Dopad zákonů o užívání lékařské marihuany na dospívající

  • Dopad zákonů o užívání lékařské marihuany na dospívající
  • Přijetí zákonů týkajících se marihuany (MML) ve Spojených státech
  • Studie probíhala od roku 2003 do roku 2011 a bylo testováno 40 dospívajících osob.
  • Podle studie změna zákonů kolem konopí nevede ke změnám v užívání konopí mladictvými.

Cíl studie 

Lékařské zákony týkající se marihuany (dále MML) byly navrženy jako možná příčina nárůstu užívání marihuany u dospívajících ve Spojených státech. Byl hodnocen dopad léčebného konopí na dospívající, kteří užívají marihuanu od roku 2003 do roku 2011.

Metody

Využili jsme údaje ze Studie rizikového chování mládeže a vyhodnotili jsme účinky dopadů státních MML na užívání marihuany dospívajícími jedinci.

Státy, které byly zkoumány (Montana, Rhode Island, Michigan a Delaware), schválily MML během 8 let ,avšak v různém časovém období, což zajistilo, že současné výsledky nebudou mylné.

Výsledky studie 

Ve 40ti plánovaných porovnáních, které probíhaly průběžně ve všech státech a to tak, že polovina testovaných dospívajících byla vystavena MML a druhá polovina MML vystavena nebyla, byly zjištěny pouze 2 významné odchylky, což je výsledek závisející spíše na náhodě.

Další přezkoumání (nevýznamných) odhadů neodhalilo žádné rozpoznatelné schéma, které by naznačovalo vliv na sebepoškozenou prevalenci nebo frekvenci užívání marihuany.

Závěr 

Naše výsledky naznačují, že v zemích, které byly v rámci studie hodnoceny, neměly MML během prvních několika let po jejich schválení žádný vliv na užívání marihuany dospívajícími.

Dlouhodobější výsledky, po úplné implementaci MML se mohou lišit.

Zdroje: studie, obrázek: www.haveaheartcc.com

  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.