Účinnost inhalování konopí na bolestivou diabetickou neuropatii

  • 200 účastníků  z Rhode Islandu otestovalo účinky inhalování lékařského konopí. 
  • Hlavním důvodem jeho užívání je chronická bolest.

Úvod

Je málo chápána souvislost s uživateli lékařské marihuany. Snažili jsme se charakterizovat sociodemokratické aspekty a důvody užívání lékařské marihuany v Rhode Islandu a účastníci (n=200) byli přijati z jednoho ze dvou středisek pro léčbu bolesti v Rhode Islandu a byli požádání, aby se zúčastnili krátkého průzkumu, který zahrnoval posuzení interference bolesti pomocí BPI (Short Pain Inventory).

Většina účastníků byla mužského pohlaví (73%), kavkazská (80%), vysokoškolsky vzdělaná (68%) a zdravotně pojištěná (89%). Nejčastější důvodem užívání lékařské marihuany bylo zjištění, že jde o chonickou bolest.

Výsledky studie 

Účastníci měli vyšší pravděpodobnost, že mají BPI inference skóre bolesti >5, pokud byli starší (OR: 1,36, 95% CI: 1,04-1,78) nebo hlásili užívání konopí jako náhradu za léky na předpis (OR: 2,47, 95% CI: 1,23 -4,95) a bylo méně pravděpodobné, že mají interferenční skóre >5 pokud by měli vyšší výtěžky (OR: 0,53, 95% CI: 0,40-0,70) nebo tvrdili, že se někdy léčili na alkoholovou závislost. Jedna pětina účastníků měla v minulosti poruchu užívání drog nebo alkoholu.

Většina účastníků uvádí, že lékařské konopí zlepšuje jejich symptomy bolesti a mají zájem o alternativní možnosti léčby opiátových léčebných programů

Zdroje: Clinical Studies and Case Reports, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=524.

Autoři: Wallace MS, Marcotte TD, Umlauf A, Gouaux B, Atkinson JH

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/07/18