Konopí použité u bolestivé senzorické neuropatie spojené s HIV

  • v letech 2003 až 2005 proběhl výzkum pacientů, kteří trpěli HIV a neuropatickou bolestí, a účinků lékařského konopí.
  • Výsledky potvrdily, že marihuana zmírňuje bolest u těchto dvou onemocnění.

Cíle

Stanovit účinek kouření konopí na neuropatickou bolest senzorické neuropatie spojenou s HIV a experimentální model bolesti.

O čem píšeme

Metody

Prospektivní randomizovaná, placebem kontrolovaná studie provedená v lůžkovém klinickém výzkumném středisku v období od května 2003 do května 2005.

Studie zahrnovala dospělé s bolestivou senzorickou neuropatií spojenou s HIV. Pacientům bylo náhodně přiděleno pro kouření buďto konopí (3,56% tetrahydrokanabinolu) nebo identické placebo cigarety, přičemž kanabinoidy byly extrahovány třikrát denně po dobu 5 dnů.

Primární výsledky zahrnovaly hodnocení chronické bolesti a procento dosažení > 30% snížení intenzity bolesti. Akutní analgetické a anti-hyperalgetické účinky kouření konopí byly hodnoceny za použití postupu kutní tepelné stimulace a modelu senzitizace tepla/kapsaicinu.

Výsledky

Padesát pacientů dokončilo celou studii. Kouření konopí snížilo každodenní bolest o 34% (medián snížení, IQR = -71, -16) oproti 17% (IQR = -29,8) s placebem (p = 0,03). Snížení bolesti o více než 30% bylo zaznamenáno u skupiny s konopím o 52% a u skupiny s placebem o 24% (p = 0,04).

První cigareta z konopí snížila chronickou bolest v průměru o 34% (medián snížení, IQR = -71, -16) oproti 17% (IQR = -29,8) s placebem (p = 0,03).

Snížení bolesti o více než 30% bylo zaznamenáno u skupiny s konopím o 52% a u skupiny s placebem o 24% (p = 0,04). První cigareta z konopí snížila chronickou bolest o medián 72% vs 15% u placeba (p <0,001). Marihuana snížila experimentálně indukovanou hyperalgezii k von Freyovým vlasovým stimulům (p </ = 0,05), ale zdálo se, že má malý vliv na bolestivost škodlivé tepelné stimulace. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr

Kouření marihuany bylo snášeno dobře a účinně zmírňovalo chronickou neuropatickou bolest vyvolanou senzorickou neuropatií spojenou s HIV. Tyto nálezy jsou srovnatelné s perorálními léky používanými pro chronickou neuropatickou bolest.

Zdroje: 
Clinical Studies and Case Reports, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=199.

Autoři: Abrams DI, Jay CA, Shade SB, Vizoso H, Reda H, Press S, Kelly ME, Rowbotham MC, Petersen KL.

  • Články z kategorie Studie CBD, CBD a Bolest mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/12/18