Bezpečnost a účinnost lékařského konopného oleje pro behaviorální a psychologické příznaky demence:

  • U 11 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou byl zjištěn pokles některých hodnot po použití konopného oleje.
  • Tetrahydrokanabinol by mohl být v budoucnu velmi účinný při léčbě této choroby.

Cíle

Tetrahydrokanabinol (THC) je potenciální léčba Alzheimerovy choroby (AD).

Měřit účinnost a bezpečnost lékařského konopného oleje (MCO) obsahujícího THC jako doplněk k farmakoterapii, při zmírňování behaviorálních a psychologických příznaků demence (BPSD).

Metody průzkumu

11 AD pacientů bylo přijato do otevřené, 4 týdenní prospektivní studie

Výsledky

10 pacientů dokončilo studii. Bylo zaznamenáno signifikantní snížení skóre závažnosti CGI (6,5 až 5,7; p <0,01) a skóre NPI (44,4 až 12,8; p <0,01).

NPI domény významného poklesu byly: záchvaty, agitace / agrese, podrážděnost, apatie, spánek a nedostatečná péče.

Závěr

Přidání MCO k farmakoterapii AD pacientů je bezpečné a slibné pro další možnosti léčby

Zdroje: studie, obrázek: www.i60.cz

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, Alzheimerova choroba mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/25/18