Účinnost inhalování konopí na bolestivou diabetickou neuropatii

  • 200 účastníků  z Rhode Islandu otestovalo účinky inhalování lékařského konopí. 
  • Hlavním důvodem jeho užívání je chronická bolest.

Úvod

Je málo chápána souvislost s uživateli lékařské marihuany. Snažili jsme se charakterizovat sociodemokratické aspekty a důvody užívání lékařské marihuany v Rhode Islandu a účastníci (n=200) byli přijati z jednoho ze dvou středisek pro léčbu bolesti v Rhode Islandu a byli požádání, aby se zúčastnili krátkého průzkumu, který zahrnoval posuzení interference bolesti pomocí BPI (Short Pain Inventory).

Většina účastníků byla mužského pohlaví (73%), kavkazská (80%), vysokoškolsky vzdělaná (68%) a zdravotně pojištěná (89%). Nejčastější důvodem užívání lékařské marihuany bylo zjištění, že jde o chonickou bolest.

O čem píšeme

Výsledky studie 

Účastníci měli vyšší pravděpodobnost, že mají BPI inference skóre bolesti >5, pokud byli starší (OR: 1,36, 95% CI: 1,04-1,78) nebo hlásili užívání konopí jako náhradu za léky na předpis (OR: 2,47, 95% CI: 1,23 -4,95) a bylo méně pravděpodobné, že mají interferenční skóre >5 pokud by měli vyšší výtěžky (OR: 0,53, 95% CI: 0,40-0,70) nebo tvrdili, že se někdy léčili na alkoholovou závislost. Jedna pětina účastníků měla v minulosti poruchu užívání drog nebo alkoholu.

Většina účastníků uvádí, že lékařské konopí zlepšuje jejich symptomy bolesti a mají zájem o alternativní možnosti léčby opiátových léčebných programů

Zdroje: Clinical Studies and Case Reports, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=524.

Autoři: Wallace MS, Marcotte TD, Umlauf A, Gouaux B, Atkinson JH

Časté dotazy

Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 měsíce, častá je u onkologických pacientů. Zdroj bolesti může být různý, doprovodnými příznaky jsou však pokles nálady, úzkost, bolest, nespavost a nechutenství. Kanabinoidy (CBD) pomáhá potlačit bolest působením na endokanabinoidní systém. CBD narozdíl od THC není psychoaktivní a má minimum nežádoucích účinků. Studie prokázaly, že u pacientů, kteří užívali CBD produkty buď čisté či se stopou THC, se prokazatelně snížila bolest. Dle dat CBD kalkulátoru pomáhá snížit bolest dávka CBD 13 - 39 mg s průměrem váhy 75 kg.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neuropatická bolest je způsobená poraněním a dysfunkčními nebo podrážděnými nervy. Nejběžnější důvody vzniku této bolesti je diabetes, zranění, rakovina, infekce, alkoholismu a autoimunitní poruchy. Studie prokázaly přínos THC a CBD, dle nich orální podávání CBD (CBD olej) vedlo ke zmírnění neuropatické bolesti. Dávkování konopí a CBD při bolestech je velmi individuální, zvyšující se dávkou narůstá i účinnost, dokud nedosáhne určitého bodu, následně se účinnost sníží.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 08/07/18