Rozdíl mezi ilegálním a lékařským používáním marihuany

  • Projekt byl použit v roce 2009 v Sacramentu a jeho cílem bylo porovnat dva typy kriminality.
  • Zaměřen byl na kriminalitu spojenou s bezplatnými výdejnami lékařské marihuany.

Předmět studie 

Teorie rutinních činností tvrdí, že kriminalita nastává v místech s adekvátním cílem, motivovaným pachatelem a nedostatečnou ochranou. Bezplatné výdejny léků, které vydávají lékařskou marihuanu mohou být místem, které tyto podmínky splňují, ale doposud nebyly studovány.

Metody

Ekologický, průřezový projekt byl použit v roce 2009 k průzkumu prostorového vztahu mezi hustotou léčebné marihuany a dvěma typy kriminality (násilné trestné činy a majetková kriminalita) v 95 sčítacích útvarech v Sacramentu v Kalifornii. Metody regrese prostorových chyb byly použity pro zjištění vztahů mezi mírou kriminality a hustotou výdejen lékařského konopí pro kontrolu charakteristik okolí spojených s rutinní činností.

O čem píšeme

Výsledky

Míra násilí a míra majetkové kriminality byly pozitivně spojeny s počtem komerčně zónovaných oblastí, procentem domácností pouze s jedním členem a mírou nezaměstnanosti. Vyšší kriminalita byla spojena s intenzivním sociálním znevýhodněním. Míra kriminality majetku byla pozitivně spojena s podílem obyvatel ve věku 15-24 let. Hustota bezplatných lékařských výdejen poskytujících lékařskou marihuanu nebyla spojována s mírami násilí nebo majetku.

Závěry

V souladu s předchozí prací byly proměnné, které měří rutinní činnosti na ekologické úrovni, související s trestnou činností. Nebyly pozorovány žádné průřezové vztahy mezi hustotou léčebné marihuany a výskytem násilné či majetkové kriminality v této studii.

Tyto výsledky naznačují, že hustota výskytu bezplatných výdejen, které poskytují lékařskou marihuanu, nemusí být spojena s mírou kriminality, nebo že jiné faktory, jako jsou opatření, která vydávají tyto poradny ke snížení kriminality (tj. Vrátnice, videokamery), mohou zvýšit ochranu tak, že odradí případné motivované pachatele.

Zdroj: 
“Exploring the Ecological Association Between Crime and Medical Marijuana Dispensaries.” Journal of Studies on Alcohol and Drugs, www.jsad.com/doi/pdf/10.15288/jsad.2012.73.523.

Autor: Nancy J Kepple 

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/10/18