Vnímání konopí jako stigmatizovaného léku

  • Vnímání konopí jako stigmatizovaného léku
  • Kvalitativní popisné studie se zúčasnilo 23 osob užívajících konopí pro mnoho zdravotních problémů.
  • Cílem bylo popsat vnímání a reakce uživatelů na stigma spojené s konopím.

Pozadí

Navzdory rostoucímu rozšíření a akceptaci široké veřejnosti, je užívání konopí v mnoha kontextech nadále považováno za aberantní činnost. Nicméně je méně známo, jak stigma spojená s užíváním konopí ovlivňuje jednotlivce, kteří užívají konopí pro terapeutické účely (CTP), a jaké strategie používají tyto osoby ke správě přidruženého stigmatu. Cílem této kanadské studie bylo popsat vnímání uživatelů a reakce na stigma spojená s používáním CTP.

Metody

23 osob, které používaly CTP pro řadu zdravotních problémů, se zúčastnily semistrukturovaných rozhovorů. Přepisovaná data byla analyzována pomocí indukčního přístupu a srovnávacích strategií k prozkoumání vnímání účastníků CTP a identifikace témat.

Výsledky

Zkušenosti účastníků stigmaty souvisejí s negativními názory na konopí jako rekreační drogou, současnými trestními sankcemi spojenými s užíváním konopí a užíváním konopí v souvislosti se stigmatizací zranitelnosti (související s existující nemocí a postižením).

Strategie pro řízení výsledného stigma využívající CTP zahrnovaly: udržování CTP „v tajnosti“, vzdělávání těch, kteří neschvalují nebo nerozumí používání CTP a užívání konopí zodpovědně.

Závěry

Porozumění tomu, jak jednotlivci vnímají a reagují na stigma, mohou informovat o vývoji strategií zaměřených na snížení stigmatu spojeného s užíváním CTP, a tím řešit bariéry, kterým čelí ti, kteří užívají tento lék.

Zdroje: studie, obrázek: www.daily-mail.com

přidej komentář

Komentáře

Okomentuj příspěvek, přidej hodnotný komentář.

Přidat vlastní komentář


  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.