Vnímání konopí jako stigmatizovaného léku

  • Kvalitativní popisné studie se zúčasnilo 23 osob užívajících konopí pro mnoho zdravotních problémů.
  • Cílem bylo popsat vnímání a reakce uživatelů na stigma spojené s konopím.

Pozadí

Navzdory rostoucímu rozšíření a akceptaci široké veřejnosti, je užívání konopí v mnoha kontextech nadále považováno za aberantní činnost. Nicméně je méně známo, jak stigma spojená s užíváním konopí ovlivňuje jednotlivce, kteří užívají konopí pro terapeutické účely (CTP), a jaké strategie používají tyto osoby ke správě přidruženého stigmatu. Cílem této kanadské studie bylo popsat vnímání uživatelů a reakce na stigma spojená s používáním CTP.

Metody

23 osob, které používaly CTP pro řadu zdravotních problémů, se zúčastnily semistrukturovaných rozhovorů. Přepisovaná data byla analyzována pomocí indukčního přístupu a srovnávacích strategií k prozkoumání vnímání účastníků CTP a identifikace témat.

O čem píšeme

Výsledky

Zkušenosti účastníků stigmaty souvisejí s negativními názory na konopí jako rekreační drogou, současnými trestními sankcemi spojenými s užíváním konopí a užíváním konopí v souvislosti se stigmatizací zranitelnosti (související s existující nemocí a postižením).

Strategie pro řízení výsledného stigma využívající CTP zahrnovaly: udržování CTP „v tajnosti“, vzdělávání těch, kteří neschvalují nebo nerozumí používání CTP a užívání konopí zodpovědně.

Závěry

Porozumění tomu, jak jednotlivci vnímají a reagují na stigma, mohou informovat o vývoji strategií zaměřených na snížení stigmatu spojeného s užíváním CTP, a tím řešit bariéry, kterým čelí ti, kteří užívají tento lék.

Zdroje
Joan L Bottorff, et al. “Perceptions of Cannabis as a Stigmatized Medicine: a Qualitative Descriptive Study.” Harm Reduction Journal, BioMed Central, 16 Feb. 2013, harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7517-10-2.

Autor:

Joan L Bottorff

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/13/18