Krátkodobé účinky kanabinoidů u pacientů s infekcí HIV-1

  • Na 67 pacientech nakažených virem HIV-1 byly krátkodobě testovány účinky konopí. 
  • Studie bohužel ukázala spíše negativní výsledky.

Použití 

Použití kanabinoidu by mohlo potencioálně změnit HIV RNA úrovně dvěma mechanismy: imunitní modulace nebo kanabinoidní interakce proteázy (protože obě sdílejí cytochrom metabolických cest P-450).

Cíl

Stanovení krátkodobých účinků kouření marihuany na virové zátěži u pacientů infikovaných HIV.

Metody

Randomizovaná placebem kontrolovaná 21denní intervenční studie.

Místo zkoumání

Lůžkové Všeobecné klinické výzkumné centrum v San Franciscu, Všeobecná nemocnice, San Francisco, Kalifornie

Účastníci 

67 pacientů s infekcí HIV-1

Intervence

Účastníkům byly náhodně přiděleny 3,95% tetrahydrokannabinolové cigarety s marihuanou, 2,5 mg dronabinolu (delta-9-tetrahydrokanabinol) nebo kapsle s placebem, třikrát denně před jídlem.

Měření

Hladiny HIV RNA, CD4 a CD8 podmnožiny buněk a farmakokinetické analýzy inhibitorů proteázy.

Výsledky

62 účastníků studie bylo způsobilých pro primární závěr (skupina marihuany, 20 pacientů, dronabinolová skupina, 22 pacientů a placebo, 20 pacientů). Výchozí úroveň HIV RNA byla méně než 50 kopií / ml pro 36 účastníků (58%), počet buněk byl 340 109 buněk / l.

Po úpravě pro výchozí proměnné,odhadovaný průměrný účinek versus placebo na změnu log10 virové zátěže od výchozí hodnoty do dne 21 byla 0,07 (95% CI, 0,30 až 0,13) pro marihuanu a 0,04 (Cl, 0,20 až 0,01)0,14) pro dronabinol.

Upravené průměrné změny virové zátěže v roce 2009 marihuany a dronabinolu ve srovnání s placebem byly 15% (CI, 50% až 34%) a 8% (CI, 37% až 37%).

Závěr

Kouření a ústní užívání kanabinoidů se zdá být nebezpečné u lidí s HIV infekcí s ohledem na hladiny HIV RNA, CD4 a CD8 počtu buněk nebo hladin inhibitorů proteázy v průběhu 21 dnů.

Zdroje: 
“Http://Ljournal.ru/Wp-Content/Uploads/2016/08/d-2016-154.Pdf.” 2016, doi:10.18411/d-2016-154.

Autor: Donal I. Abrams

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/02/18