Vliv lékařského konopí na bolesti u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

  • Studie hodnotila dopad užívání konopí na Parkinsonovu chorobu. Pro studii bylo vybráno 20 pacientů.

Pozadí studie 

Konopí může zmírnit bolesti různých etiologií. Tato studie hodnotila vliv konopí na motorické příznaky a parametry bolesti u pacientů s Parkinsonovou chorobou (PD).

Metody

20 pacientů s PD, kterým bylo uděleno povolení k užívání konopí, podstoupilo hodnocení před a po 30 konzumacích konopí a opět po dlouhodobém užívání.

Motorická funkce byla vyhodnoce stupnicí Unified PD Rating (UPDRS) dvěma snímači, jedná slepá. Bolest byla hodnocena pomocí indexu bolesti (PRI) a vizuální analogové stupnice (VAS) krátkého formuláře McGill Pain Questionnaire. Tepelné kvantitativní senzorické testování (QST) bylo provedeno u 18 pacientů.

Dvě po sobě jdoucí měření QST byly validovány u 12 pacientů bez předepisování konopí s PD.

Výsledky

V porovnání s výchozím stavem došlo k významnému poklesu oproti výchozím hodnotám na 30 minut po spotřebě konopí u průměrného motorického UPDRS skóre (38,1 ± 18 až 30,4 ± 15,6, p <0,0001), celkového PRI (27 ± 13,5 až 9,7 ± 11, p = 0,001) a skóre VAS (6,4 ± 2,8 až 3,6 ± 3,1, p = 0,0005).

Průměrná prahová hodnota bolesti za chladu se výrazně snížila u postižených končetin, ale pouze po vyloučení dvou pacientů, kteří konzumovali konopí spíše vaporizací než kouřením (19,5 ± 5,2 až 15,6 ± 8,7 ° C, p = 0,02).

Po dlouhodobé expozici (medián 14 týdnů) u všech postižených pacientů výrazně poklesla bolest končetin (43,6 ± 3,5 až 40,9 ± 3,3 ° C, p = 0,05) a u kuřáků konopí (43.7 ± 3.6 to 40.3 ± 2.5 °C, p = 0.008).

Závěry

Konopí zlepšila motorické skóre a symptomy bolesti u pacientů s PD, spolu s disociačním účinkem na prahové hodnoty bolesti při teplu a zimě. Periferní a centrální cesty jsou pravděpodobně modulovány konopím.

Význam

 Kvantitativní výsledky senzorických testů jsou významně pozměněny po konzumaci konopí u pacientů s PD. Konopí pravděpodobně působí na bolest v PD prostřednictvím periferních a centrálních cest.

Zdroje: Clinical Studies and Case Reports, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=574.

Autoři: Shohet A, Khlebtovsky A, Roizen N, Roditi Y, Djaldetti R.

  • Články z kategorie Studie, Parkinsonova choroba mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/11/18