

Jakožto odrůda s vysokým obsahem THC (19%) a sativními geny se Desert Diesel pro odbourávání stresu a depresí hlavně před den, kdy chce člověk zůstat všeobecně aktivní a čilý.

Devil Cream Auto

Ďábelský krém jako název nezní zrovna dvakrát antidepresivně, přesto si uživatelé tohoto velmi zajímavého křížence Dark Devil Auto a Black Creamu od seed banky Sweet Seeds účinky pro zlepšení nálady velmi chválí.

Zahradníky i rekreační uživatele bude zřejmě zajímat velmi specifická, až parfémově ovocná vůně výsledných květů a také tmavě fialové zbarvení, díky kterému jsou rostliny vzhledově naprosto unikátní.

Blue Moonshine

Modrý měsíční svit je nejen odrůdou vhodnou pro pravé konopné gurmány, ale také pro všechny, kteří věří v dlouholeté zkušenosti uživatelů i zahradníků. Blue Moonshine si totiž jejich srdce získává již od 90. let. Geneticky je tento model nejblíže legendární Blueberry, kterou jsme nemohli vynechat ani v článku 5 odrůd konopí, které působí jako přírodní antidepresivum.

Jelikož je Blue Moonshine geneticky na straně Indiky, drží se při růstu značně při zemi, což si chválí zejména shovívaví zahradníci.

Royal Medic

Jak už napovídá samotný název, Royal Medic je pro mnohé doslova královskou, bylinnou medicínou. Přesněji se jedná o křížence mezi slavnou španělskou odrůdou Juanita la Lagrimosa, známou pro svůj vysoký obsah CBD a léčebné účinky, a odrůdou Critical, kterou díky své proslulosti snad ani nemusíme popisovat.

Díky naprosto vyrovnanému obsahu kanabinoidů THC a CBD se v odrůdě Royal Medic skýtá velmi vybalancovaný rostlinný lék, který nepůsobí nijak přehnaně omamně a umožňuje tak uživatelům dostatečný přísun bylinných látek kdykoli je to potřeba. Zahradníci si zase chválí hutnost výsledných keříků, které podělily schopnost vysokého výnosu a mohutnost květů po slavném Criticalu.

Semínka marihuany jednoduše, podle filtru

Pokud vás zajímají odrůdy konopí působící proti úzkosti a stresu, doporučujeme vám využít náš filtr na hlavní stránce Semena-Marihuany.cz.

Nejenže můžete vyhledávat odrůdy vhodné právě pro vás nebo proti depresi, naleznete také mnohé další, vhodné například proti migrénám, nespavosti, bolestem, únavě či zánětům.

Přejeme příjemné vybírání a hodně úspěchu v boji proti stresu a depresím.

Zdroje:  
“CBD For Depression: CBD Can Help Improve Your Mood.” SOL✿CBDwww.solcbd.com/blogs/news/cbd-for-depression-research-on-cbd-for-depression

Kirsch, Irving. “Antidepressants and the Placebo Effect.” Zeitschrift Fur Psychologie, Hogrefe Publishing, 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172306/

Blessing, Esther M, et al. “Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders.” Neurotherapeutics : the Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Springer US, Oct. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/

Linge, Raquel, et al. “Cannabidiol Induces Rapid-Acting Antidepressant-like Effects and Enhances Cortical 5-HT/Glutamate Neurotransmission: Role of 5-HT1A Receptors.” Neuropharmacology, U.S. National Library of Medicine, Apr. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26711860 

Zanelati, T V, et al. “Antidepressant-like Effects of Cannabidiol in Mice: Possible Involvement of 5-HT1A Receptors.” British Journal of Pharmacology, Blackwell Publishing Ltd, Jan. 2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002102

Zboží k článku

  • Články z kategorie Léčebné využití mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.