• V roce 2005 proběhlo v Indii vyhledávání dostupné literatury, která se zabývá problematikou konopí.
  • Všichni testovaní byli muži, studie byla zaměřena na populaci hledající léčbu.

Souvislosti a cíle

Konopí je velmi často užívaná droga, její užívání je často spojováno s vyskytujícími se psychickými poruchami. Cílem tohoto systematického přehledu bylo poskytnout informace o publikovaných indických studiích, o souběžných poruchách užívání konopí a psychických poruchách.

Metody

V květnu roku 2005 bylo provedeno elektronické vyhledávání dostupné indické literatury pomocí příslušných vyhledávacích odkazů a v současném přehledu bylo zařazeno 52 článků v angličtině a publikovaných v Indii.

O čem píšeme

Výsledky

Studie konopí a souvisejících psychotických poruch (n=16) popisují především akutní případy s převážně pozitivními symptomy po použití konopí. Některé studie (n=6) zaznamenaly celkově vyšší převalenci všech psychických poruch a symptomů v důsledku užívání konopí, zatímco jiné (n=14) zaznamenaly vysokou míru užívání látek u osob s psychickými poruchami. Účinek užívání konopí na kognitivní funkci byl zaměřen na některé indické studie (n=7).

Ve všech těchto studiích kromě jedné byly testované subjekty muži a jedna studie popisovala model poskytování služeb pro osoby s duální diagnostikou v Indii. Většina výzkumu použila průřezový porovnávací plán a zaměřila se na populaci hledající léčbu.

Interpretace a závěry

Přehled indické literatury o užívání konopí a její souvislosti s psychickými poruchami naznačuje vysokou souběžnou prevalenci psychotických poruch, zvláště u zranitelných jedinců stejně tak jako vysokou míru společného výskytu jiných psychiatrických komorbidit.

Zdroje: studie, obrázek: www.ggindia.com

Časté dotazy

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 08/01/18