• V roce 2005 proběhlo v Indii vyhledávání dostupné literatury, která se zabývá problematikou konopí.
  • Všichni testovaní byli muži, studie byla zaměřena na populaci hledající léčbu.

Souvislosti a cíle

Konopí je velmi často užívaná droga, její užívání je často spojováno s vyskytujícími se psychickými poruchami. Cílem tohoto systematického přehledu bylo poskytnout informace o publikovaných indických studiích, o souběžných poruchách užívání konopí a psychických poruchách.

Metody

V květnu roku 2005 bylo provedeno elektronické vyhledávání dostupné indické literatury pomocí příslušných vyhledávacích odkazů a v současném přehledu bylo zařazeno 52 článků v angličtině a publikovaných v Indii.

Výsledky

Studie konopí a souvisejících psychotických poruch (n=16) popisují především akutní případy s převážně pozitivními symptomy po použití konopí. Některé studie (n=6) zaznamenaly celkově vyšší převalenci všech psychických poruch a symptomů v důsledku užívání konopí, zatímco jiné (n=14) zaznamenaly vysokou míru užívání látek u osob s psychickými poruchami. Účinek užívání konopí na kognitivní funkci byl zaměřen na některé indické studie (n=7).

Ve všech těchto studiích kromě jedné byly testované subjekty muži a jedna studie popisovala model poskytování služeb pro osoby s duální diagnostikou v Indii. Většina výzkumu použila průřezový porovnávací plán a zaměřila se na populaci hledající léčbu.

Interpretace a závěry

Přehled indické literatury o užívání konopí a její souvislosti s psychickými poruchami naznačuje vysokou souběžnou prevalenci psychotických poruch, zvláště u zranitelných jedinců stejně tak jako vysokou míru společného výskytu jiných psychiatrických komorbidit.

Zdroje: studie, obrázek: www.ggindia.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/01/18