Průřezový průzkum uživatelů lékařské marihuany - modely používání a vnímaná účinnost

  • 1429 uživatelů marihuany odpovědělo na anonymní dotazník.
  • Ten následně odhalil hlavní důvody, proč lidé užívají marihuanu.
  • Legální cesta ke konopí je však stále ještě nesnadná.

Pozadí studie 

Politické klima ohledně konopí jako léku se rapidně změnilo. Zákonodárci přijímají politiku týkající se vhodné lékařské aplikace, zatímco nedostatek výzkumu může učinit politická rozhodnutí kolem podmínek, pro něž je konopí účinným lékem, obtížné.

Metody

Byl vytvořen anonymní on-line dotazník pro dotazování uživatelů lékařské marihuany. Týkal se podmínek používání lékařského konopí, vnímání účinnosti a fyzického a duševního zdraví.

Účastníci byli osloveni prostřednictvím sociálních sítí a nebo bezplatnými výdejnami lékařské marihuany ve státe Washington.

Výsledky

Celkem 1429 účastníků užívalo lékařskou marihuanu. Nejčastějším důvodem k užívání lékařského konopí byla bolest (61,2%), úzkost (58,1%), deprese (50,3%), bolesti hlavy/migréna (35,5%), nevolnost (27,4%) a spasticita svalů (18,4%). V průměru účastníci hlásili 86% snížení symptomů v důsledku užívání konopí; 59,8% uživatelů lékařského konopí informovalo o použití marihuany jako alternativy místo farmaceutických léků. Celosvětové skóre v oblasti zdraví bylo srovnatelné s globální populací pro duševní a fyzické zdraví.

konopí výzkum studie marihuana drogy

Závěry

Zatímco výsledky hlášené pacienty podporují silnou účinnost u široké škály symptomů, mnozí uživatelé lékařské marihuany ji používají bez lékařského dohledu a pro situace, pro které neexistuje žádný výzkum, který by podporoval její užívání (například deprese, úzkosti).

Budoucí výzkum a politická veřejnost by se měly snažit snížit nesoulad mezi legálním a skutečným užíváním marihuany.

Zdroj: 
“Sex Differences in Cannabis Use and Effects: A Cross-Sectional Survey of Cannabis Users.” Mary Ann Liebert, Inc., Publisherswww.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0010

  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/28/18