Léčba bolesti hlavy pomocí konopí

  • Klinické studie prokázaly účinky konopí na chronickou bolest, praktické využití tohoto výzkumu je ale velmi omezené

Obsah

Potíže s hlavou jsou časté, oslabující a v mnoha případech existující léčba nepomáhá. Přestože klinické studie konopí o neuropatické bolesti prokázaly slibné výsledky, využití tohoto výzkumu bylo velmi omezené, zejména při léčení bolesti hlavy.

Toto přezkoumání zvažuje historické postupy používání marihuany, shrnuje stávající zprávy o užívání konopí pro léčení bolestí a zkoumá předklinickou literaturu zkoumající roli exogenních a endogenních kannabinoidů, které mění patofyziologii bolesti hlavy.

V současné době neexistují dostatečné důkazy o dobře navržených klinických studiích, které by podporovaly užívání konopí při potížích s hlavou, ale existující dostatečné anekdotické a předběžné výsledky, stejně jako přijatelné neurobiologické mechanismy, které by vyžadovaly řádně navržené klinické studie.

Tyto studie jsou potřebné k určení krátkodobé a dlouhodobé účinnosti specifických typů bolestí hlavy, kompatibility s existujícími léčbami, optimálních postupů při podávání a také potencionálních rizik.

Závěr 

Současné posudky zkoumají historické pokyny pro léčbu bolestí v souvislosti s marihuanou, dostupné klinické údaje o užívání konopí při bolestech hlavy a předklinickou literaturu o úloze endokanabinoidního systému při patofyziologii.

Z tohoto testu jsou učiněna různá metodická doporučení pro budoucí studie a jsou zvažovány potenciálně nové postupy léčby. Ačkoli je třeba dosáhnout kvantifikovaných klinických studií s cílem správně stanovit účinnost, je pravděpodobné, že konopí se objeví jako potencionální léčba některých pacientů s bolestmi hlavy.

Zdroje : studie, obrázek: www.cannabismo.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie CBD a Bolest mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/27/18
(Aktualizováno: 05/11/21)