Kritika účinků Cannabis sativa a Cannabis indica - průzkum uživatelů lékařského konopí

  • 95 uživatelů lékařského konopí poskytlo informace pro výzkum.
  • Z výsledků je patrné, že druh Cannabis indica je vhodný pro tlumení bolesti, Cannabis sativa naopak dodává energii a dokáže navodit stav euforie.

Cíle

Vyhodnotit názory uživatelů konopí na efekty a příznaky lékařské marihuany (MC) Cannabis indica vs. Cannabis sativa prostřednictvím online průzkumu.

Plán

Výzkum 95 náhodně vybraných uživatelů lékařského konopí. Na určení korelace byly použity dvoustranné testy chí – square, po nichž následovalo několikanásobné srovnání Bonferroniho a Fisherova přesného testu.

Účastníci

Samooznačení uživatelé MC.

Způsob testování

Webový průzkum

Výsledky

Důvěra v čistotu, způsob podání nebo účel (rekreační vs. léčivý) se mezi těmito dvěma druhy nelišil. Výhoda pro Cannabis indica byla statisticky významná pro léčbu bolesti (p = 0,001), pomáhá při sedaci (p = 0,015) a spánku (p <0,001).

Cannabis sativa byla preferována pro euforii (p <0,001) a pro zvýšení energie (p = 0,022). Podmínky, které dosáhly statistické významnosti pro Cannabis indica, byly: neimigrenové bolesti hlavy (p = 0,042), glaukom (p = 0,036), neuropatie (p = 0,024), spasticita (p = 0,048) p <0,001) a bolesti kloubů (p = 0,048). Pro Cannabis sativa žádné podmínky nedosahovaly významnosti.

Zdroje: “Discriminating the Effects of Cannabis Sativa and Cannabis Indica: A Web Survey of Medical Cannabis Users.” Mary Ann Liebert, Inc., Publishers, www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2013.0190.

Autor: Daniel D. Pearce

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, Konopí indica, Konopí sativa mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/14/18
(Aktualizováno: 06/23/21)