Hodnocení národních potřeb kanadských ošetřovatelů týkajících se konopí pro terapeutické účely

  • V letech 2013 až 2014 proběhl v Kanadě národní průzkum ošetřovatelů.
  • Jeho výsledky měly odhalit, na jaké úrovni jsou jejich znalosti o lékařském konopí. 

V Kanadě byl umožněn přístup ke konopí pro lékařské účely (ACMPR) zdravotníkům (NP), kteří mají pravomoc udělovat povolení k užívání konopí pro terapeutické účely (CTP) oprávněným pacientům. Toto rozšíření rozsahu praxe NP znamená, že je důležité poskytnout vyvážené vzdělávání o konopí NP založené na důkazech. 

Cíl studie 

Cílem této národní studie bylo zhodnotit nedostatky znalostí a praxe NP, které souvisejí s CTP, s cílem informovat o vývoji budoucích vzdělávacích zdrojů, které zvyšují klinickou kompetenci NP a zlepšují péči o pacienty, kteří se léčí lékařským konopím.

Metody

Jedná se o kvantitativní, popisně průzkumnou studii. Celý národní průzkum NP probíhal od srpna 2013 do června 2014. NP byly osloveny pomocí e-mailových seznamů, které uchovávají četné kanadské ošetřovatelské organizace. Průzkum byl upraven z předchozího národního výzkumu, který  hodnotil vzdělávací potřeby CTP u kanadských lékařů. Průzkum vyhodnotil znalosti, zkušenosti, bariéry a postoje NP, které souvisejí s CTP, stejně jako preferovaný formát pro budoucí CTP vzdělávání.

konopí marihuana studie výzkum

Výsledky

Vzorek sestával ze 182 zdravotníků z celé Kanady. Největší nedostatek znalostí souvisel s dávkováním a vytvořením efektivních léčebných plánů pro pacienty používající CTP. Většina respondentů (76,3%) hodnotila potřebu vzdělání CTP jako "silně potřebnou" nebo "velmi silně potřebnou". Více než polovina (57%) uvedla, že by bylo pohodlné povolit lékařské konopí prostřednictvím ACMPR, toto číslo se zvýšilo na 64%, jestliže by zdravotnící získali odpovídající vzdělání.

Závěr 

Ošetřovatelé regulační organizace v partnerství s akademickými institucemi a vládními agenturami musí pracovat na rozvoji vzdělávacích a klinických kompetencí specifických pro CTP. 

Na řešení nedostatků v oblasti znalostí, které mají NP  a klinické překážky, jimž čelí, včetně CTP jako součásti jejich péče, jsou zapotřebí přizpůsobené vzdělávací programy.

Zdroje: “A National Needs Assessment of Canadian Nurse Practitioners Regarding Cannabis for Therapeutic Purposes.” Mary Ann Liebert, Inc., Publishers, www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2018.0002.

Autor: Lynda G. Balneaves

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/05/18