Analýza bezpečnosti a účinnosti užívání lékařského konopí u pacientů s rakovinou

  • Studie probíhala v letech 2015 až 2017 a zúčastnilo se jí skoro 3000 pacientů s rakovinou. 
  • Nejčastějším typem byla rakovina prsu a plic.
  • Cílem studie bylo detailněji prozkoumat účinnost a bezpečnost této léčby.

Rakovina jako celosvětový problém 

Rakovina je největším celosvětovým zdravotním problémem především kvůli vysoké úmrtnosti pacientů. Paliativní léčba zaměřená na zmírnění bolesti a nevolnosti pacientů s pokročilým onemocněním je základním kamenem onkologie.

V roce 2007 izraelské ministerstvo zdravotnictví začalo poskytovat souhlas pro užívání lékařského konopí pro zmírnění symptomů rakoviny.

Cílem této studie je popsat účinnost a bezpečnost této léčby.

Metody

Byla analyzována data, která byla sesbíraná v rámci programu, kterého se zúčastnilo 2970 pacientů s rakovinou, kteří se léčili lékařským konopím v letech 2015 až 2017.

Výsledky studie

Průměrný věk byl 59,5 ± 16,3 let, z toho 54,6% byly ženy a 26,7 % pacientů přiznalo předchozí zkušenost s konopím.

Nejčastější typ rakoviny byla: rakovina prsu (20,7%), plic (13,6%), pankreatitida (8,1%) a kolorektální (7,9%), přičemž 51,2 % bylo onemocnění 4. stupně.

Hlavní symptomy provázející léčbu byly: poruchy spánku (78,4%), bolest (77,7%, střední intenzita 8/10), slabost (72,7%), nevolnost (64,6%) a nedostatek chuti k jídlu (48,9%).

Po šesti měsících sledování zemřelo 902 pacientů (24,9%) a 682 (18,8%) ukončilo léčbu.

Zbylých 1211 pacientů (60,6%); 95,9% zaznamenalo zlepšení svého stavu, 45 pacientů (3,7%) nezaznamenalo žádnou změnu a 4 pacienti (0,3%) zaznamenali zhoršení jejich zdravotního stav

Závěr 

Konopí jako paliativní léčba pacientů s onkologickým onemocněním se jeví jako dobře snášená, účinná a bezpečná možnost jak pomoci pacientům zvládat symptomy spojené s maligním onemocněním.

Zdroje: studie, obrázek: www.charityworld.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, Konopí a rakovina mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/18/18